• Презентації.
 • Про управління
 • Нормативно-правова база
 • Новини управління
 • Економіка та тарифна політика
 • Енергоефективність та енергозбереження
 • Благоустрій територій
 • Тепло-, водопостачання та водовідведення
 • Житлова політика
 • Підприємства які отримали ліцензії

Презентації.

Про управління

 • Структура
 • Положення про упраління
 • Керівництво
 • Графік прийому громадян
 • Положення про громадську раду
 • Склад громадської ради
 • Положення про колегію
 • Склад колегії
 • СПИСОК житлово-комунальних підприємств Чернівецької області
 • Контакти

 

 

СТРУКТУРА

Управління житлово-комунального господарства

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

 

Телефон

Електронні адреси

1

Левченко Олександр Анатолійович

начальник управління

55 43 12

levchenko.uzhkg@gmail.com

2

Найда Богдана Ярославівна

головний спеціаліст - бухгалтер

55 43 12

nayda.uzhkg@gmail.com

3

Сандуляк Ніна Орестівна

головний спеціаліст з управління персоналом

55 43 12

office.uzhkg@gmail.com

uzhkg@bukoda.gov.ua

sanduliak.uzhkg@gmail.com

Відділ житлового господарства

4.

Басараб Ольга Михайлівна

заступник начальника управління - начальник відділу

55 43 13

basarab.uzhkg@gmail.com

5.

Борисенко Павло Миколайович

головний спеціаліст

55 44 18

borysenko.uzhkg@gmail.com

6.

Наславська Аліна Василівна

головний спеціаліст

55 43 17

naslavska.uzhkg@gmail.com

7.

Пендерецька Галина Миколаївна

головний спеціаліст

55 44 18

penderetska.uzhkg@gmail.com

Відділ економічного аналізу та комунального господарства

8.

Ахтимійчук Іван Іванович

начальник відділу

55 45 19

achtymyjchuk.uzhkg@gmail.com

9.

Дуліцька Алла Вікторівна

головний спеціаліст

55 43 17

dulitska.uzhkg@gmail.com

10.

Калюга Лариса Володимирівна

головний спеціаліст

55 43 17

kaliuga.uzhkg@gmail.com

11.

Коротеєв Олександр Олександрович

головний спеціаліст

55 45 19

koroteev.uzhkg@gmail.com

Відділ дорожнього господарства

 

 

12.

 

начальник відділу

 

 

13.

 

головний спеціаліст - юрисконсульт

 

 

14.

Шмондюк Роман Ігорович

провідний спеціаліст

55 45 19

shmondiuk.uzhkg@gmail.com

15.

Козак Андрій Євгенович

спеціаліст

55 45 19

kozak.uzhkg@gmail.com

 

 

Начальник управління

 

Прізвище, ім'я, по батькові:        Левченко Олександр Анатолійович

Дата народження:                          08 січня 1962 р.

Освіта:

1979-1984 рр.            Київський автомобільно-дорожній інститут,

Спеціальність:          мости та тунелі

Кваліфікація:             інженер -будівельник

Трудова діяльність:

09.1979 – 06.1984      студент Київського автомобільно-дорожнього інституту;

09.1984-11.1985        майстер Південно-Українського спеціалізованого управління «Гідроспецбуд»;

11.1985-01.1992        майстер шляхового ремонтно-будівельного управління №37,

                                   місто Чернівці;

01.1992-01.2002        виконроб шляхово-будівельного управління ВАТ «ШБУ-60,

                                   місто Чернівці;

01.2002-01.2003       директор товариства з обмеженою відповідальністю

                                  «ШБУ-60 Плюс», місто Чернівці,

01.2003-10.2003       заступник начальника з експлуатації автомобільних доріг,

                                 Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області,

10.2003-03.2007      директор дочірнього підприємства «Чернівецький облавтодор»,

03.2007-03.2009      начальник філії «Чернівецька ДЕД»

04.2009-08.2016      начальник комунального підприємства «Київавтошляхміст»

                                  комунальної  корпорації «Київавтодор»,

08.2016-05.2017     тимчасово не працює,

05.2017-по цей час  начальник управління житлово-комунального

                                  господарства Чернівецької обласної державної адміністрації.

Графік прийому громадян

 

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

День та місце проведення прийому

Час

прийому

1

ЛЕВЧЕНКО

Олександр Анатолійович

Начальник управління

Щовівторка, м.Чернівці, Л. Кобилиці, 21 А

з 14.00 до

17.00 год

2

БАСАРАБ

Ольга Михайлівна

Заступник начальника

управління-начальник відділу

житлового господарства

Щочетверга, м.Чернівці, Л. Кобилиці, 21 А

з 14.00 до

17.00 год

3

АХТИМІЙЧУК

Іван Іванович

Начальник відділу економічного

аналізу та комунального

господарства

Щосереди, м.Чернівці, Л. Кобилиці, 21 А

з 14.00 до

17.00 год

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську Раду при управлінні  житлово - комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Рада при управлінні житлово - комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю управління житлово - комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту - управління), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

1.2. Завданнями Громадської Ради є:

взаємне інформування про діяльність управління та громадських організацій;

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 сприяння громадськості та управління у процесі прийняття рішень в сфері благоустрою  та участі у їх виконанні;

об’єднання зусиль управління та громадських організацій  у сфері житлово-комунального господарства;

 пошук і впровадження дієвого механізму взаємодії громадських  організацій, які входять до складу Громадської ради при управлінні житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації,  органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у розв’язанні проблем у сфері житлово-комунального господарства;

  1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та чинним законодавством України, а також цим Положенням.

1.3. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.4. Проект Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з управлінням та схвалюється на засіданні Громадської ради.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає до управління та інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування узагальнені запити та пропозиції з найбільш важливих з точки зору громадських екологічних організацій питань, що стосуються житлово-комунального господарства;

2) організовує обговорення з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування питань реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та залучення громадськості до виконання  проблем  у сфері житлово-комунального господарства.

3) вивчає та розробляє пропозиції щодо будівництва, модернізації водопровідно-каналізаційного господарства;

4) сприяє доведенню до громадськості (через громадські організації) інформації щодо рішень і дій управління та інших державних управлінь і організацій з питань житлово-комунального господарства.

5) бере участь у створенні Громадських приймалень в районах і                      м. Чернівці  з питань житлово-комунального господарства та сприянні їх роботі.

6) здійснює громадський контроль за виконанням управлінням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

7) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

8) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції з прийнятих рішень управління щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сфері  житлово-комунального господарства;

9) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями  відповідного спрямування;

10) самостійно визначає форму і методи своєї дяльності у контексті цього Положення.

ІІІ. ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників управління, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) подавати запити до посадових осіб управління і інших установ та отримувати в установленому порядку від управління, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

4) отримувати в установленому порядку від управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінрегіону України, обласної та районних держадміністрацій;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

7) доповідати на засіданнях колегій управління про рішення Громадської ради, обов’язкові до розгляду;

8) за погодженням управління та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться управлінням та його структурними підрозділами;

9) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

10) голова громадської ради входить до складу Колегії управління (за згодою).

ІV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. До складу Громадської ради при управлінні можуть бути обрані представники громадських, організацій, органів самоорганізації населення обласного та регіонального рівнів, засобів мас-медіа, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – Інститути громадянського суспільства), діяльність яких спрямована на розвиток житлово-комунального господарства.

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради.

4.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного Інституту громадянського суспільства. Гранична кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів.

4.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення терміну повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники управління та Інститутів громадянського суспільства, у тому числі раніш не представлені в складі Громадської ради.

4.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення наступних установчих зборів управління в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства, підписана уповноваженою особою керівного органу Інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

 рішення керівника Інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

 біографічна довідка делегованого представника Інституту громадянського суспільства із зазначенням досвіду у сфері екологічної діяльності;

 копії документів, що підтверджують легалізацію Інституту громадянського суспільства;

 інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

4.7. За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше трьох днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті управління. У разі зміни місця проведення установчих зборів, управління повідомляє про це не пізніше як за 3 робочі дні на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

процедуру визначення і реєстрації учасників установчих зборів;

процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

 

порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

процедуру оголошення результатів виборів;

визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.

4.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

4.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає управлінню для погодження складу новообраної Громадської ради. Термін узгодження складу новообраної Громадської ради управлінням не повинен перевищувати один тиждень з моменту подання протоколу.

4.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради при управлінні протягом тижня оприлюднюється на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб.

4.12. На підставі протоколу установчих зборів управління погоджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської Ради попереднього скликання припиняється.

4.13. Строк повноважень складу Громадської ради при управлінні – два роки.

4.14. Прийняття нових членів до складу Громадської ради (в межах граничної кількості її членів) вирішується виключно Громадською радою на найближчому засіданні з урахуванням вимог, зазначених в п. 4.6., а також потенційних проблем, зазначених в п. 5.6.7. цього Положення.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

5.1. Члени Громадської ради мають право:

         брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

5.2. Члени Громадської ради зобов’язані:

 брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

         сприяти впровадженню в життя ухвалених Громадською радою рішень за допомогою організацій, які вони представляють;

 узгоджувати із Громадською радою свої дії, які виконуються від імені Громадської ради, та отримувати від Громадської ради повноваження на виконання зазначених дій;

інформувати членів своїх організацій про роботу Громадської ради.

5.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може письмово або у інший доказовий спосіб волевиявлення викласти власну думку, яка оголошується на засіданні комісії та долучається до протоколу засідання.

5.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим членам Громадської ради допускається за умови надсилання письмового доручення, засвідченого Інститутом громадянського суспільства, інтереси якого представляються, в установленому законодавством порядку, або у інший доказовий спосіб волевиявлення, на адресу секретаря Громадської ради особисто, поштою або на електронну адресу.

5.5. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

5.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.6.1. Подання членом Громадської ради відповідної заяви на черговому засіданні;

5.6.2. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль без попередження про причини своєї відсутності голови чи секретаря та непередачі ним права голосу);

5.6.3. Письмового повідомлення керівника Інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

5.6.4. Скасування державної реєстрації Інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

5.6.5. Невиконання розпоряджень норм даного Положення та рішень Громадської Ради;

5.6.6. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

5.6.7. Порушення етичних правил, нанесення шкоди престижу і дискредитації Громадської ради.

5.7. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

5.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, керівником постійної комісії, питання вирішується на найближчому засіданні Громадської ради.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи  голова, заступник голови та секретар Громадської ради; визначається структура Громадської ради.

6.2. Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу управління або іншого органу державної влади.

6.3. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

звітує про роботу Громадської ради;

представляє раду у відносинах з управлінням, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

6.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

6.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради з ініціативи 1/2 її дійсних членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Громадської ради.

6.6. Заступник голови Громадської ради обирається на засіданні з урахуванням пропозицій голови Громадської ради. Заступник виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженнями голови ради.

6.7. Заступник голови Громадської ради:

забезпечує виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;

здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

організовує вивчення та дослідження громадської думки;

виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань;

виконує повноваження голови Громадської ради у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

6.8. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

6.9. Секретар Громадської ради обирається з числа делегованих до ради представницьких працівників управління. Секретар Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

згідно з затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради і у триденний строк подає їх на підпис голові Громадської ради;

контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу управління;

забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;

опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;

за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;

забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;

забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

6.10. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на першому щорічному засіданні Громадської ради з урахуванням пропозицій управління та Інститутів громадянського суспільства.

6.11. Для об’єднання управлінських можливостей Інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань, вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших спеціально запрошених осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Громадською радою та оформлюються протоколом.

6.12. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які плануються винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

6.13. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у міру необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від загальної чисельності їх членів і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

6.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади, у складі Громадської ради можуть утворюватись робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.

6.15. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при управлінні чи його структурних підрозділах, так і при інших органах влади.

6.16. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися з ініціативи голови Громадської ради або однієї третини її членів.

6.17. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

6.18. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.19. Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник голови.

6.20. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники управління.

6.21. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.22. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.23. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні,  і подаються до управління у п’ятиденний строк.

6.24. Рішення управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті управління або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

VII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення може бути доповнене чи змінене більшістю у 2/3 голосів з числа членів Громадської ради і відповідно погоджене управлінням.

СКЛАД

 громадської ради при управлінні житлово-комунального господарства 

Чернівецької   обласної державної адміністрації 

 

Добржанський

Сергій Олександрович

представник громадської організації "Громадський актив міста", голова  громадської ради (за згодою)

 

Бакиновський

Олександр  Вікторович

 

громадський діяч, учасник  АТО (за згодою)

 

 

 

Волошин

Максим Олексадрович

керівник громадського телебачення у Чернівецькій області, секретар громадської ради, секретар громадської ради          (за згодою)

 

 

Гаврилов

Валентин Григорович

начальник відділу ремонтів експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд "Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області", представник громадської організації  "Дорожники Буковини" (за згодою)

 

Єрохін

Дмитро Олександрович

голова Громадської організації "Захист тварин" (за згодою)

 

 

 

Кучуран

Андрій Миколайович

представник громадської організації "Лабораторія демократичних трансформацій" (за згодою)

 

Семенко

Олег Олександрович

голова громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" , заступник  голови громадської ради (за згодою)

 

Філіпчук

Олег Дмитрович

представник громадської ради «Автомобільний клуб "Стрітер Чернівці" (за згодою)

 

Додаток

до наказу управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

від 07.07.2017   № 18-ОД

 

 

СКЛАД

колегії управління  житлово-комунального господарства   

обласної державної адміністрації

 

Левченко

Олександр Анатолійович

 

 

начальник управління  житлово-комунального господарства   обласної державної адміністрації,  голова колегії 

 

Пендерецька

Галина Миколаївна

 

головний спеціаліст відділу житлового господарства управління житлово-комунального управління обласної державної адміністрації, секретар колегії

 

 

 

Члени колегії:

 

Басараб

Ольга Михайлівна

 

заступник начальника управління  житлово-комунального господарства  обласної державної адміністрації 

 

Ахтимійчук

Іван Іванович

 

начальник відділу економічного аналізу та комунального господарства управління  житлово- комунального господарства  обласної державної адміністрації 

 

Білоконь

Микола Васильович

 

в.о.начальника управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Трепко

Володимир Віталійович

 

начальник управління інфраструктури обласної державної адміністрації

 

Кушнірик

Ярослав Денисович

 

директор департаменту   житлово-комунального господарства  міської ради (за згодою) 

 

Попадюк

Микола Петрович

 

голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (за згодою)

 

Бабух

Тарас Васильович

 

 

перший заступник начальника комунального підприємства «Чернівціводоканал» (за згодою)

Мельничук

Олександр Васильович

 

начальник МКП «Чернівцітеплокомуненерго»     (за згодою)

 

Бройде

Зіновій Самуілович

 

радник голови обласної державної адміністрації

 

Добржанський

Сергій Олександрович

 

голова громадської організації «Громадський актив міста»

Андрицуляк

Василь Миколайович 

 

начальник Держенергонагляду в Чернівецькій області  (за згодою)

 

Робулець

Сергій Васильович

 

начальник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області         (за згодою)

 

 

СПИСОК

житлово-комунальних  підприємств Чернівецької області

 

№ з/п

Назва суб’єкта господарювання

види послуг, що надаються

Юридична адреса

Контактний телефон

Електронна адреса

1

Берегометське підприємство «Криниця»

водопостачання  та водовідведення

 

вул. Центральна, 20,

смт Берегомет, Вижницький район 59233

(230) 3 13 54

krinitsa31@ukr.net

2

КП «Житловик» Вашківецької міської ради

утримання житла

пров. Т. Шевченка, 4,

м. Вашківці, Вижницький район, 59210

(230) 4 36 36

 

3

КП «Комунальник» Вашківецької МР

 

збирання

побутових відходів

пров. Т. Шевченка, 4,

м. Вашківці, Вижницький район, 59210

(230) 4 36 36

komunalnukvmr@ukr.net

4

КУП «Комунальник» Вижницької міської ради

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Івасюка, 5А,

м. Вижниця, Вижницький район

 59200

(230) 2 12 38

            2 13 79

kup.komunalnyk@ukr.net

5

КП «Ком-сервіс” Вижницької районної ради

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

вул. Українська, 88а,

м. Вижниця, Вижницький район, 59200

(230) 2 27 15

top1982@ukr.net

6

Герцаївське виробниче управління житлово-комунального господарства

водопостачання,

збирання

побутових відходів

вул.Г.Асакі, 11,

м. Герца, Герцаївський район, 60500

(240) 2 18 67

          2 19 07

gertca_vujkg@ukr.net

7

Глибоцьке виробниче управління житлово-комунального господарства

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Героїв Небесної Сотні, 56,

смт Глибока, Глибоцький район, 60400

(234) 2 18 77

          2 17 71

vujkg2014@gmail.com

8

КП «Заставнівське житлово-екслуатаційне управління тепловодозабезпечення»

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Незалежності, 45

м. Заставна, Заставнівський район, 59400

(237) 2 27 72

zeytvz@ukr.net

9

Приватне підприємство „Надпредтеплосервіс”

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

вул.Стуса, 3, м.Заставна, Заставнівський район, 59400

 

nadpredteplo@gmail.com

10

КП Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс»

благоустрій міста

вул. Гагаріна, 9, каб.7

м. Заставна, Заставнівський район, 59400

0953296413

 

11

Кельменецьке виробниче управління житлово-комунального господарства

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Партизанська,4

смт Кельменці, Кельменецький район, 60100

(232) 2 13 08

vugkgkelm@gmail.com

12

Кіцманське виробниче управління житлово-комунального господарства

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Незалежності, 66 Б, м. Кіцмань

Кіцманський район, 59300

(236) 2 15 49

vugkgkitcman@gmail.com

13

Кострижівське управління житлово-комунального господарства

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Заводська, 53

смт Кострижівка, Заставнівський район, 59410

 

(237) 2 77 01

gkgkostr@i.ua

14

ДКП Управління «Тепловодоканал» м.Новодністровськ

водопостачання  та водовідведення,

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

Промбаза.

м. Новодністровськ,

60236

(241) 3 19 99

utwk@ukr.net

15

КП «Новодністровський житловик»

збирання побутових відходів, утримання житла, комплексне обслуговування об'єктів

мікрорайон Діброва,                  

м. Новодністровськ, 60236 

(241) 3 13 87

zhitl@ukr.net

16

КП «Новоселицька міська тепломережа»

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. 1 Травня, 5,

м. Новоселиця, Новоселицький район, 60300

(233) 5 05 08

vyjkg-nov@ukr.net

17

КП «Неполоковецький комунгосп»

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Головна, 7

смт Неполоківці, Кіцманський район, 59300

(236) 3 52 84

35251

 

18

Путильське  виробниче управління житлово-комунального господарства

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Українська, 30

смт Путила,

Путильський район, 59100

(238) 2 13 65

wuzhkgput@gmail.com

19

КП «Сокиряни-благоустрій»

водопостачання  та водовідведення,

збирання побутових відходів, утримання житла

вул. Центральна, 44, м. Сокиряни, Сокирянський рйон, 60200

(239) 2 21 83

kpsok@ukr.net

20

КП «Сторожинецьке житлово-комунальне господарства»

водопостачання  та водовідведення,

утримання житла

вул. Б.Хмельницького, 18

м. Сторожинець, Сторожинецький район, 59000

(235) 2 12 44

mszkg@ukr.net

21

КП «Карп Еко 2010»

збирання побутових відходів, благоустрій

вул. Б.Хмельницького, 18, м.Сторожинець, Сторожинецький район, 59000

0505265070

karp-eko@ukr.net

22

КП «Хотинтепломережа Хотинської МР»

водопостачання  та водовідведення,

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

вул. Олімпійська,77, м. Хотин, Хотинський район, 60000

(231) 2 41 08

        

         

hot.teplo@ukr.net

23

КП «Хотинблагоустрій Хотинської міської ради»

збирання побутових відходів, благоустрій

вул. Кобилянської, 15В,

 м. Хотин,

Хотинський район, 60000

(231) 2 15 66

0976181757

 

24

Госпрозрахункове підприємство «Жолобки»

водопостачання, збирання побутових відходів

вул. Бернівська, 19,

с. Мошанець, Кельменецький район, 60121

(232) 3 77 35

 

25

КП «Чернівціводоканал»

 

водопостачання та водовідведення

вул. Комунальників, 5,

м. Чернівці,

58023

54 46 01

 

info@vodokanal.cv.ua

 

26

МКП «Чернівцітеплокомуненерго»

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

вул. Максимовича, 19А, м. Чернівці,

58018

 

4 11 35

 

teplo.cv.ua@gmail.com

27

МКП «Чернівціспецкомунтранс»

збирання та захоронення побутових відходів

вул. Жасмінна, 4,

м. Чернівці,

58018

53 86 87,

54 39 77

 

28

Фірма «Альтфатер Чернівці» з 100% іноземним капіталом

збирання побутових відходів

вул. В. Лесина, 4,

м. Чернівці,

58023

54 75 29

90-80-05

altvater_chernivtsi@

veolia-es.com.ua

29

КП «Чернівціміськліфт»

 

електромонтажні роботи

Бульвар Героїв Крут, 6а, м. Чернівці,

58032

4 40 11

 

 

 

Контакти

Повна назва: Управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації.

Адреса: 58010 м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці 21А.

Телефон, факс: (0372) 55-43-12

E-mail: uzhkg@bukoda.gov.ua

Сайт:  http://uzhkg.bukoda.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024453683535

Нормативно-правова база

 • Нормативно правова база

Закони України

 

«Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV

з 10.06.2018 - «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII

«Про природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III 

«Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III

«Про теплопостачання» від 02.06.2015 №2633- IV

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI

«Про ціни та ціноутворення» від 21.06.2012 №5007-VI

«Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222- VIII

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 №1540- VIII

«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10.12.2015 № 887-VIII

 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 №1730-VIII

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 №2119-VIII

«Про альтернативні вили палива» від 14.01.2000 № 1391-XIV

«Про місцеве самоврядування в Україні»

«Про місцеві державні адміністрації»

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 № 869

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 №1010

«Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання» від 06.09.2017 № 679

 «Про затвердження Порядку ведення окремого  обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» від 01.06.2011 №584

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах» від 24.02.2016 №107

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» від 21.07.2005 №631

 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» від 18.06.2014 №217

«Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» від 09.10.2013 №750

«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630

«Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007 № 1198

«Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості» від 17.02.2010 №151

"Про запровадження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі" від 11.12.2013 № 970

 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 №848

«Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення» від 23.08.2016. № 534

 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 № 409

«Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром» від 21.02.2017 № 93

«Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію» від 29.03.2017 №221

«Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ» від 29.03.2017 №222

 

 

 

Накази Мінрегіону

«Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» від 30.07.2012 № 390, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2012 за №1380/21692

«Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання,  централізованого водопостачання та водовідведення» від 14.12.2012 №630

«Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» від 25.12.2013 №603, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за №151/24928

 

 

Накази Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

«Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 

 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 №150, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2004 № 1046/9645

«Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 №76.

«Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг» від 25.04.2005 №60, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за № 541/10821

 

Постанови НКРЕКП

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 №307

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 22.03.2017 №308

Новини управління

Економіка та тарифна політика

 • Тарифи на житлово-комунальні послуги станом на 01.12.2018
 • Тарифи на житлово-комунальні послуги станом на 01.11.2018

Інформація про  тарифи на житлово-комунальні послуги

станом на 01.12.2018

Населений пункт

 

Водопостачання, грн/м3

Водовідведення, грн/м3

Утримання житла,  грн./кв.м

Централізоване опалення,

грн. за 1Гкал /  грн. за 1м2

населення

бюджет

інші

населення

бюджет

інші

 

населення

бюджет

інші

смт. Берегомет

18,62

20,48

20,48

11,68

12,85

12,85

-

-

-

-

м.Вашківці

-

-

-

-

-

-

0,50 - 0,72

-

-

-

м.Вижниця

21,60

21,60

21,60

13,50

13,50

13,50

1,95

-

1605,11

-

м.Герца

7,14

7,14

7,14

-

-

-

-

-

-

-

смт.Глибока

9,00

14,46

18,86

6,80

8,85

11,55

0,84 - 0,90

-

-

-

м.Заставна

 

23,24

23,24

23,24

22,06

26,15

26,15

0,42 - 0,47

1795,71/ 21,47

2000,00/ 27,68

2000,00/ 27,68

м.Кіцмань

20,50/

21,00

27,00

27,00

14,50/

15,00

18,00

18,00

0,66 - 1,73

-

-

-

смт.Кельменці

17,81

19,50

25,44

15,82

17,33

22,61

0,47 - 1,66

-

-

-

смт.Кострижівка

9,55

10,70

13,90

6,40

7,15

9.30

0,23

-

-

-

смт.Неполоківці

5,80

6,67

8,70

19,85

20,78

22,97

1,67

-

-

-

м.Новоселиця

16,68

19,18

19,18

8,11

9,32

9,32

0,30 – 1,72

-

2598,73/

59,17

2677,25/ 60,96

м.Новодністровськ

14,76

14,76

14,76

20,24

20,24

20,24

з ліфтами  – 4,19-4,29

без ліфтів – 2,95-3,14

-

2680,26

-

смт.Путила

12,53

13,99

15,81

7,40

8,26

9,34

0,94 - 1,35

-

-

-

м.Сторожинець

21,94

21,94

21,94

5,17

5,17

5,17

1,17 - 1,67

-

-

-

м.Сокиряни

 

15,50 + дотація з м.б. 4,33

23,10

30,80

8,00 +  дотація з м.б. 4,15

13,31

17,36

0,36- 4,14

-

-

-

м.Хотин

18,40

20,20

25,00

6,60

7,30

9,00

-

-

2500,57/ 59,02

2500,57/ 59,02

м.Чернівці

9,66/

10,488

 

 

 

9,66

 

 

 

 

9,66

для суб’єктів водопо-стачання

3,60

 

4,848 /

5,304

 

 

 

 

4,848

 

 

 

 

4,848

 

 

 

 

 

ціни на послуги з управління

0,542-7,857

(за результатами конкурсних пропозицій)

на теплову енергію – 1192,692

на послуги  ЦО 1204,62/ 27,90

 

1807,392

 

1730,064

                       

 

Інформація про  тарифи на житлово-комунальні послуги

станом на 01.11.2018

Населений пункт

 

Водопостачання, грн/м3

Водовідведення, грн/м3

Утримання житла,  грн./кв.м

Централізоване опалення,

грн. за 1Гкал /  грн. за 1м2

населення

бюджет

інші

населення

бюджет

інші

 

населення

бюджет

інші

смт. Берегомет

18,62

20,48

20,48

11,68

12,85

12,85

-

-

-

-

м.Вашківці

-

-

-

-

-

-

0,50 - 0,72

-

-

-

м.Вижниця

21,60

21,60

21,60

13,50

13,50

13,50

1,95

 

1605,11

 

м.Герца

7,14

7,14

7,14

-

-

-

-

-

-

-

смт.Глибока

9,00

14,46

18,86

6,80

8,85

11,55

0,84 - 0,90

-

-

-

м.Заставна

 

23,24

23,24

23,24

22,06

26,15

26,15

0,42 - 0,47

1795,71/ 21,47

2000,00/ 27,68

2000,00/ 27,68

м.Кіцмань

20,50/

21,00

27,00

27,00

14,50/

15,00

18,00

18,00

0,66 - 1,73

-

-

-

смт.Кельменці

12,02

13,17

17,17

12,72

13,93

18,17

0,47 - 1,66

-

-

-

смт.Кострижівка

9,55

10,70

13,90

6,40

7,15

9.30

0,23

-

-

-

смт.Неполоківці

5,80

6,67

8,70

19,85

20,78

22,97

1,67

-

-

-

м.Новоселиця

16,68

19,18

19,18

8,11

9,32

9,32

0,30 – 1,72

1976,39/ 45,00

2598,73/ 59,17

2677,25/ 60,96

м.Новодністровськ

14,76

14,76

14,76

20,24

20,24

20,24

з ліфтами  – 4,19-4,29

без ліфтів – 2,95-3,14

-

2680.26

-

смт.Путила

12,53

13,99

15,81

7,40

8,26

9,34

0,94 - 1,35

-

-

-

м.Сторожинець

21,94

21,94

21,94

5,17

5,17

5,17

1,17 - 1,67

-

-

-

м.Сокиряни

 

15,50 + дотація з м.б. 4,33

23,10

30,80

8,00 +  дотація з м.б. 4,15

13,31

17,36

0,36- 4,14

-

-

-

м.Хотин

18,40

20,20

25,00

6,60

7,30

9,00

-

1696,91/ 59,23

2567,60/ 60,60

2543,13/ 60,02

м.Чернівці

9,66/

10,488

 

 

 

9,66

 

 

 

 

9,66

 

 

3,60

 

 

4,848 /

5,304

 

 

 

 

4,848

 

 

 

 

4,848

 

 

 

 

 

ціни на послуги з управління

0,542-7,857

(за результатами конкурсних пропозицій)

на теплову енергію – 1189,36

на послуги  ЦО 1201,29/ 27,83

 

1718,41

 

1718,41

 

Енергоефективність та енергозбереження

 • До уваги мешканців, голів ОСББ, управителів багатоквартирних будинків!
 • Програма "теплі" кредити
 • Кількість виданих "теплих" кредитів (станом на 01.11.2018)

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації рекомендує розглянути можливості проведення енергозберігаючих заходів щодо енергозберігаючих заходів в будинках відповідно до Програми термореновації. Детальну інформацію за посиланням:

СТАН ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ                                                                                                                               
відшкодування відсотків за кредитами залученими фіз.особами, ОСББ, ЖБК на ЕЕ заходи (Чернівецька область)
ОБЛАСТЬ/РАЙОН/МІСТО Проект програми Кому відшкодовується Обсяг фінансування програми у 2015 -2018 році Що відшкодовується Відсоток відшкодування РІШЕННЯ РАДИ (прийняття програми) РІШЕННЯ РАДИ (зміни до бюджету) ДОГОВІР з банком КОМПЕНСАЦІЯ з місцевих бюджетів (сума та к-сть позичальників) Період дії програми (роки) ПРИМІТКА
1 Чернівецька область так фіз.особи, ОСББ, ЖБК 2780тис.грн. Відсоток відоткової ставки 10% XIХ сесія VII скликання рішення обласної ради від 21.12.2017               № 255-19/17 XIХ сесія VII скликання рішення обласної ради від 21.12.2017               № 277-19/17 Договора підписані з  АТ "Ощадбанк"            АТ "Укргазбанк"  296968,34 грн/333 позичальників 2018-2019  
2 м. Чернівці так фіз.особи, ОСББ, ЖБК 1450  тис. грн. Відсоток відоткової ставки 15% 69 сесії VI скликання Чернівецької міської ради             від 25.09.2015             № 1754  внесено зміни до Програми             15 сесія  VIІ скликання Чернівецької міської ради   від 31.10.2016 № 439   33сесія VII скликання Чернівецької міської ради від 08.08.2017 №805" внесено зміни до Програми             15 сесія  VIІ скликання Чернівецької міської ради   від 31.10.2016 № 439   Договора підписані з АТ "Ощадбанк" та АТ "Укргазбанк" та ПАТ "Приватбанк" 1320358,3 грн./663позичальників 2015-2020 роки  

Благоустрій територій

Тепло-, водопостачання та водовідведення

 • Інвестиційні проекти у сфері водопостачання та водовідведення станом на 18.10.2018

 

Інвестиційні  проекти у сфері водопостачання та водовідведення станом на  18.10.2018

1. Стратегія регіонального розвитку

з/п

Підстава (норм-прав акт)

 

 

Назва Проекту

Передбачено коштів

Перер. Освоено коштів

Термін реалізац Проек

Вартість Проекту

Освоєно коштів

Розпорядник коштів (ІІІ ст)

Показники ефективності виконання Програми

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

Державний

Місцевий

Державний

Місцевий

1

Роз КМУ від 23.05.18 №372-р

"Будівництво очисних споруд каналізації в смт Кострижівка                      Заставнівського району Чернівецькій області"

3050,364

2135,250

915,114

 

 

 

1 р.

3050,364

 

УКБ

Завершено тендерні процедури, підрядник не визначено

2

Роз КМУ від 23.05.18 №372-р

Реконструкція зовнішніх мереж централізованого водопостачання та водовідведення в смт Кельменці"

16149,517

перех обєк

14534,565

1614,952

4330,593

4067,593

263,0

3 р.

38929,695

24055, 89

УКБ

Замінено на ПХВ 12,5 км водопровід них та 6,5 км канал ізаційних труб,  ремонт КНС та ОСК, побуд. РЧВ

3

Роз КМУ від 11.07.18 №479-р

"Будівництво водогону та водонапірних башт в м. Хотин Чернівецькій області"

3244,251

перех обєк

2919,826

324,425

 

 

 

3 р.

14833,349

7119,292

УКБ

Корегується ПКД. побудовано 4 башти, закладено фундамент на 6 башт, 2 нитки водо проводу 0,6 км

4

Роз КМУ від 11.07.18 №479-р

"Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків до індустріального парку м. Новодністровськ"

4085,007

 

2055,311

2029,696

 

 

 

2 р.

8586,842

 

УКБ

Проводиться тендер

 

 

2. Спеціальний фонд природоохоронних заходів

з/п

Підстава (норм-прав акт)

 

 

Назва Проекту

Передбачено коштів

Перер. Освоено коштів

Термін реалізац Проек

Вартість Проекту

Освоєно коштів

Розпорядник коштів (ІІІ ст)

Показники ефективності виконання Програми

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

Державний

Місцевий

Державний

Місцевий

1

Пост. КМУ від 04.07.17 №474-р Пост. КМУ від 04.07.18 №529-р

"Будівництво очисних споруд каналізації в м. Вижниця Чернівецькій області"

1343,914

 

 

 

 

 

 

перех обєк

1064,664

279,25

 

 

 

3 р.

15985,0

14640,75

Вижницька м.р.

Виконано 91,6% будівельних робіт, завершуються пуско-налагоджу

вальні роботи та благоустрій тери

торії ОСК. Будівництво лінії електропостачання буде розпочато після перераху вання коштів

2

Пост. КМУ від 04.07.18 №529-р

"Будівництво каналізаційного колектору  в м. Вижниця Чернівецькій області"

12124,13

10911,72

1212,41

 

 

 

4 р.

29000,0

 

Вижницька м.р.

Проведено тендер, укладено угоду з підрядною організацією ТОВ "Трайдержбуд". Будівництво колектору буде розпочато після перерахування коштів

 

 

 

3. Бюджетна програма КПКВК 2751570  з реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

з/п

Підстава (норм-прав акт)

 

 

Назва Проекту

Передбачено коштів

Перер. Освоено коштів

Термін реалізац Проек

Вартість Проекту

Освоєно коштів

Розпорядник коштів (ІІІ ст)

Показники ефективності виконання Програми

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

ВСЬОГО

в т.ч. тис.грн

Державний

Місцевий

Державний

Місцевий

1

Наказ Мінрегіону від 26.09.18 №257

"Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м.куб/добу з виділенням 1 черги – 400 м.куб/добу в смт Глибока Чернівецькій області"

5567,604

 

 

 

 

перех обєк

5010,844

556,760

 

 

 

1 р.

9826,967

4259,363

УКБ

Розпочато тендер ні процедури.

Запропоновано УКБ укласти договір з Мінрегіоном про делегування повноважень на виконання Програми (лист 02.10.2018 №02-24/1271

 

Житлова політика

 • Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
 • Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

З метою забезпечення єдиних підходів до реалізації Закону України від  14 травня 2015 року № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» в частині визначення послуг з управління багатоквартирним будинком інформуємо про наступне.

         Наказом Мінрегіону від 27.07.2018 №190, "Про затвердження Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території" який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за №934/32386 затверджено Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

   Згідно вищезазначеного наказу обов’язковими є витрати на:

1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

гарячого водопостачання;

зливової каналізації;

електропостачання;

газопостачання.

2. Технічне обслуговування ліфтів.

3. Обслуговування систем диспетчеризації.

4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів.

5. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

6. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:

водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

гарячого водопостачання;

зливової каналізації;

електропостачання;

газопостачання.

8. Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

9. Прибирання прибудинкової території.

10. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних).

11. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

12. Дератизація.

13. Дезінсекція.

14. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

 

Обов’язковий перелік є таким, що забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території;

Зменшення Обов’язкового переліку можливе лише за об’єктивних умов експлуатації будинку, що залежать від його капітальності, рівня облаштування та благоустрою (відсутності певних інженерних систем, обладнання, елементів зовнішнього опорядження).

Вищезазначену інформацію необхідно враховувати при укладанні угод з управителями багатоквартирним житловим фондом, визначеними органами місцевого самоврядування за результатами конкурсу або де співвласники багатоквартирного будинку самостійно визначитись з вибором управління житлом.

Підприємства які отримали ліцензії