Положення про архітектурно-містобудівну раду

Положення

про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення

Чернівецької обласної державної адміністрації 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (далі Рада) при відділі містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації (надалі – Департамент), що утворюється Департаментом та постійно діє при ньому.

Порядок роботи Ради при Департаменті визначається відповідним положенням про Раду цього органу.

2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проєктної документації. Рада діє на громадських засадах.

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами України, а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради, а також цим положенням.

4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

ІІ. Основні завдання Ради 

1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проєктну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

визначення державних інтересів у проєктах містобудівної документації (схемах планування території Чернівецької області; схеми планування територій районів; генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проєкти зонування територій), та історико-архітектурних опорних планів, а також іншої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства;

будівництва об’єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам’яток архітектури та містобудування).

2. При розгляді містобудівної та проєктної документації, рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності). 

3. Результати розгляду Радою проєктів містобудівної документації, враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проєктів.

4. Результати розгляду Радою проєктів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проєктів.

5. Ради надають рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

ІІІ. Склад і структура Ради

1. Головою Ради є начальник відділу містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації - головний архітектор Чернівецької області.

2. До складу Ради входять: заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб Департаменту.

3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п’ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.

4. Персональний склад Ради формується Головою Ради з урахуванням пропозицій територіальних організацій Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області та затверджується наказом Департаменту.

IV. Організаційні засади членства у Раді 

1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2. Члени Ради мають право:

заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради;

брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проєктні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

3. При розгляді містобудівної та проєктної документації, члени Ради зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об'єктів містобудування у розробленні яких вони брали участь.

5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють.

6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

7. Члени Ради зобов’язані відвідувати засідання ради. У разі пропуску трьох засідань без поважної причини впродовж року, такий член виводиться з її складу.

V. Організація роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються Головою Ради.

Засідання Ради скликається, за наявності проєктів містобудівної проєктної документації, не рідше одного разу в квартал. Склад матеріалів повинен відповідати вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради є відкритими. Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проєкту. Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання Раді проєктних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

2. Засідання Ради веде Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на Департамент.

4. Рада розглядає матеріали проєкту, подані за десять робочих днів до її засідання, не враховуючи термін, який необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради, що становить додатково 10 робочих днів.

5. Департамент, при якому функціонує Рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проєкту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду проєкту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом).

За результатами розгляду зазначені органи державної влади подають Департаменту свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.

У разі ненадання письмових висновків до проєкту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації, такий проєкт вважається погодженим цими органами.

6. На засіданні Ради доповідає автор проєкту або вповноважена ним особа.

7. На проєкти містобудівної документації та проєкти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проєктною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

8. Розгляд на засіданні Ради проєктів реконструкції об’єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. За результатами розгляду й обговорення питань, секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні і секретарем.

11. До протоколу включаються:

 • поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;
 • питання, які розглядаються на засіданні;
 • відомості про замовника;
 • дані щодо автора-розробника передпроєктної та проєктної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;
 • у разі необхідності: основні характеристики об’єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки(для об’єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради.

12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради.

13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux