Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки

Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки.pdf

ЗВЕДЕНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

на 2022 – 2024 роки

Чернівецька обласна державна адміністрація

 

І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Мета (місія) внутрішнього аудиту.

Сприяння Чернівецькій обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам, установам і організаціям, що належать до їх сфери управління у досягненні визначених цілей шляхом здійснення внутрішніх аудитів, підготовки та надання голові обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на:

удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами, зокрема стосовно прийняття та впровадження управлінських рішень з питань використання бюджетних коштів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків з питань фінансово-господарської діяльності та незаконного, неефективного або нераціонального використання бюджетних коштів;

підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління), діяльності з управління ризиками;

- проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, виконання бюджетних програм, надання адміністративних послуг та ступеня виконання завдань і досягнення поставлених цілей.


ІІ. ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:

1) з’ясування та врахування думки голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо ризикових сфер діяльності її структурних підрозділів з метою правильності формулювання аудиторської думки про ймовірні ризики;


2) забезпечення виконання законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність місцевих держадміністраціїй та її структурних підрозділів;

3) ефективність та якість виконання державних і місцевих програм;

4) проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності установи;

5) аналіз оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;

7) врахування затвердженого стратегічного плану підрозділу внутрішнього аудиту Департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації до Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

8) резервування робочого часу не більше 15%, призначеного на проведення внутрішніх аудитів, для здійснення позапланових внутрішніх аудитів за рішенням голови Чернівецької обласної державної адміністрації;

9) актуалізація зведеного Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, в яких здійснюється аудиторська діяльність.


ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності  Чернівецької облдержадміністрації та підрозділу Департаменту соціального захисту населення, що здійснює аудиторську діяльність:


Стратегічна ціль/пріоритети діяльності державного органу

Основні документи, які визначають стратегічні цілі/пріоритети діяльності державного органу

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1

2

3

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

Забезпечення організації діяльності виконавчої влади в області в межах визначених повноважень, дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, що регулюють та забезпечують діяльність місцевих держадміністрацій.

Забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Реалізація державної політики з питань державної служби та кадрової політики.

Посилення контролю за ефективним та якісним виконанням державних (місцевих) програм.

Покращення якості надання адміністративних послуг.

Управління державними фінансами, ефективне і прозоре планування та використання бюджетних коштів.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закон України “Про державну службу”, законодавчі та нормативні акти з питань фінансів та облікової політики, адміністративних послуг, управління персоналом, звернення громадян та діяльності облдержадміністрації в галузевих напрямках, Стратегія реформування державного управління на 2022-2025 роки та План заходів з її реалізації, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №831-р, Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062, Положення про структурні підрозділи облдержадміністрації, тощо.

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного або нераціонального використання бюджетних коштів.

Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і досягнення поставлених цілей за призначенням, виконання бюджетних програм, надання адміністративних послуг.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на державну соціальну підтримку.

Посилення контролю за виконанням програм і заходів у сфері соціального захисту населення.

Організація на території Чернівецької області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у таких послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Ефективне та раціональне управління фінансовими ресурсами, використання коштів та майна, дотримання фінансової дисципліни, якості надання соціальних послуг тощо у підвідомчих установах.

Положення про Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Положення про КУ «Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області», Бюджетний кодекс України, законодавчі та нормативні документи з питань фінансів та облікової політики, управління персоналом, Закони України “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Конвенція про права осіб з інвалідністю, розпорядчі та інші документи Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України з питань діяльності соціальних установ, надання соціальних послуг, допомог та інших виплат незахищеним верствам населення.


Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам не законного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та майна.

Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.

Покращення функціонування системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.

Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, виконання бюджетних програм.

Покращення функціонування та удосконалення у підвідомчих установах системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2022 – 2024 роки:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

Ключові показники результативності, ефективності та якості

2022 рік

2023  рік

2024  рік

1

2

3

4

5

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.


Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного або нераціонального використання бюджетних коштів.


Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і досягнення поставлених цілей за призначенням, виконання бюджетних програм, надання адміністративних послуг.Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1. Оцінка ефективності стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю.

1) частка таких аудитів становить 40% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

2. Оцінка відповідності дотримання вимог законодавства з окремих питань фінансово-господарської діяльності.

 

1) частка таких аудитів становить 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка результативних рекомендацій становить не менше 5%.

3. Здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і досягнення мети.1) частка таких аудитів становить 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

4. Оцінка ефективності та якості виконання бюджетних програм та наданих адміністративних послуг.

1) частка таких аудитів становить 40% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 40% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 40% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

5. Професійний розвиток працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

1) Забезпечення участі у навчальних заходах усіх працівників, що здійснюють аудиторську діяльність в структурних підрозділах Чернівецької облдержадміністрації.

2) Проведення не менше одного семінару на рік з питань удосконалення системи внутрішнього аудиту.

6. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту.

Щорічне формування відповідних звітів згідно з вимогами законодавства.

7. Здійснення методологічної роботи.

Актуалізація основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту з метою приведення їх відповідно до вимог законодавства.

8. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.

Формування та затвердження зведеного стратегічного, операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту згідно з вимогами законодавства та з врахуванням визначених ризиків.


9. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.


Забезпечення виконання рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів в обсязі не менше 80%.


10. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту.


Щорічне формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, та здійснення внутрішньої оцінки якості.Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та майна.


Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики тощо.


Покращення функціонування системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.


Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, виконання бюджетних програм, здійснення контрольно-наглядових функцій.


Покращення функціонування та удосконалення у підвідомчих установах системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.


Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1. Проведення внутрішніх аудитів в підвідомчих Департаменту установах щодо оцінки їх фінансово-господарської діяльності та дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань якості надання соціальних послуг.

1) частка таких аудитів становить не менше 55% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить до 50 % загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить до 50% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка результативних рекомендацій становить не менше 5%.

2. Проведення аудитів з питань дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, якості надання соціальних послуг, облікової політики тощо.

1) частка таких аудитів становить 15% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 20% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить не менше 10% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка результативних рекомендацій становить не менше 5%.

3. Оцінка ефективності та якості виконання бюджетних програм, наданих послуг та стану організації внутрішнього контролю.


1) частка таких аудитів становить 30% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить до 30% загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить до 40 % загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

4. Здійснення методологічної роботи.

Актуалізація основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту з метою приведення їх відповідно до вимог законодавства.

5. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.

Формування та затвердження стратегічного, операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту згідно з вимогами законодавства та з врахуванням визначених ризиків.

6. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

Забезпечення виконання рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів в обсязі не менше 80%.

7. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту.

Щорічне формування відповідних звітів згідно з вимогами законодавства.

8. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту.

Щорічне формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, та здійснення внутрішньої оцінки якості.

9. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Забезпечення участі у навчальних заходах усіх працівників, що здійснюють аудиторську діяльність в структурному підрозділі Департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації.
ІVПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2022 – 2024 роки:

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Ступінь пріоритетності

Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику


Фінансова важливість/ матеріальність

Складність діяльності

Загальна політика внутрішнього контролю

Репутаційна чутливість

Масштаб змін

Надійність керівництва

Можливість для  зловживань

Питання, які цікавлять керівництво

Час від попереднього аудиту

Стан впровадження аудиторських рекомендацій


За високим рівнем ризику

За середнім рівнем ризику

За низьким рівнем ризику


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації


1

Управління бюджетними коштами

3

-

6

5

V


V

VV

V

V2

Надання адміністративних послуг

3

-

3

2V
V

V
3

Виконання бюджетних програм

2

-

5

6

V

V

V
V

V
4

Діяльність структурних підрозділів з питань виконання завдань та функцій

3

-

4

5V


V


V

V
5

Організація внутрішнього контролю

2

-

4

4


V

V


VV

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації


1

Управління бюджетними коштами.

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань фінансово-господарської діяльності, надання послуг тощо

2

6

9

6

V


V


V


V

V

V2

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання вимог діючих законодавчих актів з питань соціального захисту населення, якості надання соціальних послуг, облікової політики тощо

2

6

5

2

V

V

V


VV
3

Виконання бюджетних програм

3

2

4

2

V

V

V
V

V

V4

Організація внутрішнього контролю

3

3

3

2


V

V


VV

V 

 

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2022 – 2024 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Рік дослідження

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

3

4

5

6

7

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного або нераціонального використання бюджетних коштів.

Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і досягнення поставлених цілей за призначенням, виконання бюджетних програм, надання адміністративних послуг.

1. Оцінка ефективності стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю.

1.1

Організація внутрішнього контролю

V

V

V

2. Оцінка відповідності дотримання вимог законодавства з окремих питань фінансово-господарської діяльності.

2.1.

Управління бюджетними коштами


V

V

3. Здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і досягнення мети.

3.1

Діяльність структурних підрозділів з питань виконання завдань та функцій

V

V

V

4. Оцінка ефективності та якості виконання бюджетних програм та наданих адміністративних послуг.

4.1

Виконання бюджетних програм

V

V

V

4.2

Надання адміністративних послуг


V

V

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та майна.

Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики тощо.

Покращення функціонування системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.

Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, виконання бюджетних програм.

Покращення функціонування та удосконалення у підвідомчих установах системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності .

1. Проведення внутрішніх аудитів в підвідомчих Департаменту установах щодо оцінки їх фінансово-господарської діяльності та дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань якості надання соціальних послуг.

1.1

Управління бюджетними коштами.

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань фінансово-господарської діяльності, надання послуг тощо

V

V

V

2. Проведення аудитів з питань дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, якості надання соціальних послуг, облікової політики тощо.

2.1

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання вимог діючих законодавчих актів з питань соціального захисту населення, якості надання соціальних послуг, облікової політики тощо


V

V

V

3. Оцінка ефективності та якості виконання бюджетних програм, наданих послуг та стану організації внутрішнього контролю.

 

3.1

Виконання бюджетних програм

V

V

V

3.2

Організація внутрішнього контролю

 

V

V

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Інформація щодо іншої діяльності з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2022 – 2024 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Рік виконання

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1. Професійний розвиток працівників підрозділів внутрішнього аудиту

1.1


Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах з питань внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками.

V

V

V

1.2

Проведення семінарів з питань удосконалення системи внутрішнього аудиту.

V

V

V

2.Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

2.1

Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту голові облдержадміністрації та Мінфіну за визначеною структурою/формою.

V

V

V

3. Здійснення методологічної роботи

3.1

Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх відповідно до вимог законодавства, підготовка проєктів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів.

V

V

V

4. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

4.1

Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту.

V

V

V

4.2

Перегляд/оновлення оцінених ризиків, проведення інтерв’ю з керівництвом структурних підрозділів Чернівецької облдержадміністрації та консультацій з відповідальними за діяльність особами.

V

V

V

4.3

Формування та затвердження зведеного стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення копій затверджених планів Мінфіну.

V

V

V

4.4

Перегляд та внесення змін до зведеного стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності з обґрунтованих підстав.

V

V

V

5. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

5.1

Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій, із підтвердженням про вжиття відповідних заходів.

V

V

V

5.2

Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

V

V

V

6. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту

6.1

Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою.

V

V

V

6.2

Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, зокрема, про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту.

V

V

V


Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1. Здійснення методологічної роботи

1.1

Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх відповідно до вимог законодавства, підготовка проєктів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів.

V

V

V

2. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту

2.1

Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту.

V

V

V

2.2

Формування та затвердження стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення копій затверджених планів до облдержадміністрації.

V

V

V

2.3

Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності з обґрунтованих підстав.

V

V

V

3. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

3.1

Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів.

V

V

V

3.2

Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

V

V

V

4. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

4.1

Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту керівнику Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за визначеною структурою/формою.

V

V

V

4.2

Письмове інформування керівника Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій

V

V

V

5. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту

5.1

Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою.

V

V

V

5.2

Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, зокрема, про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту.

V

V

V

6. Професійний розвиток працівників підрозділів внутрішнього аудиту

6.1

Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо).

V

V

V

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux