Оголошення

Оголошення про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, наукові установи запропонувати ідею (ї) проекту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія).

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

Проєктні ідеї (пропозиції) повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди;

Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.

Термін реалізації проєкту – не більше як 4 роки (з 2024 до 2027 року).

Існують наявні ресурси, технічні та організаційні можливості для реалізації проєкту.

5. Подібний проєкт ще не реалізовувався на території Чернівецької області.

6. Проєктна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 р. (ознайомтеся з переліком завдань у додатку до цього оголошення).

7. Проєктна ідея (пропозиція) має бути представлена у формі, що додається

Заповнені форми проєктних ідей (пропозицій) просимо надіслати в електронному вигляді до 15 липня 2024 року Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) на e-mail: uek_cv@ukr.net, тел. для довідок (0372) 551752.

Отримані пропозиції будуть опрацьовані робочою групою та за результатами відбору кращі проєктні ідеї будуть включені до Плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.


Проєкт

Цілі та завдання Стратегії розвитку Чернівецької області 

на період до 2027 р.

Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму.

1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства.

1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільгосппродукції.

1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області.

1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства.

1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості.

1.2.1. Посилення розвитку інноваційної складової у галузях переробної промисловості області.

1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу.

1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону.

1.2.4. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту.

1.3. Підвищення економічної спроможності суб’єктів господарювання.

1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва.

1.3.2. Пострелокаційний супровід та підтримка переміщеного бізнесу.

1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб’єктів інституційної підтримки підприємництва. 

1.4. Розвиток туризму та рекреації.

1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях.

1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні.

1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області.

1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції.

1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у т.ч. з урахуванням потреб релокованого бізнесу.

1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя.

1.5.2. Створення сприятливої кон’юнктури на регіональному ринку праці, зменшення диференціації у сфері зайнятості населення.

1.5.3. Забезпечення взаємодії та інтеграції суб’єктів бізнес середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес».

2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області.

2.1. Розвиток територій та підвищення інституційної спроможності громад відповідно до їх функціональних типів.

2.1.1. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування.

2.1.2. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією розвиткових проєктів.

2.1.3. Впровадження різних форм співробітництва територіальних громад на місцевому та міжнародному рівнях.

2.1.4. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку.

2.1.5. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення.

2.1.6. Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку.

2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій.

2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області.

2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад.

2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону.

2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг.

2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів.

2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону.

2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка.

2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень.

2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон.

2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону.

2.4.1. Забезпечення на території області безперешкодного доступу до Інтернету та цифрової інфраструктури всіх населених пунктів.

2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області.

2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг.

3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області.

3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО).

3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту) з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності.

3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки.

3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади»

3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр.

3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня (15% від загальної території регіону).

3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо).

3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону.

3.3.1Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову.

3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст.

3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання.

3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій.

4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання.

4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг.

4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя.

4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб.

4.1.3. Збереження ментального здоров’я.

4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки.

4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області.

4.2.2. Впровадження новітніх технологій у розвиток позашкільної освіти.

4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освіти та освітньої діяльності в закладах освіти області.

4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя».

4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області.

4.3. Соціальний захист та ветеранська політика.

4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області.

4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг.

4.3.3. Соціальна захищеність ветеранів війни та членів їх сімей.

4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування.

4.3.5. Впровадження ґендерної політики і запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

4.3.6. Забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту.

4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору.

4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності.

4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді.

4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктуриОголошення

Вакантна посада: головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Інформація про строковість: призначення на посаду без конкурсного відбору відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» – на період воєнного стану

Умови оплати праці: 

оклад 13 633 грн.;

надбавка за вислугу років на державній службі до 30% (у разі наявності); премія до 30%

Освіта: вища економічна

Досвід роботи: не обов’язково

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Основні посадові обов’язки: забезпечення організації та проведення на належному рівні планових та позапланових внутрішніх аудитів відповідно до вимог нормативно-правових актів, підготовка та своєчасне подання голові обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації) аудиторських звітів

Необхідні документи для розглядуРезюме надсилати на електронну пошту personal@bukoda.gov.ua

Оголошення

28 червня 2024 року о 14.00  в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації (вул.Грушевського,1 каб.418) відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації. Запрошуються представники проєктних організацій, архітектори, зацікавлені особи. Водночас, повідомляємо, що явка членів архітектурно-містобудівної ради обов’язкова.

Оголошення

З 27 по 31 травня 2024 року в країнах-учасницях Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», до яких належить і Україна проводитиметься Тиждень Відритого Уряду. Протягом тижня будуть організовані заходи, спрямовані на розвиток демократії та громадянського суспільства.

30 травня о 15.00 у рамках Тижня Відкритого Уряду в Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) відбудеться засідання круглого столу на тему «Громадянська освіта в умовах безпекових викликів і загроз». Участь у заході візьмуть державні службовці, науковці, освітяни, активісти громадських організацій. Заплановано обговорити питання інтеграції європейської моделі громадянських компетентностей до системи громадянської освіти України, громадянської освіти у контексті завдань НУШ, інш.

Оголошення

31 травня 2024 року о 14:00 у приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського,1 каб. 418) відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації. Запрошуються представники проєктних організацій, архітектори, зацікавлені особи. Водночас повідомляємо, що явка членів архітектурно-містобудівної ради обов’язкова.

Оголошення

В області діє Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки (із змінами).

Порядок використання коштів, затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27 березня 2024 року № 263-р «Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки» зареєстрований як нормативно-правовий акт (наказ Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 02 квітня 2024 № 196/4).

Управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) розпочинається прийом документів за двома напрямами Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, які фінансуватимуться у 2024 році. Зокрема:

1. Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утримують не менше трьох корів. Часткова компенсація здійснюється у розмірі 50% вартості доїльного апарату вітчизняного виробництва, але не більше ніж 7500 (сім тисяч п’ятсот) гривень за одиницю.

2. Фінансова підтримка сільськогосподарським підприємствам, фізичним особам – підприємцям та фермерським господарствам на придбання обладнання для молокопереробного цеху, м’ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. Часткова компенсація здійснюється у розмірі до 50% вартості придбаного обладнання (без податку на додану вартість) для молокопереробного цеху, м’ясопереробного цеху, забійно-санітарного пункту (бойні), підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, але не більше 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю.

Просимо всіх зацікавлених сільськогосподарських товаровиробників області звертатися до 1 жовтня 2024 року з відповідним пакетом документів за вищеназваними напрямами підтримки до управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).

Оголошення

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії регіонального розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

1. Замовник: Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)

58700, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1

2. Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Стратегія регіонального розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (оновлена редакція), (далі – проєкт Стратегія).

Згідно з пунктом 3 статті 1 та пунктом 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» оновлена Стратегія регіонального розвитку Чернівецької області на період до 2027 року є документом державного планування та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі – «СЕО»).

Метою Стратегії є створення безпекових умов життєдіяльності, підвищення конкурентоспроможності регіону, просторове планування, розвиток потенціалу територій з особливими умовами для розвитку (в т.ч. гірських територій, територій відновлення тощо) і людського капіталу, створення комфортних умов проживання.

Основні цілі документа державного планування

У Стратегії визначені основні напрямки регіональної політики, відображені в чотирьох стратегічних цілях:

 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму;
 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області;
 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області;
 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Стратегії узгоджується із наступними документами державного планування:

 • Проєктом оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року;
 • Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, затвердженими Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019;
 • Стратегією екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р);
 • Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р).
 • Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р);
 • Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 року № 2866 – IV та іншими нормативно-правовими актами;
 • Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023 – 2030 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 176-р);
 • Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 21.04.2021 № 443-р;
 • Планом заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 932-р;
 • Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117;
 • Державною стратегією управління лісами України до 2035 року та операційним планом її реалізації у 2022 – 2024 роках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р;
 • Водною стратегію України на період до 2050 року та плану її реалізації у 2022 - 2024 роках, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134 та іншими.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Проєкт Стратегії визначає основні напрями та завдання регіональної політики на період до 2027 року. Стратегія не встановлює умов щодо місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів для реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

На виконання завдань Стратегії в подальшому буде сплановано реалізацію заходів та проєктів, які будуть конкретизовані в окремому документі (Плані заходів), серед яких можуть бути проєкти або заходи, які відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. При розробці відповідного документа для таких заходів та проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля у вигляді стратегічної екологічної оцінки.

4. Визначення ймовірних наслідківякі можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Під час проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за наступними напрямками:

 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • відходи;
 • земельні ресурси;
 • біорізноманіття та рекреаційні зони;
 • наслідки для здоров’я населення;
 • ймовірні наслідки природних лих, техногенних катастроф, адаптації території регіону до глобальних змін клімату.

б) для територій з природоохоронним статусом:

У Чернівецькій області нараховується 349 заповідних територій, загальною площею понад 110 тис. га, що складає 12,8%, а у гірських районах області середній відсоток заповідності складає 26%. При цьому 80% заповідних територій та об’єктів знаходиться на території державного лісового фонду. З них 23 об’єкти мають загальнодержавне значення загальною площею 12,7 тис.га, а саме: національні природні парки «Вижницький», «Черемоський» та «Хотинський», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та Чернівецький ботанічний сад. 306 об’єктів мають місцеве значення, серед них - 2 регіональні ландшафтні парки, 47 заказників, 175 пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 38 заповідних урочищ.

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

За результатами реалізації заходів і завдань проєкту Стратегії транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Підготовлений проєкт Стратегії ґрунтується на врахуванні об’єктивних викликів, які впливають на безпекове середовище, людину, інфраструктуру, економіку і довкілля та передбачає завдання, які дозволяють реагувати на ці виклики, забезпечуючи розвиток регіону. З урахуванням цього, затвердження оновленої Стратегії є найбільш оптимальним варіантом.

Зважаючи на можливі результати проведення СЕО буде розглянуто наступні альтернативи:

 • Альтернатива 1 передбачає інерційний сценарій розвитку області. Запропонований проєкт Стратегії не буде затверджений в цілому, залишиться чинною діюча редакція Стратегії;

 • Альтернатива 2 передбачає проміжний сценарій розвитку області і передбачає впровадження лише частини завдань, окреслених проєктом Стратегією. Таким чином, альтернатива 2 також не є оптимальною.

 • Альтернатива 3 є оптимістичний сценарій, який передбачає затвердження проєкту Стратегії з урахуванням змін, які будуть запропоновані за результатами проведення СЕО.

Враховуючи, що розробка Стратегії передбачена Законом України «Про засади державної регіональної політики» розгляд альтернативи, пов’язаної із відсутністю прийнятої Стратегії, відбуватись не буде.

Оцінка ефективності вищевказаних альтернативних варіантів буде зазначена у звіті про СЕО.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення СЕО проєкту оновленої Стратегії буде використана наступна інформація: доповіді та звіти про стан довкілля; статистичні публікації та дані Державної служби статистики України; дані моніторингу стану довкілля; інформація, яка включена в інші ДДП, що є релевантною для СЕО Стратегії; публікації міжнародних організацій та експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для здійснення СЕО будуть використовуватись методи, які передбачають:

 • Проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту оновленої Стратегії з точки зору екологічної ситуації;

 • Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • Проведення оцінки впливу виконання заходів Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

 • Моніторинг фактичного впливу впровадження заходів Стратегії на довкілля.

Також будуть використані такі методи участі громадськості як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення з метою врахування в оновленій Стратегії обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо реалізації екологічних завдань. 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог щодо:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року подаються до Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)за адресою:

58700 м. Чернівці, вул. Грушевського, 1

тел. 551752

e-mail: regdevdep@bukoda.gov.ua

Строки подання

10 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Оголошення

27 березня 2024 року о 14.00 в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації (вул. Грушевського,1 каб. 418) відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації. Запрошуються представники проєктних організацій, архітектори, зацікавлені особи. Водночас, повідомляємо, що явка членів архітектурно-містобудівної ради обов’язкова.

Оголошення

Вакантна посада: завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Інформація про строковість: призначення на посаду без конкурсного відбору відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» – на період воєнного стану та за умови проходження спеціальної перевірки згідно із Законом України «Про запобігання корупції»

Умови оплати праці: 

оклад 16 462 грн;

надбавка за вислугу років на державній службі до 30% (у разі наявності); премія до 30%

ВИМОГИ

Освіта: повна вища економічна або юридична за ступенем магістр

Досвід роботи: стаж роботи на керівних посадах державної служби у сфері державного фінансового контролю (в тому числі внутрішнього аудиту), фінансів та на керівних посадах підприємств, установ і організацій за вказаним напрямком не менше трьох років

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Основні посадові обов’язки: реалізація державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю на території Чернівецької області, забезпечення організації та проведення на належному рівні планових та позапланових внутрішніх аудитів відповідно до вимог нормативно-правових актів, підготовка та своєчасне подання голові обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації) аудиторських звітів

Необхідні документи для розгляду: Резюме надсилати на електронну пошту personal@bukoda.gov.ua

Оголошення

Вакантна посада: головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Інформація про строковість: призначення на посаду без конкурсного відбору відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» – на період воєнного стану

Умови оплати праці: 

оклад 13 633 грн;

надбавка за вислугу років на державній службі до 30% (у разі наявності); премія до 30%

ВИМОГИ

Освіта: вища економічна

Досвід роботи: стаж роботи на посадах державної служби у сфері державного фінансового контролю (в тому числі внутрішнього аудиту), фінансів та на посадах підприємств, установ і організацій за вказаним напрямком

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Основні посадові обов’язки: забезпечення організації та проведення на належному рівні планових та позапланових внутрішніх аудитів відповідно до вимог нормативно-правових актів, підготовка та своєчасне подання голові обласної державної адміністрації (начальнику обласної військової адміністрації) аудиторських звітів

Необхідні документи для розглядуРезюме надсилати на електронну пошту personal@bukoda.gov.ua

Оголошення 

В області діє Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки.

Порядок використання коштів, затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 28.08.2023 № 795-р «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки» зареєстрований як нормативно-правовий акт (наказ Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 30.08.2023 № 763/4).

Управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) розпочинається прийом документів за двома напрямами Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, які фінансуватимуться у 2023 році. Зокрема:

1. Фінансова підтримка суб’єктам племінної справи та іншим сільськогосподарським товаровиробникам у тваринництві на утримання та збереження поголів’я баранів, вівцематок та ярок старше одного року. Право на отримання фінансової підтримки мають юридичні особи, фізичні особи – підприємці та фізичні особи (від 10 і більше голів), що здійснюють діяльність у галузі тваринництва та утримують і зберігають поголів’я баранів, вівцематок та ярок старше одного року. Розмір фінансової підтримки з розрахунку на одну голову здійснюється пропорційно до виділених коштів, але не більше 500 гривень.

2. Фінансова підтримка на закупівлю установок індивідуального доїння вітчизняного виробництва для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які утримують не менше трьох корів. Часткова компенсація здійснюється у розмірі 50% вартості доїльного апарату вітчизняного виробництва, але не більше 7500 гривень за одиницю.

Просимо всіх зацікавлених сільськогосподарських товаровиробників області звертатися до 01 жовтня 2023 року, а в 2024-2027 роках – до 01 вересня відповідних років з відповідним пакетом документів за першим напрямом підтримки до сільської, селищної чи міської ради за місцем реєстрації, за другим напрямом – до управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).

Оголошення 

Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) інформує про початок роботи над підготовкою змін до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія), схваленої рішенням 36-ї сесії обласної ради VІI скликання від 04.02.2020 № 1-36/20.

Детально за посиланням: https://bukoda.gov.ua/storage/app/sites/23/uploaded-files/strategia-chernivetska-2027.pdf.

Підготовка змін до Стратегії зумовлена необхідністю врахування наслідків повномасштабного вторгнення рф на територію України та їх впливу на територіальні громади, підвищення безпеки та стійкості до зовнішніх чинників, а також набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

З метою врахування інтересів суб’єктів державної регіональної політики, а також представників заінтересованих сторін та вигодонабувачів (бенефіціарів) запрошуємо усіх зацікавлених долучитись до роботи над оновленням Стратегії та у термін до 20 вересня 2023 року надати Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) (e-mail: regdevdep@bukoda.gov.ua, uek_cv@ukr.net, контактний телефон: (0372)551752) пропозиції щодо визначення оперативних цілей Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та завдань для їх досягнення відповідно до Додатку з метою їх оновлення чи доповнення у разі необхідності.


Орієнтовний план роботи над проєктом змін до Стратегії


№ п/н

Етапи роботи

Орієнтовний термін

1.

Збір пропозицій та ініціатив щодо оновлення Стратегії

20 вересня 2023 року

2.

Проведення консультацій з суб’єктами державної регіональної політики, представниками заінтересованих сторін та бенефіціарами

Жовтень 2023 року

3.

Розгляд проєкту змін до Стратегії на засіданні Громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації

Листопад 2023 року


4.

Подання проєкту змін до Стратегії до Мінінфраструктури для отримання висновку на відповідність проєкту змін до Стратегії встановленим вимогам

5.

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до Стратегії

6.

Фіналізація проєкту змін до Стратегії та подання на розгляд сесії Чернівецької обласної ради

Грудень 2023 року


Додаток.doc


Оголошення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області здійснює підготовку до продажу на електронному аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації — окремого майна — будівлі передавального радіоцентру, обзорного локатора, загальною площею 87,40 кв.м, за адресою: вул.Грушевського М.,33, с.Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., що знаходиться на балансі Львівського регіонального структурного підрозділу Украероруху державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Відповідно нової редакції Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» встановлено, що стартова ціна об’єкта приватизації визначається аукціонною комісією. Залишкова балансова вартість об’єкта станом на 31.07.2023 складає 197043,59 грн.

З метою розширення кола учасників електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, налагодження комунікації з інвесторами в Чернівецькій області та пошуку потенційних покупців на об’єкт приватизації, надаємо інформацію вищевказаного об’єкта малої приватизації за посиланням: https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2021-12-08-000004-2/

Додатково повідомляємо, що інформація щодо об’єкта приватизації, світлини, презентації, дати аукціонів і останні новини також будуть розміщені на сайті приватизації: http://www.privatization.gov.ua./

Контактний телефон Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області: (0372) 511123.

Оголошення

Програма підтримки книговидання у Чернівецькій області допомагає реалізовувати цікаві видавничі проєкти.

Участь у програмі можуть брати буковинські автори, у яких є пропозиції краєзнавчих, історичних, художніх текстів, поезії або ж дитячої літератури.

Для цього необхідно надати:

 • електронний або паперовий макет майбутньої книги
 • розрахований видавництвом кошторис друку
 • анотацію книги (не більше 1 стор. А4)
 • рецензію (обґрунтування суспільної важливості проєкту, не більше 1 стор. А4)
 • заяву у довільній формі, на ім'я голови Чернівецької ОВА  (зразок заяви) ( .docx , 17.08 Кб )


Оголошення

Чернівецька обласна військова адміністрація оголошує про утворення  Чернівецької обласної координаційної ради з питань громадського здоров'я  як постійно діючого консультативно-дорадчого органу з питань розвитку програмних заходів громадського здоров'я загальнодержавного та регіонального рівня.

Чернівецька обласна координаційна рада з питань громадського здоров'я  утворюється з метою визначення стратегічних напрямів розвитку регіональних систем громадського здоров'я.

Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації про утворення Чернівецької обласної координаційної ради з питань громадського здоров'я  приймаються до 25 грудня 2023 року у письмовому або електронному вигляді на адресу Чернівецької ОВА: вул. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58002.


Оголошення

17 січня 2024 року о 14.00 в приміщенні Чернівецької обласної державній адміністрації (вул. Грушевського, 1, каб. 301) відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Запрошуються представники проєктних організацій, архітектори, зацікавлені особи. Водночас, явка членів архітектурно-містобудівної ради обов’язкова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

На розгляді два питання:

1.Проєкт детального плану території по вул.Чернівецькій в с.Остриця, Магальської ТГ, Чернівецького району, Чернівецької області, орієнтовною площею 4,5 га. 

Замовник: Магальська сільська рада

Доповідач: головний архітектор проєкту — Валентина ДУМІТРАЩУК (приватне підприємство “Територіальне планування”).

2. Проєкт детального плану території на площі 5,4 га для будівництва та обслуговування цеху забою ВРХ та свиней на ділянці площею 1,0 га в с. Реваківці, Неполоковецької ТГ, Чернівецького району, Чернівецької області. 

Замовник: Виконавчий комітет Неполоковецької селищної ради.

Доповідач: головний архітектор проєкту – Віталій ЖОРІН

(Кваліфікаційний сертифікат АА № 001006, АА №001057).

Оголошення

 про оновлення Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

В Чернівецькій області триває робота щодо оновленням положень Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія), схваленої рішенням 36-ї сесії обласної ради VІI скликання від 04.02.2020 № 1−36/20.

Актуалізація Стратегії зумовлена необхідністю врахування наслідків збройної агресії рф, її впливу на територіальні громади та область в цілому, створення безпекових умов життєдіяльності та підвищення конкурентоспроможності регіону з урахуванням викликів сьогодення, а також набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Упродовж 18-21 грудня 2023 року відбулись засідання робочих підгрупи з підготовки змін до Стратегії за відповідними стратегічними напрямами розвитку, на яких розглядалися пропозиції та зауваження щодо оновлення оперативних цілей та завдань Стратегії. До участі у робочих підгрупах залучено широке коло представників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, підприємств і установ краю, навчальних та наукових закладів, міжнародних експертів та інших зацікавлених осіб.

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку Чернівецької області долучитись до роботи над оновлення Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.

Ваші пропозиції, бачення та зауваження просимо надсилати до 10 січня 2023 року Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації(обласної військової адміністрації) на електронні адреси: regdevdep@bukoda.gov.ua, uek_cv@ukr.net. тел. 551752

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux