• Нормативні документи
  • Доступ до публічної інформації
  • Порядок подання запитів на публічну інформацію
  • Проекти документів
  • Звіти та поширені відповіді
  • Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
  • Порядок відомостей, що становить службову інформацію
  • Відповідальні особи, що забезпечують доступ до публічної інформації
  • Контактна інформація
  • Громадська експертиза
  • Облік публічної інформації

Нормативні документи

Розпорядження «Про затвердження порядку обліку запитів на інформацію в обласній державній адміністрації»

Розпорядження «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації»

Закон України Про доступ до публічної інформації

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, та форми запиту на інформацію

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація

Про затвердження Порядку обліку запитів на інформацію в обласній державній адміністрації

Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації

Доступ до публічної інформації

Розпорядженням голови Чернівецької ОДА №869-р від 16 грудня 2011 року «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації» в обласній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено «Порядок складення та подання запитів на інформацію».

Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в обласній державній адміністрації покладено на відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

Головам райдержадміністрацій пропонується затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

Надання публічної інформації Чернівецькою обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;

2) поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

4) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (0372) 55-28-44

письмово: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді (зразок)

факс: (0372) 55-28-44;

електронна пошта: zvernennіabuk@ukr.net

Контактна інформація щодо посадових осіб Чернівецької обласної державної адміністрації

https://youtu.be/kxzyfrRgiuI

Посилання на інтернет-ресурс «Прозора бюрократія»

Порядок подання запитів на публічну інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень. Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Розпорядженням голови Чернівецької ОДА №869-р від 16 грудня 2011 року «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації» в обласній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено "Порядок складення та подання запитів на інформацію».

Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату наказано забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в обласній державній адміністрації покладено на відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

Головам райдержадміністрацій пропонується затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

Надання публічної інформації Чернівецькою обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;

2) поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

4) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (0372) 55-28-44

письмово: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді (зразок)

факс: (0372) 55-28-44;

електронна пошта: zvernennіabuk@ukr.net

Контактна інформація щодо посадових осіб Чернівецької обласної державної адміністрації

 

Проекти документів

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Порядок відомостей, що становить службову інформацію

1. До службової в обласній державній адміністрації належить така інформація:

1) що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації, або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідальні особи, що забезпечують доступ до публічної інформації

У структурних підрозділах обласної державної адміністрації:

№ з/п

Структурний підрозділ

Відповідальна особа (П.І.Б.)

Посада

Контактний телефон/електронна пошта

1.

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Демчук Людмила Яківна

Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом

55-26-84

obl24@minfin.gov.ua

2.

Департамент регіонального  розвитку обласної державної адміністрації

 

 

 

3.

Департамент агропромисловогорозвитку обласної державної адміністрації

Федірчик Людмила Василівна

 

 

 

 

Григоращук Світлана Георгіївна

Заступник директора Департаменту – начальник управління економіки, фінансів, інвестиційної діяльності та розвитку сільських територій 

 

 

Головний спеціаліст з питань діловодства та контролю 

55-31-98

bukreforma@ukr.net

 

 

 

55-32-17

chrefapk@cv.ukrtel.net

4.

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Півень Юрій Йосипович

Заступник директора

4-55-37

depszn@bukoda.gov.ua

5.

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Федотова Сніжана Григорівна

Головний спеціаліст Департаменту

55-32-05

office@bukmed.cv.ua

6.

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

Войтишена Тетяна Семенівна

Головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення та кадрової роботи

52-64-76

uprosn@ukrpost.ua

7.

Управління екології та природніх ресурсів обласної державної адміністрації

Продан Аліна Костянтинівна

Головний спеціаліст відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи

52-22-23

ecology@bukoda.gov.ua

8.

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Сандуляк Ніна Орестівна

Головний спеціаліст з питань управління персоналом управління

55-43-12

uzhkg@bukoda.gov.ua

office.uzhkg@gmail.com

9.

Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації

Ней Яна Орестівна

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності управління

52-85-97

umns@meta.ua

10.

Управління інфраструктури обласної державної адміністрації

Штефаніка Юлія Іванівна

Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку

55-26-08

infra@bukoda.gov.ua

 

11.

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

Романова Валентина Петрівна

Головний спеціаліст відділу кадрового, юридичного та організаційного забезпечення 

4-66-47

ukboda@ukr.net

12.

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації

 

 

55-18-81

zed_oda_kadry@ukr.net

13.

Управління культури обласної державної адміністрації

Слота Роксолана Григорівна

Головний спеціаліст відділу культосвітніх установ, мистецтв та кіно    

 

55-27-16

uprcult@bukoda.gov.ua

 

14.

Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

 

 

 

55-34-08

mistobud@oda.cv.ua

 

15.

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

Романко Тарас Богданович  

           

Ткач Вадим   Анатолійович                       

Начальник  відділу фізичної культури і  спорту

 

Головний спеціаліст

 

55-26-00

ums@bukoda.gov.ua

52-34-92

ums@bukoda.gov.ua

 

16.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації

Янкевич Надія Олександрівна

Головний спеціаліст з питань персоналу сектору юридичної роботи та бухгалтерського обліку служби у справах дітей

52-24-08

 ssd@bukoda.gov.ua

17.

Державний архів Чернівецької області

Виклюк Світлана Анатоліївна

 

Баглей Борис Михайлович

Заступник директора - головний зберігач фондів

 

 

Начальник відділу використання інформації документів

55-37-46

 

 

 

 

 54-50-01

archive_cv@arch.gov.ua

Відповідальні особи, які забезпечують доступ до публічної інформації у райдержадміністраціях:

№ з/п

Структурний підрозділ

Відповідальна особа (П.І.Б.)

Посада

Контактний телефон/

електронна пошта

Вижницька райдержадміністрація

1.

Відділ внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату РДА

Колбасова

Юлія Богданівна

Головний спеціаліст

(230) 2-31-10, 2-11-31

vyzhnytsia@vnrda.gov.ua

Герцаївська райдержадміністрація

2

 Відділ організаційної роботи, з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації (в частині оприлюднення публічної інформації)

 

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації (в частині опрацювання запитів на публічну інформацію

Цирдя

Віра Василівна

 

 

 

Гуштюк Маргарита Павлівна

 

 

Начальник відділу

 

 

 

 

Начальник відділу

 

 

(240) 2-13-87

org_rda@hertsa.bukoda.gov.ua

 

 

 

(240) 2-14-21

hertsa_rda@bukoda.gov.ua

Глибоцька райдержадміністрація

3.

Відділ документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрація

Паламарюк Уляна Миколаївна

Начальник відділу

(234) 2-43-20

04062014@mail.gov.ua

Заставнівська райдержадміністрація

4.

Відділ організаційного забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Ніщеменко Тетяна Володимирівна

Начальник відділу

(237) 2-11-60

zastavna_rda@bukoda.gov.ua

Кельменецька райдержадміністрація

5.

*Відділ з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

Раренко Інна Петрівна

Начальник відділу

(232) 2-05-27

 

kelm_rda@bukoda.gov.ua

Кіцманська райдержадміністрація

6.

Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Дмитрюr Анжела Олександрівна

Завідувач сектору

(236) 2-13-70

vnutripol@kitsman.bukoda.gov.ua

Новоселицька райдержадміністрація

7.

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації

Арсеній Лія Вікторівна

Начальник відділу

(233) 2-13-72

nov_org@ukr.net

Путильська райдержадміністрація

8.

*Апарат райдержадміністрації

Яків’юк Марія Василівна

Керівник апарату

(238) 2-11-94

putyla_rda@ukr.net

Сокирянська райдержадміністрація

9.

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Ткач Антоніна Борисівна

Начальник відділу

(239) 2-13-93

sok-rda@ukr.net

Сторожинецька райдержадміністрація

10.

Апарат районної державної адміністрації

 Гринчук Сергій Васильович

Керівник апарату

(235) 2-21-77

stor-admin@ukrpost.ua

Хотинська райдержадміністрація

11.

 Відділ документообігу, контролю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

Батовська Анастасія Костянтинівна

Головний спеціаліст

(231) 2-14-77

hotyn_rda@bukoda.gov.ua

           

 

Контактна інформація

Контактна інформація

щодо керівників обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних підприємств, установ та організацій

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1

Довідкова – (0372) 51-30-10

Офіційне інтернет-представництво: www.bukoda.gov.ua

 

 

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Службові номери засобів зв’язку

Адреса електронної пошти

1.    

Фищук Олександр Григорович

Голова обласної державної адміністрації

51-30-10

oda@bukoda.gov.ua

bucoda@ukr.net

2.    

Павлюк Михайло Вікторович

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

55-39-39

oda@bukoda.gov.ua

bucoda@ukr.net

3.    

Гостюк Василь Іванович

Заступник голови  обласної державної адміністрації

55-08-40

oda@bukoda.gov.ua

bucoda@ukr.net

4.    

Богатирець Ігор Миколайович

Заступник голови обласної державної адміністрації

55-39-39

oda@bukoda.gov.ua

bucoda@ukr.net

5.

Стецевич Олег Іванович

Керівник апарату обласної державної адміністрації

55-08-40

oda@bukoda.gov.ua

 

6.    

Дякова Анжела Анатоліїна

Директор

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

55-30-17

obl24@minfin.gov.ua

7.    

Подорожній Віктор Аксентійович

Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації

55-32-53

drr@bukoda.gov.ua

8.    

Варжевський Олександр Зіфрідович

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

55-26-63

chrefapk@cv.ukrtel.net

9.    

Савкін Віталій Валентинович

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

4-55-37

depszn@bukoda.gov.ua
gupszn@ukr.net

9.    

Андрієць Оксана Анатоліївна

Директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації

тел.

55-32-58, факс

55-28-63

office@med.cv.ua

11. 

Палійчук Оксана Михайлівна

Директор Департаменту освіти і наукиобласної державної адміністрації

55-29-66

deposv@bukoda.gov.ua, doncv@ukr.net

12. 

Білоконь Микола Васильович

Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

52-22-23

eco_du_cv@ukr.net

13. 

Левченко Олександр
Анатолійович

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

55-43-12

uzhkg@bukoda.gov.ua

14. 

Гайдай Олексій Володимирович

Начальник управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації

55-36-88

55-39-38

 (цілодобово)

umns@meta.ua

15. 

Трепко Володимир Віталійович

Начальник управління інфраструктуриобласної державної адміністрації

52-15-15

upri-oda@ukr.net

16. 

Заверуха Володимир Михайлович

В.о начальника відділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

54-34-08

mistobud@oda.cv.ua

17. 

Пуршага Олександр Іванович

Начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації

52-05-28

ukboda@ukr.net

18. 

Жебчук Ганна Юріївна

Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації

 

 57-32-79

upr_ms_ei@bukoda.gov.ua, zed_oda_kadry@ukr.net, zed_oda_cv@ukr.net

19. 

Китайгородська Віра Микитівна

Начальник управління культури обласної державної адміністрації

55-27-16

uprcult@bukoda.gov.ua

uprkult11@ukr.net

20. 

Яківчек Юлія Іванівна

Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації

52-24-08

slujba-cv2015@ukr.net

21. 

Вітовський Богдан Іванович

Начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

55-26-00

ums@bukoda.gov.ua,

ssport_oda@ukr.net  usms_oda@ukr.net

22.

Білек Оксана Василівна

Начальник відділу інформаційної діяльності обласної державної адміністрації

55-05-09

55-37-94

press.oda@ukr.net,  infopresscom@ukr.net

23.

Нос Леся Іванівна

Начальник відділу комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

55-26-74

vkg@bukoda.gov.ua, buc_uvp@ukr.net (резервна)

24. 

Сідляр Ігор Анатолійович

Директор Державного архіву Чернівецької області

57-36-77

chernivtsiarhiv@gmail.com

25.

М. Воєводівка

В.о дироектора Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

55-04-00

ocsssdm-cv@ukr.net

26. 

Ярмистий Микола Васильович

Директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

52-35-96,

55-29-03

cppccv@gmail.com

27. 

Ватаманюк Юрій Петрович

Начальник Головного управління Держгеокадастру Чернівецькій області

58-95-52

chernivtsi_gu@dazru.gov.ua

28. 

Сахнюк Віктор Анатолійович

Начальникь Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

54-07-80

press_choulmg@ukr.net

29. 

Гах Ігор В’ячеславович

Начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області

58-38-71

sadchernivtci@ukrpost.ua

30. 

Паскар Олександр Іванович

Начальник Головного управління державної казначейської служби України у Чернівецькій області

58-52-83

office@cv.treasury.gov.ua

31. 

Гринюк Іван Васильович

Начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

55-27-60

info@cv.minjust.gov.ua

31. 

Перепічка Павло Валентинович

Начальник управління Західного офісу Держаудитслужби у Чернівецькій області

55-38-04

office@cv.treasury.gov.ua

32. 

Михайлюк Сергій Михайлович

Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області

 7-28-26,

 58-91-23

chernivtsi@cv.mns.gov.ua

33. 

Романів

Михайло Васильович

 

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

51-69-20

info@cv.pfu.gov.ua

34. 

Гаврилюк Денис Георгійович

 

Начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області і

52-28-06

chernivtsi@dabi.gov.ua

35. 

Кожолянко Любов Мирославівна

Директор Чернівецького обласного центру зайнятості

51-18-88

ocz@chv.ukrpack.net

36. 

Татарчук Вікторія Миколаївна

Голова Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

55-46-80

cv@amcu.gov.ua

37. 

Робулець

Сергій Васильович

 

Начальник державної екологічної інспекції в Чернівецькій області

52-63-36

chernivtsi@dei.gov.ua

38. 

Гопко

Наталія Василівна

В.о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр"

55-16-17

cherses@sacura.net

chernses@gmail.com

39. 

Сарчинська Тетяна Георгіївна

Начальник Головного управління статистики у Чернівецькій області

55-09-42

gus@cv.ukrstat.gov.ua

40. 

Устименко Вікторія Володимирівна

Начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області

52-00-27

chernivcirubooxorona@i.ua

42. 

Комаровська

Ірина Петрівна

Начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

55-44-26

 55-44-84

media_77@spfu.gov.ua    chernivtsi@spfu.gov.ua

43. 

Кавуля

Андрій Васильович

 Начальник Дністровсько-Прутського БУВР

57-92-03

dpbuvr@dpbuvr.gov.ua

 

Облік публічної інформації