Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які можуть бути визначенні як критично важливі
опубліковано 08 березня 2023 року о 16:00

Шановні буковинці, інформуємо Вас про порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які можуть бути визначенні як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Підприємства, установи і організації можуть звертатися до обласної державної адміністрації для розгляду питання щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, для цілей бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

 27 січня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі – Постанова), якою затверджено:

 • Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану;
 • Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі – Порядок та критерії).

Під дію критеріїв, передбачених у Порядку та критеріях, підпадають підприємства, установи та організації, які відповідають не менше трьом наступним ознакам: 

1. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;

2. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

3. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83;

4. Підприємство, установа чи організація, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

* Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв Постанови, розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 01.03.2023 № 130-р затверджено критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Чернівецької області.

5. Відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства.

6. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві, установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року, що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією;

* За даними Державної служби статистики України, середньомісячна заробітна плата у Чернівецькій області за IV квартал 2021 року становила 12179 грн. 

7. Підприємство є резидентом Дія Сіті.

При цьому, деякі підприємства, установи, організації повинні відповідати тільки двом або більше вищезазначеним критеріям, зокрема:

1) паливно-енергетичного комплексу;

2) які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту та належить до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;

3) лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

Розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 01.03.2023 № 130-р затверджено наступні критерії, за якими визначатимуться підприємства, установи і організації, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Чернівецької області:

 • Підприємства, установи, організації, які перебувають на обліку у Головному управлінні Державної податкової служби у Чернівецькій області за основним та неосновним місцем обліку.
 • Підприємства, установи, організації, які входять до 100 найбільших платників податків до бюджетів усіх рівнів Чернівецької області (державний і місцеві бюджети) за підсумками діяльності за останні чотири квартали (за виключенням підприємств, установ, організацій бюджетної сфери).
 • Підприємства, установи, організації, які входять до трійки найбільших платників податків до місцевого бюджету відповідної територіальної громади Чернівецької області за підсумками діяльності за останні чотири квартали (за виключенням підприємств, установ, організацій бюджетної сфери).
 • Обсяг сплачених податків підприємством, установою, організацією до місцевого бюджету територіальної громади Чернівецької області становить не менше 1,0 млн грн – для міських територіальних громад, 0,3 млн грн – для сільських/селищних територіальних громад (за підсумками діяльності за останні чотири квартали).
 • Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (грошове забезпечення), не менше 10 осіб, що підтверджується податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітній квартал.
 • Підприємство, установа, організація, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, підтверджується довідкою з відповідного обслуговуючого банку за останні чотири квартали, обсягом надходжень в іноземній валюті не менше еквіваленту 100 тис. дол. США.
 • Підприємства, установи, організації, які здійснюють оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 80 га для провадження сільськогосподарської діяльності або підприємства, установи, організації, що займаються: овочівництвом – площею не менше 10 га, садівництвом – площею не менше 50 га.
 • Лист-обґрунтування від територіальної громади або Чернівецької обласної державної адміністрації щодо критичної необхідності продукції (послуг), яка виробляється (надаються) підприємством, установою, організацією для територіальної громади (області), на території якої відповідний суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність.
 • Державні або комунальні підприємства, установи, організації, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування або підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг з основним видом діяльності (станом на 01 січня 2023 року), визначеним у секціях D та E Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (електропостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, збирання/оброблення/видалення відходів та інші види, передбачені відповідними секціями), або, які здійснюють організацію робіт, пов’язаних із першочерговим забезпеченням потреб вразливих категорій населення (які надають послуги не менше ніж 100 особам).
 • Підприємства, установи, організації, що мають основний вид діяльності (станом на 01 січня 2023 року), згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 у сферах: освіти (секція Р, розділ 85), інформації та телекомунікацій (секція J), сільського господарства (секція А), переробної промисловості (секція С), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (секція Q), мистецтва, спорту, розваги та відпочинку (секція R), державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (секція О, розділ 84, група 84.1, клас 84.12 регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування).


Порядок визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Підприємство, установа чи організація звертається до Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівецької обласної військової адміністрації) з копіями документів, які підтверджують їхню відповідність критеріям:

1) зазначеним у пункті 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час»;

2) затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 01.03.2023 № 130-р «Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Чернівецької області» (відповідність чотирьом або більше критеріям та відсутність у складі засновників та співзасновників підприємств, установ і організацій резидентів Російської Федерації/республіки Білорусь).

Разом з копіями документів підприємство, установа, організація подає інформацію про подання підприємством, установою, організацією, в установленому законодавством порядку, податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Для підтвердження відповідності критеріям, затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 01.03.2023 № 130-р «Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Чернівецької області» підприємство, установа, організація подають копії наступних документів, які підтверджують відповідність чотирьом або більше критеріям:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • довідка про обсяг сплачених податків підприємством, установою, організацією до місцевого бюджету територіальної громади Чернівецької області (надається підприємству, установі, організації за запитом до податкових органів);
 • копія поданого об’єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та ВЗ за останній звітній квартал (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ;
 • довідка з відповідного обслуговуючого банку про обсяг надходжень підприємства, установи, організації в іноземній валюті за останні чотири квартали;
 • копія податкової декларації платника податку за попередній податковий (звітній) рік з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію.

Рішення про відповідність або невідповідність підприємств, установ і організацій критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку, приймається комісією з визначення підприємств, установ і організацій області, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, з урахуванням висновку структурного підрозділу Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівецької обласної військової адміністрації), що забезпечує реалізацію державної політики у відповідній галузі.

Рішення про відповідність підприємств, установ і організацій критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період оформляється розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівецької обласної військової адміністрації), копія якого надсилається до Міністерства економіки України та Генерального штабу Збройних Сил України (Служби Безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України).

Не рідше ніж один раз на рік підприємство, установа, організація мають підтверджувати надання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період шляхом подання відповідної заяви до Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівецької обласної військової адміністрації) із всіма підтверджуючими документами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux