Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Департамент регіонального розвитку  Інформаційна картка

Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 №5203-VI (зі змінами)
Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 №93/96-ВР (із змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» (із змінами)
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 №125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. №112» (із змінами)
Видача ліцензії на імпорт товарів Департамент регіонального розвитку Інформаційна картка
Реєстр  ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємствами Чернівецької області  Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 №5203-VI (зі змінами)
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 №959-XII (зі змінами)
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 №222-VIII (зі змінами)
Щорічна постанова Кабінету Міністрівв України "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 №362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій"

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України" від 14.07.2007 №302 (зі змінами)

Наказ  Міністерства  економіки України "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру" від 17.04.2000 №50 (зі змінами) 
Видача ліцензії на  експорт товарів Департамент регіонального розвитку

Інформаційна картка 

Реєстр  ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємствами Чернівецької області  Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 №5203-VI (зі змінами)
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 №959-XII (зі змінами)
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 №222-VIII (зі змінами)
Щорічна постанова Кабінету Міністрівв України "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 №362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій" 
Наказ Міністерства економіки України "Про порядок ліцензування екпорту товарів" від 09.09.2009 №991 (зі змінами)
Наказ  Міністерства  економіки України "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру" від 17.04.2000 №50 (зі змінами)
Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної, загальної, середньої освіти Департамент освіти і науки
Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 №5203-VI (зі змінами)
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 №222-VIII (зі змінами)
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" від 30 грудня 2015 року №1187 (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”" від 24 грудня 2019 р. №1113
Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 р. № 781/38
Реєстрація статуту (положення) релігійної громади Управління культури 
Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами)
Закон України від 23.04.1991 №987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» (із змінами)
Наказ Міністерства культури України від 18.04.2012 № 366 «Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього»
Наказ Міністерства культури України від 25.01.19 №37 "Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення стосовно переліку релігійних організацій (об'єднань), які підпадають під дію частин сьомої і восьмої статті 12 "Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"
Погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого  значення, їх територій і зон охорони  Управління культури
Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини Управління культури
Дозвіл на відновлення земляних робіт Управління культури
Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. Управління культури
Погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України Управління культури
Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Управління культури
Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць Управління культури
Державна реєстрація юридичної особи (релігійної організації)  Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Закон України від 23.04.1991 №987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» (із змінами)
Наказ Міністерства Юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 05.03.2012 №368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування) Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Закон України "Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки"
Наказ Міністерства Юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 05.03.2012 №368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки"
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 01 січня 2013 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних  осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи - релігійної громади в результаті її реорганізації Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Наказ Міністерства Юстиції України від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи"
Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостилю, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця) Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Наказ Міністерства Юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні Управління культури Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"
Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені  Служба у справах дітей
Згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення Управління молоді та спорту  
Присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) Управління молоді та спорту 

Присвоєння спортивних розрядів кандидата в майстри спорту та І розряду

Управління молоді та спорту
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Управління екології та природних ресурсів  Інформаційна картка Дозволу на викиди в атмосферне повітря 2022
Технологічна картка Дозволу на викиди в атмосферне повітря 2022
Перелік суб’єктів господарської діяльності, яким видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами, об’єкти яких на лежать до ІІ або ІІІ групи
Перелік суб’єктів господарської діяльності, яким видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, об’єкти яких на лежать до ІІ або ІІІ групи (станом на 30.06.2021)
Перелік суб’єктів господарської діяльності, яким видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, об’єкти яких на лежать до ІІ або ІІІ групи станом на 01.10.2021
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-V
Постанова КМУ від 13.03.2002р. №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов ’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб 'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»
Постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами   Управління екології та природних ресурсів Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-V
Постанова КМУ від 13.03.2002р. №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов ’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб 'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»
Постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Управління екології та природних ресурсів Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-V
Постанова КМУ від 13.03.2002р. №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов ’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб 'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»
Постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Управління екології та природних ресурсів Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ст. 9, 9-1
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 N 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»
Наказ Мінприроди України від 24.01.2008 № 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 № 117/14808
Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Управління екології та природних ресурсів Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ст. 9, 9-1
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 N 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»
Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Управління екології та природних ресурсів Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від б вересня 2005 року / 2 № 2806-IV із змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 N 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»
Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Управління екології та природних ресурсів
Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про відходи»
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 №41 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18
Затвердження паспорта місць видалення відходів
Управління екології та природних ресурсів
Інформаційна картка
Технологічна картка
Закон України «Про відходи»
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ із змінами
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 №12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.02.1999 за № 60/3353 (із змінами).
Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів Управління агропромислового розвитку
Видача кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника Управління агропромислового розвитку
Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної власності

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Управління житлово-комунального господарства
Ліцензійні умови
Реєстр господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по Чернівецькій області станом на 30.03.2020
Реєстр господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по Чернівецькій області станом на 01.02.2022
Перелік ліцензіатів НКРЕКП у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що переходять під регулювання місцевих органів влади

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Управління житлово-комунального господарства
Ліцензійні умови
Реєстр видів господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.04.2020
Реєстр видів господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.02.2022
Перелік ліцензіатів НКРЕКП у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що переходять під регулювання місцевих органів влади
Оригінали ліцензійних справ з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
Оригінали ліцензійних справ з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, з постачання теплової енергіїї

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Управління житлово-комунального господарства
Ліцензійні умови
Реєстр видів господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.04.2020
Перелік ліцензіатів НКРЕКП у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що переходять під регулювання місцевих органів влади
Оригінали ліцензійних справ з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, з постачання теплової енергіїї

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Управління житлово-комунального господарства
Ліцензійні умови
Реєстр видів господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.04.2020
Перелік ліцензіатів НКРЕКП у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що переходять під регулювання місцевих органів влади
Оригінали ліцензійних справ з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, з постачання теплової енергіїї
Протокол засідання комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
Дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами поза межами населених пунктiв Чернiвецької областi
Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Інформаційна картка
Технологічна картка
Заява
Закон України «Про рекламу» від 03 .07. 1996 № 270/96-ВР

Закон України Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» від 05.12.2012 № 1135

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux