• Схема планування територій
 • Актуальна інформація
 • Про Управління містобудування та архітектури
 • Положення про Управління
 • Структура Управління
 • Нормативно-правова база
 • Доступ до публічної інформації
 • Архітектурно-містобудівна рада
 • Програми
 • Зовнішня реклама поза межами населених пунктів Чернівецької області
 • Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Схема планування територій

 • Схема планування території Чернівецької області Схема планування території Чернівецької області

Схема планування території Чернівецької області розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затверджена рішенням ІХ сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 20.03.2012 №16-9/12.

Схема планування визначає основні напрямки господарського і територіального розвитку регіону. Вона містить принципові рішення:

 • пропозиції по визначенню пріоритетних напрямках розвитку господарського комплексу;
 • соціально-економічну характеристику потенціалу та рівня розвитку адміністративних районів області;
 • по основним напрямам планування розвитку територій;
 • раціональному використанню природних ресурсів;
 • охороні навколишнього середовища;
 • розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Схема планування території Чернівецької області

 

Актуальна інформація

Про Управління містобудування та архітектури

вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел./факс: 0372 -54-34-08, тел.54-34-06,

Е-mail: architecture@bukoda.gov.ua     резервна: mistobud15@gmail.com   Код ЄДРПОУ 39511024

 

В.о. начальника управління, головний архітектор області -    Заверуха Володимир Михайлович 

 

Заступник начальника управління - начальник

відділу планування та забудови населених пунктів      -     Токарюк Семен Володимирович

Режим роботи:

пн - чт з 09-00 до 18-00

пт - 09-00 до 16-45,

обідня перерва з 13-00 до 13-45

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і  підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і в межах Чернівецької області забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури.

Основними завданнями Управління  є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та контроль за їх реалізацією;

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3) участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку області;

4) внесення пропозицій до проекту обласного бюджету з питань фінансування обласних програм та заходів у сфері архітектури та містобудування;

5) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

6) розроблення проектів розпоряджень облдержадміністрації у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері містобудування та архітектури;

7) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

8) участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

10) підготовка Управлінням самостійно або спільно із іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;

11) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) підготовка (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розгляд у встановленому законодавством порядку звернень громадян, опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради;

14) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

15) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

17) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

18) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21) надання адміністративних послуг;

22) забезпечення доступності матеріалів містобудівної документації шляхом їх  розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

23) забезпечення захисту персональних даних;

24) організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

25) організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

26) здійснення моніторингу:

 • реалізації схеми планування території області;
 • стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
 • забудови та іншого використання територій;

27) визначення  державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

28) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації затвердженої містобудівної документації;

29) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

30) розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області;

31) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

32) сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

33) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

34) забезпечення у встановленому порядку контролю за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність");

35) координація діяльності:

 • уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативного забезпечення їх роботи;
 • суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

36) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів архітектури;

37) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;

38) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

39) організація проведення у встановленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

40) сприяння  діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

41) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

42) забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

43) здійснення організації діяльності з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів Чернівецької області;

44)  підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні;

45) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

Графік прийому громадян

 

п/п

П.І.Б

Посада

Дні прийому

Місце проведення

1

Заверуха

Володимир

Михайлович

В.о. начальника управління містобудування  та архітектури обласної державної адміністрації

 

Понеділок

15:00-18:00

 

вул. М.Грушевського, 1, м. Чернівці,

каб.102

 

2

Токарюк

Семен

Володимирович

Заступник начальника управління – начальник відділу планування та забудови населених пунктів управління містобудування  та архітектури обласної державної адміністрації

 

Вівторок

 

15:00-18:00

 

 

вул. М.Грушевського, 1, м. Чернівці,

каб.105

 

Структура Управління

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер телефону

Заверуха

Володимир

Михайлович

В.о. начальника управління

містобудування  та архітектури, головного архітектора області

(0372) 54-34-07

 

 

Відділ планування та забудови населених пунктів

Токарюк

Семен

Володимирович

Заступник начальника управління – начальник відділу

(0372) 54-34-06

 

Войнович

Ольга

Василівна

Головний спеціаліст

(0372) 54-34-06

 

Коржик

Катерина

Вікторівна

Головний спеціаліст

(0372) 54-34-06

Сенаторова

Олександра

Ігорівна

Головний спеціаліст-бухгалтер

(0372) 54-34-08

Відділ містобудівного кадастру

Івасюк

Інна

Василівна

Начальник відділу

(0372) 54-34-08

Буряк

Юлія

Олегівна

Головний спеціаліст-юрисконсульт

(0372) 54-34-08

Нормативно-правова база

Конституція України

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про Генеральну схему планування території України»

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011  №108, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 за N 903/19641 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 №170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.08.2015  №193 «Про затвердження Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру»

 

Доступ до публічної інформації

З метою виконання положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" Управління як розпорядник інформації, в межах компетенції, здійснює оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

Про забезпечення доступу до публічної інформації

Архітектурно-містобудівна рада

З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні утворено архітектурно-містобудівну раду, як  дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

Положення про архітектурно-містобудівну раду

Програми

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Комітет  забезпечення  доступності  інвалідів   та   інших маломобільних   груп   населення   до   об'єктів   соціальної   та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом,  який утворюється при обласній державній адміністрації з метою координації роботи,  пов'язаної зі створенням  на  відповідній  території  інвалідам  (у  тому  числі інвалідам із зору та тим,  які пересуваються  у  візках,  а  також дітям-інвалідам)  та  іншим маломобільним групам населення (далі -маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної   інфраструктури   (житла,   громадських  і  виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних  та  інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною  мережею,  транспортом,  засобами  зв'язку  та інформації  (в  тому  числі  засобами,  що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

Комітет   доступності   у   своїй   діяльності   керується Конституцією і законами України,  актами Президента України  і  Кабінету  Міністрів України,  центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  в  тому  числі  Порядком   проведення консультацій  з  громадськістю  з  питань формування та реалізації державної політики  (затверджений  Постановою  Кабінету  Міністрів від 15 жовтня 2004р. № 1378),  а також Типовим положенням про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (затверджений наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 08 вересня 2006р. № 300/339).

Основними завданнями комітету доступності є:

- забезпечення   та  здійснення  громадського  контролю  щодо відповідності житла,  громадських і виробничих будинків,  а  також інших  будівель та споруд,  у тому числі спортивного призначення, місць  відпочинку,  культурно-видовищних  та   інших   установ   і закладів,  дорожньо тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та  інформації,  території  населених   пунктів   вимогам   чинних будівельних норм;

- підготовка пропозицій органам виконавчої влади  та  органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з   питань   створення   для    маломобільних    груп    населення безперешкодного   доступу   до  житла,  громадських  і  виробничих будинків,  а  також інших  будівель  та  споруд,  у  тому   числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших  установ  і  закладів,  і користування  дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;

- надання  аналітичної,  інформаційної   та   консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

- сприяння розвитку середовища життєдіяльності  маломобільних груп населення;

- розроблення пропозицій  щодо  удосконалення  нормативів  та стандартів  стосовно  безперешкодного  доступу  маломобільних груп населення;

- сприяння  ефективній  взаємодії місцевих органів виконавчої влади  у  сфері  створення  для   маломобільних   груп   населення безперешкодного доступу.

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури