• Діяльність
 • Керівництво
 • Положення про підрозділи
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Нормативно-правова база
 • Колегія
 • Кадрові питання
 • Зв'язки з громадськістю
 • Про управління
 • ПЕРЕЛІК адміністративних послуг управління, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
 • Стратегічна екологічна оцінка

Діяльність

 • Міжнародна діяльність
 • Стратегія розвитку галузі
 • Цільові програми

Згідно рішення Ради Єврорегіону «Верхній Прут» від 29 травня 2010 р. «Про фінансування діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» у 2010-2011 роках» в області проводиться відповідна робота щодо реалізації трьох великомасштабних українсько-румунсько-молдовських проектів , впровадження яких схвалено рядом галузевих міністерств, зокрема Держкомлісгоспом, Держводгоспом, Міністерством з питань житлово-комунальнго господарства, Мінприроди.

- «Транскордонна співпраця із запровадження ефективної системи поводження з промисловими і муніципальними відходами на основі їх сортування та застосування ВАТ (кращих доступних технологій)».

Мета проекту: забезпечення послідовної мінімізації відходів та більш ефективного використання ресурсів, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

В основу проекту закладено добудову і оснащення сміттєсортувального заводу в м. Чернівці ТОВ «Еко Баланс Сервіс», будівництво якого призупинено. (стан готовності заводу в попередній період в таблиці додатку). Ці пропозиції включено до Позиційного документу України щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а даний проект також відібрано для представлення українською стороною для представлення українською стороною до Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» за рішенням наради в Мінекономіки 26.07.2010. Погоджений проект фінансуватиметься коштами зазначеної програми ЄС (90% вартості). Співфінансування з українського боку погоджене листами Держводгоспу і МЖКГ України.

Ці напрацювання започатковують системне застосування можливостей Дунайської стратегії та Східного партнерства ЄС на 2007-2013 роки і обґрунтування наступних інноваційно-інвестиційних проектів. Йдеться про забезпечення сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки в Карпатсько-Дунайській зоні з подальшим поширенням на басейн Дністра у 2014-2020 роках із застосуванням трансферу кращих доступних технологій (ВАТ) згідно з ІЗЗС Директивою та сучасних кластер них підходів ЄС.

- «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».

Мета проекту: забезпечення послідовного моніторингу стану та управління водними ресурсами, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

- «Формування пілотного транскордонного лісо-деревообробного кластеру на базі співробітництва Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні».

Мета проекту: створення якісно нової системної та інфраструктурної основи для розвитку лісо-деревообробної галузі Буковини за кластерно-інноваційним підходом на базі Карпатсько-Альпійського співробітництва регіонів і країн у Дунайському басейні, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та послідовного наближення до стандартів ЄС.

Орієнтовна вартість кожного з проектів становить від 3 до 10 млн. €, фінансування 90% вартості проектів передбачається за рахунок СОП «Румунія-Україна-Молдова» та «Румунія-Україна».

Держуправлінням спільно з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії проводиться спільний моніторинг якості води в прикордонних річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань водогосподарського використання Дунаю і охорони ріки від забруднення. Щомісяця проводиться відбір проб води згідно графіка та робляться аналізи на вміст забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією.

25 січня представник області брав участь у Консультативній робочій зустрічі «Рух до Карпатської стратегії – запровадження Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в Карпатському просторі» на запрошення Секретаріату Карпатської конвенції в м. Брюсселі. Було презентовано послідовну політику України, яка дозволила включити до пріоритетних проектних напрямків EUSDR не тільки українську частину Дунайської дельти в Єврорегіоні «Нижній Дунай», але й карпатських басейнів Тиси, Прута і Сірету (Єврорегіони «Карпатський» і «Верхній Прут»).

7-9 лютого відбувся семінар Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» у м. Яси (Румунія) з підготовки великомасштабного проекту зі створення системи протидії повеням та покращення управління водними ресурсами у верхніх частинах басейнів Прута і Сірету на основі автоматизованих станцій, в ході якого відбулись консультації з партнерами – Мінприроди Румунії та його регіональних інституцій, а також – з Республіки Молдова. 15 лютого представник області брав участь у підсумковому обговоренні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 років (НПД), в ході яких відбулись консультації і були передані матеріали першого заступника Міністра М.І. Романову щодо участі України у Дунайській стратегії ЄС та використання для цього напрацювань Екоєврорегіону в складі пілотного Єврорегіону «Верхній Прут». Щодо НПД були внесені пропозиції про його доповнення планом реалізації у національному законодавстві, за основними цілями НПД та у регіональній політиці України принципів інтегрованого попередження і контролю забруднень як ключового засобу для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та застосування кращих доступних технологій (ВАТ), зокрема як основи подальшого здійснення ОВНС та втілення інноваційно-інвестиційної політики.

У відповідності до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” та Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року управлінням забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Стратегічними напрямками в галузі екології на території області, беручи до уваги затверджену Чернівецькою облрадою Комплексну програму з охорони навколишнього природного середовища “Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки є:

- продовження робіт з будівництва та реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в м. Чернівці, в райцентрах області: Вижниця, Глибока, Новоселиця, Заставна, смт. Берегомет Вижницького району;

-впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства, сміттєзвалищ, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних виробництв, налагодження використання відходів як вторинної сировини;

- розширення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, в тому числі здійснення науково-дослідних робіт по розширенню національних природних парків;

- впровадження природозберігаючих технологій на лісосічних роботах в лісах Карпатського регіону, зокрема канатно-повітряних установок, колісних тракторів при трелюванні деревини;

- недопущення несанкціонованого використання природних ресурсів та неорганізованого розміщення промислових і побутових відходів;

- збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування;

-забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля;

- розробка, реалізація та контроль за виконанням державних та місцевих програм охорони довкілля тощо.

Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (Нова редакція). Завантажити

Зміни до Програми. Завантажити 

Оцінка впливу на довкілля

 • Повідомлення про плановану діяльність
 • Звіт з оцінки впливу на довкілля
 • Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
 • Звіт про громадське обговорення
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля
 • Платні послуги

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Попович П.І. (№ 20189111658/4269 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/4356 від 14.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ «Укрнафта», нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» (№20189211771/4635 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Скорпіон-15», № 20189281816/4780 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «АГРО ФІНАНС ГРУП», № 20181021833/4847 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр», № 20181021830/4844 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101900/5049 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101901/5050 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Влад Валерій Васильович, № 201810252009/5395 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «СКОРПІОН-15», № 201810252011/5397 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Цегельник», № 201812112385/6777 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко», № 201812122395/6816 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ», № 201812212498/711 від 26.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці», (№ 201812282556/7288 від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252686/7935 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252688/7940 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252690/7942 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212752/8192  від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212754/8194 від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА», (№ 2019272796/8410  від 08.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПАРІ», № 20195163624/11424 від 16.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
 

 Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4270 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/4304 від 13.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№ 20186261107/4424 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» №2018413558/4486 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4622 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4619 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4671 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4754 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4779 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5084 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5380 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5427 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№201810101900/6243 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6245  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Влад В.В. (№201810252009/6441 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6983 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» 201812112385/8416  від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7857  від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «Будстрой Чернівці» 201812282556/10015 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4266 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№2018426683/4305 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№20186261107/4425 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» № 2018413558/4485 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4574 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4575 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4672 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4753 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4778 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5083 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5379 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5428 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/6242  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6244  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ФОП Влад В.В. (№ 201810252009/6442 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7858 від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» № 201812112385/8418 від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці» № 201812282556/10014 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№  20188221557/6760 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6862 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6982 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7366   від 02.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/7562 від 11.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7835 від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.»  (№201810252009/7835 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9904 від 20.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «Цегельник» (№  201812112385/11024  від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка та гірничотехнічна рекультивація Котелевського родовища глин у Новоселицькому районі Чернівецької області» ПП «Котелево-цегла» (№ 2018323393/4164 від 06.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Нова Гра» (№  20187171258/5663 від 02.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/6251 від 22.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Прайм-тек-Буковина» (№2018881426/6295 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ фірми «Граніт» (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Попович П.І. (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№20188221557/6761 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6863 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7367  від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№  201810101900/7565  від 11.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7836  від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/8404 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9905 від 27.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «Цегельник» (№ 201812112385/11025 від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

 

Нормативно-правова база

 • Акти Верховної Ради України
 • Постанови КМУ
 • Укази Президента України

Конституція України

Земельний кодекс України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про Червону книгу України»

Закон України «Про екологічну мережу України»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Закон України «Про запобігання корупції»

Кодекс України про надра

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Методичні рекомендації доЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (завантажити).

Зміни до Методичних рекомендаційЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку»(завантажити)

 

Постанова КМУ деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»

Постанова КМУ «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

Колегія

 • Склад колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
 • Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології та

природних ресурсів Чернівецької

обласної державної адміністрації

26 лютого 2018 р. № 12

Склад колегії управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

1

Білоконь

Микола Васильович

Начальник управління  екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (голова колегії)

Члени колегії:

3

Заячук

Мирослав Дмитрович

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації

4

Стецевич

Олег Іванович

Керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації

5

Савчук

Андрій Іванович

Заступник начальника управління-начальник відділу господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

6

Білокучма

Микола Васильович

Начальник відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

7

Каменецький

Василь Миколайович

Заступник начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

8

Робулець

Сергій Васильович

Начальник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області

9

Сахнюк

Віктор Анатолійович

Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

10

Ватаманюк

Юрій Петрович

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області

11

Левченко

Олександр Анатолійович

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації

12

Кавуля

Андрій Васильович

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет

13

Варжевський

Олександр Зіфрідович

Директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

14

Колотило

Михайло Петрович

Директор НПП «Вижницький»

15

Мельник

Василь Іванович

Директор НПП «Черемоський»

16

Доманчук

Андрій Григорович

Директор НПП «Хотинський»

17

Устименко

Вікторія Володимирівна

 

Начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області

18

Коржик

Віталій Павлович

Голова громадської ради при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

19

Фурдига

Володимир Михайлович

Начальник відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ управління екології

                                                                          та природних ресурсів Чернівецької

                                                                          обласної державної адміністрації

                                                                          26.02.2018  № 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами  управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління)  та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає начальник управління.

ІІ. Функції колегії

         Колегія управління:

1) обговорює та приймає рішення щодо планів та перспективних програм діяльності управління;

2) аналізує стан роботи управління;

3) розглядає пропозиції щодо:

підготовки пропозицій з метою удосконалення законодавства;

заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області;

формування, збереження та використання екологічної мережі Чернівецької області;

4) розглядає питання:

стану додержання законодавства з питань державної служби;

організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

інших питань, віднесених до повноважень управління.

 ІІІ. Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), керівники структурних підрозділів управління (за посадою). У разі потреби – керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

         Персональний склад колегії затверджується наказом начальника управління.

ІV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи управління, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії.

2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі.

План засідань колегії готує відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи, який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад.

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за 8 днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

9. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

10. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою колегії. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

11. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління.

 2. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення.

10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

11. Після засідання колегії відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії.

12. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

13. Засідання колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим  на  засіданні та секретарем колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства.

17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених наказами управління, покладається на керівників структурних підрозділів управління, відповідальних за підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

Координацію та контроль здійснюють заступники начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

          3. Відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи подає узагальнену інформацію про виконання прийнятих рішень колегії, що затверджені наказами управління, на розгляд начальнику управління (голові колегії).

4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Секретар колегії                                                                                       М. Аврам

 

Зв'язки з громадськістю

 • Контакти
 • Графік прийому громадян
 • Громадська рада
 • Правила звернень

Повна назва: Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35

Телефон, факс: (0372) 52-22-23


E-mailecology@bukoda.gov.ua

E-mail: eco_du_cv@ukr.net

Сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua

Понеділок-четвер: 9.00-18.00

П’ятниця : 9.00-16.45

Обідня перерва: 13.00-13.45

Гаряча телефонна лінія

З метою дотримання принципів відкритості та прозорості діяльності влади та сприяння населенню у вирішенні нагальних проблем природоохоронної галузі в режимі реального часу в управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації відкрита «гаряча лінія». Жителі краю можуть звертатися за інформацією щодо гострих екологічних проблем та з метою обговорення діяльності управління за номером 52-22-23.

Працівники Громадської приймальні управління екології та природних ресурсів ведуть облік звернень громадян, надають усні консультації та залучають до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

За результатами розгляду телефонних звернень громадяни інформуються по телефону та письмово.

Робота гарячої лінії перебуває на особистому контролі у в.о. начальника управління.

 

телефон: (044) 246-34-11

безкоштовна телефонна лінія:

0-800-503-200

Національне антикорупційне бюро України

телефон: (0372) 52-68-35

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

телефон-факс : (0372) 55-93-21

«телефон довіри » : (0372) 57-23-06

Прокуратура Чернівецької області

телефон (0372) 55-26-43

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької  ОДА

телефон:  (0372) 52-22-23

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької  ОДА

Графік роботи Громадської приймальні

В приміщенні управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації організовано постійну роботу Громадської приймальні та Гарячої телефонної лінії (м.Чернівці, вул. Маяковського, буд. 35, приймальня).

Громадська приймальня працює в двох режимах:

- безпосередній прийом громадян;

- телефонний зв’язок за номером телефону - (0372) 52-22-23;

В Громадській приймальні ведеться облік звернень громадян, надаються усні консультації та залучаються до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

Гаряча телефонна лінія управління працює щоденно з 9:00 до 18:00 години. На Гарячу телефонну лінію можна звернутися за номером телефону Громадської приймальні - (0372) 52-22-23.

 

Графіки особистого прийому громадян

Представники в місті Чернівці

Посада Прізвище, ім`я, по батькові День прийому громадян Час прийому громадян
Начальник управління Білоконь Микола Васильович Вівторок 10:00 – 17:00
Заступник начальника управління Савчук Андрій Іванович Середа 10:00 – 17:00
       

 

Представники в районних центрах області та м. Чернівці

 

АДРЕСИ

центрів надання адміністративних послуг

 

.58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7

Багатоканальний телефон: (0372) 50-90-90

59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 6

Тел. 03737 31978

60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 27

Тел. 03732 2-05-98, 2-04-40

60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 37

Тел. 03733 2-09-66

60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва» буд. 1-В, каб.6

Тел. 03741 3-32-89

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевчена, 9

Тел. 03740 2-21-74

59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька , 6А

Тел. 03735 2-58-22

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Михайла Грушевського, 6А

Тел. 03739 2-26-31

60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Незалежності, 40

Тел. 03731 2-18-07

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3

Тел. 03739 2-20-35

59100, Чернівецька обл., смт. Путила, вул. Українська, 180

Тел. 03738 2-26-11

60400, Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Грушевського, 2А

Тел. 03734 2-43-79

59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 88а

Тел. 03730 2-13-67

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську Раду при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Рада при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту - управління), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері екології.

1.2. Завданнями Громадської Ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- сприяння громадськості та управління у процесі прийняття рішень в сфері охорони довкілля та участі у їх виконанні;

- об’єднання зусиль управління та громадських організацій природоохоронного спрямування у справі збереження та відтворення природних ресурсів і довкілля в цілому;

- пошук і впровадження дієвого механізму взаємодії громадських екологічних організацій і органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у розв’язанні екологічних проблем;

- оперативне реагування на надзвичайні ситуації з метою вироблення спільних підходів до їх розв’язання та залучення до цієї справи громадськості;

- взаємне інформування про діяльність управління та екологічних громадських організацій.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та чинним законодавством України, а також цим Положенням.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Проект Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з управлінням та схвалюється на засіданні Громадської ради.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає до управління та інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування узагальнені запити та пропозиції з найбільш важливих з точки зору громадських екологічних організацій питань, що стосуються охорони навколишнього природного середовища;

2) організовує обговорення з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування питань реалізації державної екологічної політики та залучення громадськості до виконання здійснюваних природоохоронних заходів в регіоні, забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства;

3) вивчає та розробляє пропозиції щодо створення, будівництва та удосконалення об’єктів природоохоронної інфраструктури;

4) сприяє доведенню до громадськості (через громадські екологічні організації) інформації щодо рішень і дій управління та інших державних управлінь і організацій з питань охорони довкілля.

5) бере участь у створенні Громадських екологічних приймалень в районах і м. Чернівці та сприянні їх роботі.

6) здійснює громадський контроль за виконанням управлінням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

7) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

8) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції з прийнятих рішень управління щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сфері природоохоронної діяльності;

10) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань;

11) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування;

12) разом з управлінням організує проведення спільних екологічних заходів, операцій, акцій, місячників, конференцій, семінарів-нарад з активом громадських екологічних організацій, інших установ та громадських активістів, громадських експертиз ы обговорень;

13) самостійно визначає форму і методи своєї дыяльності у контексті цього Положення.

ІІІ. ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників управління, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати та проводити семінари, конференції, засідання «за круглим столом», курси підвищення кваліфікації та інші комунікативні заходи;

4) подавати запити до посадових осіб управління і інших установ та отримувати в установленому порядку від управління, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати в установленому порядку від управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінекоресурсів України, обласної та районних держадміністрацій;

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

8) доповідати на засіданнях колегій управління про рішення Громадської ради, обов’язкові до розгляду;

9) за погодженням управління та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться управлінням та його структурними підрозділами;

10) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

11) голова громадської ради входить до складу Колегії управління (за згодою).

ІV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. До складу Громадської ради при управлінні можуть бути обрані представники громадських екологоспрямованих організацій, органів самоорганізації населення обласного та регіонального рівнів, засобів мас-медіа, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – Інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради.

4.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного Інституту громадянського суспільства. Гранична кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів.

4.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення терміну повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники управління та Інститутів громадянського суспільства, у тому числі раніш не представлені в складі Громадської ради.

4.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення наступних установчих зборів управління в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства, підписана уповноваженою особою керівного органу Інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника Інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

- біографічна довідка делегованого представника Інституту громадянського суспільства із зазначенням досвіду у сфері екологічної діяльності;

- копії документів, що підтверджують легалізацію Інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

4.7. За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше трьох днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті управління. У разі зміни місця проведення установчих зборів, управління повідомляє про це не пізніше як за 3 робочі дні на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

 • процедуру визначення і реєстрації учасників установчих зборів;
 • процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;
 • процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;
 • порядок визначення кількісного складу Громадської ради;
 • порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
 • процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);
 • процедуру оголошення результатів виборів;
 • визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;
 • порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.

4.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

4.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає управлінню для погодження складу новообраної Громадської ради. Термін узгодження складу новообраної Громадської ради управлінням не повинен перевищувати один тиждень з моменту подання протоколу.

4.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради при управлінні протягом тижня оприлюднюється на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб.

4.12. На підставі протоколу установчих зборів управління погоджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської Ради попереднього скликання припиняється.

4.13. Строк повноважень складу Громадської ради при управлінні – два роки.

4.14. Прийняття нових членів до складу Громадської ради (в межах граничної кількості її членів) вирішується виключно Громадською радою на найближчому засіданні з урахуванням вимог, зазначених в п. 4.6., а також потенційних проблем, зазначених в п. 5.6.7. цього Положення.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

5.1. Члени Громадської ради мають право:

брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

5.2. Члени Громадської ради зобов’язані:

- брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

- сприяти впровадженню в життя ухвалених Громадською радою рішень за допомогою організацій, які вони представляють;

- узгоджувати із Громадською радою свої дії, які виконуються від імені Громадської ради, та отримувати від Громадської ради повноваження на виконання зазначених дій;

- інформувати членів своїх організацій про роботу Громадської ради.

5.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може письмово або у інший доказовий спосіб волевиявлення викласти власну думку, яка оголошується на засіданні комісії та долучається до протоколу засідання.

5.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим членам Громадської ради допускається за умови надсилання письмового доручення, засвідченого Інститутом громадянського суспільства, інтереси якого представляються, в установленому законодавством порядку, або у інший доказовий спосіб волевиявлення, на адресу секретаря Громадської ради особисто, поштою або на електронну адресу.

5.5. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

5.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.6.1. Подання членом Громадської ради відповідної заяви на черговому засіданні;

5.6.2. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль без попередження про причини своєї відсутності голови чи секретаря та непередачі ним права голосу);

5.6.3. Письмового повідомлення керівника Інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

5.6.4. Скасування державної реєстрації Інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

5.6.5. Невиконання розпоряджень норм даного Положення та рішень Громадської Ради;

5.6.6. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

5.6.7. Порушення етичних правил, нанесення шкоди престижу і дискредитації Громадської ради.

5.7. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

5.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, керівником постійної комісії, питання вирішується на найближчому засіданні Громадської ради.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи - голова, заступник голови та секретар Громадської ради; визначається структура Громадської ради.

6.2. Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу управління або іншого органу державної влади.

6.3. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • звітує про роботу Громадської ради;
 • представляє раду у відносинах з управлінням, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

6.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

6.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради з ініціативи 1/2 її дійсних членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Громадської ради.

6.6. Заступник голови Громадської ради обирається на засіданні з урахуванням пропозицій голови Громадської ради. Заступник виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженнями голови ради.

6.7. Заступник голови Громадської ради:

 • забезпечує виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;
 • здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;
 • розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;
 • вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
 • організовує вивчення та дослідження громадської думки;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань;
 • виконує повноваження голови Громадської ради у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

6.8. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

6.9. Секретар Громадської ради обирається з числа делегованих до ради представницьких працівників управління. Секретар Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

 • згідно з затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;
 • забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради і у триденний строк подає їх на підпис голові Громадської ради;
 • контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;
 • забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу управління;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;
 • опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;
 • за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;
 • забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;
 • забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;
 • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;
 • забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

6.10. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на першому щорічному засіданні Громадської ради з урахуванням пропозицій управління та Інститутів громадянського суспільства.

6.11. Для об’єднання управлінських можливостей Інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань, вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших спеціально запрошених осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Громадською радою та оформлюються протоколом.

6.12. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які плануються винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

6.13. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у міру необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від загальної чисельності їх членів і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

6.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади, у складі Громадської ради можуть утворюватись робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.

6.15. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при управлінні чи його структурних підрозділах, так і при інших органах влади.

6.16. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися з ініціативи голови Громадської ради або однієї третини її членів.

6.17. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

6.18. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.19. Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник голови.

6.20. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники управління.

6.21. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.22. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.23. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні,  і подаються до управління у п’ятиденний строк.

6.24. Рішення управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті управління або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

VII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення може бути доповнене чи змінене більшістю у 2/3 голосів з числа членів Громадської ради і відповідно погоджене управлінням.

 

СКЛАД

Громадської ради при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецькоїобласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім’я та

по-батькові

Організація, посада

1

ТЕВТУЛЬ

Ярема Юрійович

Обласна екологічна організація "Аква-Бук", голова, професор, доктор хімічних наук

2

ЧОРНЕЙ

Ілля Ілліч

Буковинське товариство природодослідників, віце-президент, професор, доктор біологічних наук

3

КОРЖИК

Віталій Павлович

Чернівецька обласна організація Українського товариства охорони природи, голова, кандидат географічних наук

4

СКІЛЬСЬКИЙ

Ігор Васильович

Обласна громадська екологічна організація "Друзі парку", представник, кандидат біологічних наук

5

 

КУПРИЧ

Павло Павлович

Обласна організація «Чернівецький спелеоклуб Троглодит», Українська спелеологічна асоціація, президент

6

ДЕМЧЕНКО

Олег Вікторович

Чернівецьке обласне об'єднання "Чорнобильці Буковини", голова

7

ГОЛОВЧЕНКО

Людмила Юріївна

Обласне дитяче екологічне товариство "Паросток", голова

8

СІНЬКОВСЬКИЙ

Костянтин Володимирович

Громада рибалок Буковини, голова

9

МОРОЗОВА

Тетяна Василівна

Чернівецька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, голова

10

БІРКЛЄ

Олександр Олександрович

Громадська спілка "Народний порядок", голова

11

КАРМАЗЕНЮК

Ярослав Дмитрович

ГФ "Козацька обласна варта", голова

12

ГУЦУЛ

Олександр Миколайович

ГО "Козацька звитяга", голова

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Порядок розгляду звернень громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 19 Закону України „Про звернення громадян” органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом  управління є відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

Розгляд письмових звернень громадян в управлінні екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації доручається начальником управління керівникам окремих структурних підрозділів та безпосереднім виконавцям.

Термін розгляду звернення

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Порядок оскарження бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

Про управління

 • Мета діяльності
 • Структура

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища Чернівецької області, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та, у межах своєї компетенції, радіаційної безпеки відповідно на території області. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

- забезпечення економічного механізму охорони навколишнього природного середовища шляхом фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки;

- здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Управління екології та природних ресурсів

Адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

тел. (0372) 52-22-23 E-mail: ecology@bukoda.gov.ua
eco_du_cv@ukr.net

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Робочий телефон

 

1.

 

Білоконь Микола

Васильович

начальник  управління

52-22-23

2.

Савчук Андрій

Іванович

 

заступник начальника управління-начальник відділу фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства

52-22-23

Відділ економіки, інформаційно–організаційного забезпечення та природно–заповідної справи

3.

Костишин  Ігор Михайлович

заступник начальника відділу

55-05-65

 

4.

Калашникова Неллі Олександрівна

головний спеціаліст

52-22-23

5.

 

Гандабура Мар΄яна Вадимівна

головний спеціаліст

55-05-65

6.

 

Степанов Василь Георгійович

головний спеціаліст

55-05-65

 

7.

 

Продан Аліна Костянтинівна

 

головний спеціаліст

 

55-05-65

Відділ  координації  природоохоронної роботи, регулювання  використання природних ресурсів та погоджень

 

8.

 

Білокучма  Микола Васильович

начальник відділу

52-47-94

9.

 

Каменецький  Василь Миколайович

заступник начальника відділу

52-47-94

10.

 

Апетроаєй  Олександр Валерійович

головний спеціаліст

52-47-94

11.

 

Євдокімова Світлана Іванівна

головний спеціаліст

52-47-94

12.

Харлашко Олеся Миколаївна

головний спеціаліст

52-47-94

Відділ фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства

 

13.

 

Рупишева Алла

Іванівна

 

в. о. заступника начальника відділу-головний бухгалтер

52-47-94

 

14.

 

Пелехата  Марина Дмитрівна

 

головний спеціаліст

 

52-22-23

15.

Колопельна Наталія Михайлівна

 

головний спеціаліст з питань

персоналу

52-22-23

16.

Кухарчук  Ніна Володимирівна

провідний спеціаліст

52-22-23

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

17.

 

Дудуца Вікторія Олександрівна

 

головний спеціаліст – юрисконсульт

 

52-22-23

Сектор оцінки впливу на довкілля

18.

Бегін Алла Василівна

 

в. о. завідувача сектору

52-22-23

19.

Олійник Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст

52-22-23

 

 

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг управління, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

2. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

3. Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

4. Декларація про відходи;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

5. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

6. Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

 

7. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка 
Технологічна картка 

Стратегічна екологічна оцінка

 • Повідомлення про оприлюднення детального плану розширення території Новодністровського міського кладовища та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної та Незалежності м. Заставна та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Проект Детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с. Ломачинці.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Новодністровської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Новодністровської міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до 28 лютого 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з проектом Детального плану та звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (за посиланням).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

- в Центрі надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», буд. 1-В каб. №6;

-  в приміщені Новодністровської міської ради (для юридичних осіб) м. Новодністровськ мікрорайон «Діброва», міська рада каб. №16;

- до відділу архітектури та містобудування Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради за адресою: 60236, м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», приміщення Новодністровської міської ради, каб. №17 за тел.: (03741) 3-11-40 або на E-mail: radadncv@ukr.net.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 28 лютого 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: Проект внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної-Незалежності в м.Заставна.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Заставнівської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Заставнівської  міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  16 квітня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Проектом внесення змін до детального плану та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна (в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5)

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

-в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,

м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5;

- за тел.(03737)21242  або  E-mail: rada@zmr.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  16 квітня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 10 квітня цього року в приміщенні Заставнівської міської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території щодо реконструкції  житлового будинку з мансардою та господарського комплексу по вул. Шевченка, 109 і 109а в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Мамаївська сільська рада.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мамаївської сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  7 травня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (http://gromady.cv.ua/km/rada/139/document_drafts).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

 • район в приміщені Мамаївської сільської ради: вул. Шевченка, 156,          с. Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  7 травня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 6 травня цього року в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.