Управління молоді та спорту

Про управління

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

Положення про управління молоді та спорту Чернівецької ОДА від 23.07.2018 року (зі змінами)

 

Начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації – Погодін Олександр Едуардович, [email protected].

 

 

Режим роботи:

Пн-чт з 09-00 до 18-00

пт - з 09-00 до 16-45.

обідня перерва з 13-00 до 13-45

55-26-00, 52-34-92.

 

Управління молоді та спорту є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству молоді та спорту України

Основними завданнями управління молоді та спорту є:

  • забезпечення на території області реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту;
  • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, оздоровлення та відпочинку дітей;
  • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
  • забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів;
  • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;
  • управління закладами фізичної культури та спорту, установами комунальної форми власності, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні управління;
  • здійснення аналізу, моніторингу якості діяльності закладів спортивного спрямування, що перебувають у сфері діяльності управління;
  • участь у формуванні регіональної молодіжної та спортивної політики, сприяння у впровадженні інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
  • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту, виявленні та підтримці обдарованих дітей, талановитої молоді.

 

ГРАФIК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Дні прийому

Час прийому

Начальник управління

Погодін

Олександр Едуардович

 

 

Заступник начальника управління

           Блажевська            Євгенія Валеріївна

 

 

Начальник відділу фізичної культури та спорту

Кініщук Зоя Анатоліївна

 

 

 

Структура управління

№ п/п

Назва посади

Прізвище, Ім’я, По-батькові

Контактний номер

1.

Начальник управління

Погодін Олександр Едуардович

552600

Відділ молоді

2.

Заступник начальника- начальник відділу

Блажевська Євгенія Валеріївна

 

523492

 

3.

Головний спеціаліст

Гобчук Олеся Стапанівна

4.

Головний спеціаліст

Томик Анастасія Георгіївна

5.

Провідний спеціаліст

вакантна посада

Відділ з питань фізичної культури та спорту

6.

Начальник відділу

Кініщук Зоя Анатоліївна

 

552600

 

7.

Головний спеціаліст

Скакун Наталія Василівна

8.

Головний спеціаліст

Ізосімова Ірина Леонідівна

9.

Головний спеціаліст

Литкіна Юрія Юріївна

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

10.

Завідувач сектором-головний бухгалтер

Урсуляк Тетяна Іллівна

 

525356

11.

Головний спеціаліст

Бескубський Девід Васильович

12.

Головний спеціаліст

Пуша Анастасія Валеріївна

Цільові програми

Комплексна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2018-2021 роки

Список дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

Конкурс проектів для молодіжних громадських організацій

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2021 році (далі – Конкурс).

 Конкурс проводиться на виконання Комплексної програми  молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням                     ІV сесії обласної ради VII скликання від 15 березня 2016 р. № 21-4/16                        (зі мінами), наказу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 р. № 101  та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою КМУ від 12 жовтня 2011р. № 1049 (зі змінами).

Мета Конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв'язання пріоритетних проблем Чернівецької області у галузі молодіжної політики, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Пріоритетні завдання Конкурсу:

1. Відродження національно-патріотичного виховання молоді;

2. Популяризація здорового способу життя серед молоді;

3. Розвиток неформальної освіти серед молоді (набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти);

4.  Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості, самозайнятості молоді та розвиток  підприємницької діяльності);

5. Підтримка талановитої молоді.

У рамках Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, науково-практичних заходів, консультацій, форумів, виставок, фестивалів, концертів, ігор, квестів, вишколів,  
туристично-краєзнавчих заходів,  масових заходів та  інші види діяльності, у тому числі міжнародні з метою формування патріотичної свідомості молоді, утвердження української культури і народних традицій; усвідомлення  національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; популяризації здорового способу життя серед молоді; набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти, сприяння працевлаштуванню молоді,
підтримки талановитої та творчої молоді.

Вимоги до конкурсної пропозиції.

Проекти, що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на розвиток громадянського суспільства.

Проекти  для участі у Конкурсі можуть подати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами та зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу.

Загальний фонд конкурсу становить 150 тис. грн. Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту не має перевищувати 30 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем Конкурсу, бере участь у фінансуванні проекту у розмірі не менше 15 %  необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс декілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Для участі у Конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і має містити:

1. Заяву про участь у Конкурсі із зазначенням найменування
інституту громадянського суспільства
та назви проекту,
за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим його печаткою  (у разі наявності);

2.  Опис програми та  кошторис  витрат,  необхідних для виконання програми за  встановленою формою. Опис програми повинен містити мету і завдання,  план виконання із зазначенням строків та відповідальних  виконавців на кожному етапі,  очікувані результати та   конкретні   результативні   показники   виконання програми, інформацію про цільову аудиторію,
залучені до виконання програми інституту громадянського суспільства,   способи інформування громадськості  про  хід  виконання  програми,   детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3. Листи-підтвердження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4.  Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двої років за  рахунок
бюджетних   коштів   та   інших   джерел   фінансування,   його
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення
.

Організатор Конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до участі в Конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства, не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12 жовтня 2011р. № 1049 (зі змінами);

інститут громадянського суспільства відмовився від участі у Конкурсі  шляхом   надсилання  організаторові  офіційного  листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення своєї діяльності;

конкурсну пропозицію  подано  після  закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

• установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

Конкурсні пропозиції приймаються з 30 вересня до 27 грудня  2019 року, щоденно у робочий час,  крім вихідних та святкових днів, за адресою:

м. Чернівці, вул. Університетська, 50, управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації.

Контактний телефон та електронна адреса: тел. (0372) 52 34 92, ums@bukoda.gov.ua.

Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 

ШАБЛОНИ ДОДАТКІВ ЯКІ ПОТРІБНО ЗАПОВНИТИ                    ДЛЯ ВЗЯТТЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

Публічні фінанси

НАКАЗ "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1113131 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1113140 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115011 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115012 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115021 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115022 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115031 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115032 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115033 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115042 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115051 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115053 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115061 на 2019 рік

Паспорт бюджетної пограми місцевого бюджету № 1115062 на 2019 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1113131 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1113140 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115011 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115012 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115021 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115022 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115031 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115032 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115033 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115042 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115051 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115053 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115061 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № 1115062 на 2019-2021 роки

Бюджетний запит програми місцевого бюджету № БЗ11 на 2019-2021 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Звіт про виконання пспорта № 1113130 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1113140 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115010 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115020 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115030 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115040 бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115050 юджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання пспорта № 1115060 юджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

 

 

Контактна інформація

Повна назва: Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

Адреса: 58002, м.Чернівці, вул. Університетська,50

 

Телефон, факс: (0372) 55-26-00

E-mailums@bukoda.gov.ua

Facebook сторінки управління: