Соціальні допомоги

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини,  опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення   належних   умов   для  її  повноцінного  утримання  та виховання.

Для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина,  що  складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2)  копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Заява для  призначення  допомоги  при народженні дитини може бути подана в  електронній  формі  через структурному підрозділу з питань  соціального захисту населення  за  зареєстрованим місцем проживання заявника.

допомога при народженні дитини надається у розмірі 41280 гривень. виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень щомісячно.


Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Право на  державну  соціальну  допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Заява про надання  державної  соціальної  допомоги подається уповноваженим представником сім'ї до місцевої державної адміністрації (структурного підрозділу з питань соціального захисту населення) або  до  виконавчого  комітету  сільської, селищної ради.  виконавчий  комітет  сільської, селищної ради передає заяву про  надання  державної соціальної допомоги до місцевої державної адміністрації (структурного підрозділу з питань соціального захисту населення).

У заяві  дається згода сім'ї на збір інформації про неї,  про її власність,  доходи та майно, що необхідна для мети цього закону.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

- документ, що посвідчує особу;

- довідка про склад сім'ї. до складу сім'ї включаються чоловік, дружина;  рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до вісімнадцяти років,  а  також  діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  професійно-технічних, вищих навчальних закладах i-iv  рівнів  акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не  мають  власних  сімей;

- декларація про  доходи  та майно осіб,  які входять до складу сім'ї;

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

- довідка  встановленої  форми  про безпосередню участь особи в антитерористичній  операції.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним  доходом,  який  обчислюється  відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020 №632.

До стабілізації  економічного  становища  в  Україні   розмір державної соціальної  допомоги  визначається  з  урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з  реальних  можливостей видаткової  частини  державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про державний бюджет України на відповідний рік і становить:

100% прожиткового мінімуму - для непрацездатних громадян, 130% прожиткового мінімуму- для дітей відповідного віку, 35% прожиткового мінімуму - для працездатних осіб.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Допомога малозабезпеченим сім’ям  не призначається, якщо:

 • у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи
 •  особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;
 • у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).
 • Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону України “Про зайнятість населення”.
 • Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного доходу.
 • При цьому до сукупного доходу включаються фактично отримані особами доходи  - щомісячна компенсаційна виплата, призначена непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, компенсація за надання соціальних послуг з догляду (до 29 грудня 2020 року враховувалось 0,5 розміру мінімальної зарплати).
 • Призначення і виплата допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання заявника.
 • У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади  та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020  № 859, фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, призначається компенсація за догляд.

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають та пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

• особами з інвалідністю I групи;

• дітьми з інвалідністю;

• громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

• невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

• дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.                 № 1161.

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду особам, якщо такі особи отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

Розмір компенсації обчислюються як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня 2021 року (з 01.01.2021 – 2 189,00 грн.), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 № 419.

До складу сім’ї фізичної особи включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою і здобувають освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23-річного віку та не мають                        власних сімей незалежно від місця проживання чи місця перебування.                                                      Разом з тим, не включаються до складу сім’ї особи, які перебувають на повному державному утриманні та непрацездатні особи.

 Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Водночас, пунктом 15 Порядку визначено, що виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для призначення компенсації фізична особа подає наступні документи:

заяву про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі (Заява на згоду надавати соцпослуги; Зразок заяви на згоду надавати соцпослуги);

заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг) (Заява на згоду отримувати соцпослуги ; Зразок заповнення заяви на згоду отримувати соцпослуги);

копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);

копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);

копію свідоцтва про народження дитини;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Мінсоцполітики (Нова декларація на соцпослугу 2021 ; Зразок заповнення декларації соцпослуги);

копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;

копію медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;

довідку про захворювання дитини, якій не встановлено інвалідність, видану лікарсько – консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, затвердженими МОЗ;

копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно. 

Для продовження виплати компенсації на наступний строк подаються заява про надання компенсації, декларація про доходи та майновий стан, документи, зазначені вище, крім копії акта огляду медико-соціальною експертною комісією, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді у разі, коли їх видано безстроково або якщо строк не зазначено.


Забезпечення одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» та призначення грошової компенсації її вартості

«Пакунок малюка» видається родинам новонароджених у закладах охорони здоров’я. Якщо у медзакладі немає допомоги, або дитина народилась поза межами закладу охорони здоров’я або навіть за межами України, «пакунок малюка» можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування отримувача, подавши відповідну заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

У разі неотримання «пакунка малюка» протягом 30 днів з дня народження дитини, отримувач має право звернутись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (5763 грн).

Одержувачі грошової компенсації, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі речі в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проекту.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux