Соціально-економічне становище області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2022 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ


Населення

За попередніми даними, чисельність наявного населення області на 1 січня п.р., за оцінкою, становила 890,5 тис. осіб.

У 2021р. чисельність наявного населення зменшилось за рахунок природного скорочення на 6540 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 431 особа.

Кількість живонароджених у 2021 р. становила 7836 осіб,
померлих – 14376 осіб.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень п.р. становила 11326 грн і збільшилася порівняно з січнем 2021р. на 16,8%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень п.р. порівняно з січнем 2021р. становив 107,1%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом січня п.р. збільшилася у 3,2 раза і на 1 лютого п.р. становила 9927,2 тис.грн.

На початок лютого п.р. заборгованість із виплати заробітної плати розподілилася між закладами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (72,8% загальної суми боргу), підприємствами промисловості (21,1%) та сфери операцій з нерухомим майном (6,1%).

Кількість працівників підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого п.р. становила 1110 осіб або 1,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8943 грн, що на 21,0% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої у січні п.р.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області в січні п.р. становив 101,5% (у січні 2021р. – 100,9%).

На споживчому ринку області в січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%. Найбільше подорожчали овочі (на 21,3%). На 4,5–0,7% зросли ціни на хліб, фрукти, яйця, масло, рис, молоко, цукор, мʼясо та мʼясопродукти, рибу та продукти з риби. Водночас ціни на макаронні вироби, сир і мʼякий сир (творог) знизились на 0,2%, на олію соняшникову – на 0,1%. Ціни на безалкогольні напої не змінились.

Алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися в ціні на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,5% та алкогольних напоїв – на 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,7%. Ціни на взуття знизились на 6,2%, на одяг – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,6% відбулося через підвищення тарифів на водопостачання на 22,6%, каналізацію – на 15,6%, послуги з розподілу природного газу – на 11,7%.

Ціни на транспорт зросли на 2,3% за рахунок подожчання транспортних засобів на 3,1%, палива та мастил – на 3,0%. Водночас вартість проїзду в залізничному пасажирському транспорті подешевшала на 6,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 14,6% та поштові послуги – на 2,8%.

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2021р. становив 111,9%, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 53,1%, у переробній промисловості – 109,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції склав 118,3%.

Порівняно з січнем 2021р. індекс промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 119,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 83,5%.

Індекс промислової продукції в січні п.р. проти січня 2021р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 154,4%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 300,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 236,4%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні п.р. порівняно з січнем 2021р. склав 93,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 118,8%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2021р. становив 98,9%.

У січні п.р. загальний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, у господарствах усіх категорій становив 4,3 тис.т м’яса, що на 20,5% більше, ніж у січні 2021р.

Порівняно з січнем 2021р. зменшилося виробництво молока на 3,0% (обсяг становив 11,9 тис.т), яєць – на 20,0% (12,9 млн.шт).

За розрахунками, на 1 лютого п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 70,8 тис. голів великої рогатої худоби (на 5,3% менше, ніж на 1 лютого 2021р.), у т.ч. 46,1 тис. корів (на 3,7% менше),
105,4 тис. свиней (на 26,6% менше), 42,0 тис. овець та кіз (на 0,8% більше), птиці – 3,1 млн. голів (на 3,1% менше).

Будівництво

У січні п.р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 80,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2021р. становив 169,7%.

Нове будівництво склало 18,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 3,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 77,8%.

У 2021р. в області прийнято в експлуатацію 373,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 70,1% − в одноквартирних будинках, 29,9% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в 2021р. збільшилась порівняно з 2020р. на 14,2%.

Прийнято в експлуатацію 3170 квартир. Середній розмір квартири становив 117,9 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 14196 м2, що на 18,2% більше порівняно з 2020р.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3397,2 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,6% більше, ніж у січні–грудні 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 38,2% та 21,7% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів державного бюджету, становила 12,6% від загального обсягу, коштів місцевих бюджетів – 8,7%, інших джерел фінансування – 18,8%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності майже половина капіталовкладень (або 1414,8 млн.грн) спрямована в будівництво. Промисловими підприємствами освоєно 785,0 млн.грн або 23,1% від загальнообласного обсягу інвестицій.

Зовнішня торгівля товарами та послугами 

У 2021р. експорт товарів становив 207308,8 тис.дол. США, імпорт – 194501,1 тис.дол. Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 23,1%,
імпорт – на 13,8%. Позитивне сальдо склало 12807,7 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,07.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі
102 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 155606,7 тис.дол. або 75,1% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2020р. на 19,2%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 107103,3 тис.дол. або 55,1% від загального обсягу і збільшився проти 2020р. на 10,8%.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, механічні та електричні машини, меблі (майже дві третини від загального обсягу).

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту (50,1% від загального обсягу).

У 2021р. експорт послуг становив 49736,2 тис.дол. США, імпорт – 6759,2 тис.дол. Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 8,8%, імпорт – на 29,8%. Позитивне сальдо становило 42977,0 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 7,36.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 76 країн світу.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 30007,0 тис.дол. або 60,3% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2020р. на 1,0%.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 5409,4 тис.дол. або 80,0% від загального обсягу імпорту і збільшився на 23,4%.

У 2021р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – 32,9% від загального обсягу експорту та послуги з переробки матеріальних
ресурсів –30,6%.

Основу структури імпорту послуг. складали транспортні (38,3% від загального обсягу імпорту) та ділові послуги (31,5%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні п.р. становив 2,1 млрд.грн, що на 32,3% більше від обсягу січня 2021р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні п.р. становив 1,0 млрд.грн, що на 24,4% більше від обсягу січня 2021р.

Транспорт

У січні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг в обсязі 40,0 млн.ткм. У порівнянні з січнем 2021р. вантажообіг збільшився на 16,2%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні п.р. становив 72,8 тис.т, що на 14,2% більше від обсягу січня 2021р.

Пасажирським транспортом у січні п.р. виконано пасажирообіг в обсязі 41,0 млн.пас.км, що на 40,8% більше від обсягу січня 2021р.

Пасажирським транспортом скористалось 2,1 млн пасажирів, що порівняно з січнем 2021р. більше на 36,7%.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні п.р. становив 35,3 млн.пас.км або 86,2% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 1,1 млн пасажирів або 52,4%. Порівняно з січнем 2021р. пасажирообіг автомобільного транспорту збільшився на 37,5%, обсяг пасажирських перевезень – на 17,9%.

___________

Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погодженні з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux