• Діяльність
 • Керівництво
 • Положення про підрозділи
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Нормативно-правова база
 • Колегія
 • Кадрові питання
 • Зв'язки з громадськістю
 • Про управління
 • ПЕРЕЛІК адміністративних послуг управління, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
 • Стратегічна екологічна оцінка

Діяльність

 • Міжнародна діяльність
 • Стратегія розвитку галузі
 • Цільові програми

Згідно рішення Ради Єврорегіону «Верхній Прут» від 29 травня 2010 р. «Про фінансування діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» у 2010-2011 роках» в області проводиться відповідна робота щодо реалізації трьох великомасштабних українсько-румунсько-молдовських проектів , впровадження яких схвалено рядом галузевих міністерств, зокрема Держкомлісгоспом, Держводгоспом, Міністерством з питань житлово-комунальнго господарства, Мінприроди.

- «Транскордонна співпраця із запровадження ефективної системи поводження з промисловими і муніципальними відходами на основі їх сортування та застосування ВАТ (кращих доступних технологій)».

Мета проекту: забезпечення послідовної мінімізації відходів та більш ефективного використання ресурсів, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

В основу проекту закладено добудову і оснащення сміттєсортувального заводу в м. Чернівці ТОВ «Еко Баланс Сервіс», будівництво якого призупинено. (стан готовності заводу в попередній період в таблиці додатку). Ці пропозиції включено до Позиційного документу України щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а даний проект також відібрано для представлення українською стороною для представлення українською стороною до Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» за рішенням наради в Мінекономіки 26.07.2010. Погоджений проект фінансуватиметься коштами зазначеної програми ЄС (90% вартості). Співфінансування з українського боку погоджене листами Держводгоспу і МЖКГ України.

Ці напрацювання започатковують системне застосування можливостей Дунайської стратегії та Східного партнерства ЄС на 2007-2013 роки і обґрунтування наступних інноваційно-інвестиційних проектів. Йдеться про забезпечення сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки в Карпатсько-Дунайській зоні з подальшим поширенням на басейн Дністра у 2014-2020 роках із застосуванням трансферу кращих доступних технологій (ВАТ) згідно з ІЗЗС Директивою та сучасних кластер них підходів ЄС.

- «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».

Мета проекту: забезпечення послідовного моніторингу стану та управління водними ресурсами, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

- «Формування пілотного транскордонного лісо-деревообробного кластеру на базі співробітництва Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні».

Мета проекту: створення якісно нової системної та інфраструктурної основи для розвитку лісо-деревообробної галузі Буковини за кластерно-інноваційним підходом на базі Карпатсько-Альпійського співробітництва регіонів і країн у Дунайському басейні, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та послідовного наближення до стандартів ЄС.

Орієнтовна вартість кожного з проектів становить від 3 до 10 млн. €, фінансування 90% вартості проектів передбачається за рахунок СОП «Румунія-Україна-Молдова» та «Румунія-Україна».

Держуправлінням спільно з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії проводиться спільний моніторинг якості води в прикордонних річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань водогосподарського використання Дунаю і охорони ріки від забруднення. Щомісяця проводиться відбір проб води згідно графіка та робляться аналізи на вміст забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією.

25 січня представник області брав участь у Консультативній робочій зустрічі «Рух до Карпатської стратегії – запровадження Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в Карпатському просторі» на запрошення Секретаріату Карпатської конвенції в м. Брюсселі. Було презентовано послідовну політику України, яка дозволила включити до пріоритетних проектних напрямків EUSDR не тільки українську частину Дунайської дельти в Єврорегіоні «Нижній Дунай», але й карпатських басейнів Тиси, Прута і Сірету (Єврорегіони «Карпатський» і «Верхній Прут»).

7-9 лютого відбувся семінар Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» у м. Яси (Румунія) з підготовки великомасштабного проекту зі створення системи протидії повеням та покращення управління водними ресурсами у верхніх частинах басейнів Прута і Сірету на основі автоматизованих станцій, в ході якого відбулись консультації з партнерами – Мінприроди Румунії та його регіональних інституцій, а також – з Республіки Молдова. 15 лютого представник області брав участь у підсумковому обговоренні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 років (НПД), в ході яких відбулись консультації і були передані матеріали першого заступника Міністра М.І. Романову щодо участі України у Дунайській стратегії ЄС та використання для цього напрацювань Екоєврорегіону в складі пілотного Єврорегіону «Верхній Прут». Щодо НПД були внесені пропозиції про його доповнення планом реалізації у національному законодавстві, за основними цілями НПД та у регіональній політиці України принципів інтегрованого попередження і контролю забруднень як ключового засобу для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та застосування кращих доступних технологій (ВАТ), зокрема як основи подальшого здійснення ОВНС та втілення інноваційно-інвестиційної політики.

У відповідності до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” та Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року управлінням забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Стратегічними напрямками в галузі екології на території області, беручи до уваги затверджену Чернівецькою облрадою Комплексну програму з охорони навколишнього природного середовища “Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки є:

- продовження робіт з будівництва та реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в м. Чернівці, в райцентрах області: Вижниця, Глибока, Новоселиця, Заставна, смт. Берегомет Вижницького району;

-впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства, сміттєзвалищ, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних виробництв, налагодження використання відходів як вторинної сировини;

- розширення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, в тому числі здійснення науково-дослідних робіт по розширенню національних природних парків;

- впровадження природозберігаючих технологій на лісосічних роботах в лісах Карпатського регіону, зокрема канатно-повітряних установок, колісних тракторів при трелюванні деревини;

- недопущення несанкціонованого використання природних ресурсів та неорганізованого розміщення промислових і побутових відходів;

- збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування;

-забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля;

- розробка, реалізація та контроль за виконанням державних та місцевих програм охорони довкілля тощо.

Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2016-2018 роки (Нова редакція). Завантажити

Зміни до Програми. Завантажити 

Оцінка впливу на довкілля

 • Повідомлення про плановану діяльність
 • Звіт з оцінки впливу на довкілля
 • Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
 • Звіт про громадське обговорення
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля/ рішення про відмову
 • Платні послуги

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Попович П.І. (№ 20189111658/4269 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/4356 від 14.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ «Укрнафта», нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» (№20189211771/4635 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Скорпіон-15», № 20189281816/4780 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «АГРО ФІНАНС ГРУП», № 20181021833/4847 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр», № 20181021830/4844 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101900/5049 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС.Р.С.», № 201810101901/5050 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Влад Валерій Васильович, № 201810252009/5395 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «СКОРПІОН-15», № 201810252011/5397 від 26.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Цегельник», № 201812112385/6777 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко», № 201812122395/6816 від 13.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ ІНВЕСТ», № 201812212498/711 від 26.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці», (№ 201812282556/7288 від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252686/7935 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252688/7940 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 20191252690/7942 від 28.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212752/8192  від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал», (№ 2019212754/8194 від 01.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА», (№ 2019272796/8410  від 08.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «ПАРІ», № 20195163624/11424 від 16.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці», № 20195273719/11800  від 29.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ФОП Попович П.І., № 20196103812/12280  від 11.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТзОВ «Екотехнік-Тарасівці», № 20196113830/12330 від 13.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  ТОВ «ОКСАНА-М», №: 20197174113/13573 від 18.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  Семенюк Іван Іванович, №: 20197164090/13484 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля КП "ШИЛІВЧАНКА" ШИЛОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ", №: 20197194124/13663 від 22.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «УКА ГЛОБАЛ»,2019864246/14234 від 08.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «КОЛОС», №: 2019874258/14293 від 09.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  Фізична особа - підприємець Семенюк Іван Іванович, №: 2019894279/14393 від 09.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4270 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/4304 від 13.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№ 20186261107/4424 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» №2018413558/4486 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4622 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4619 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4671 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4754 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4779 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5084 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5380 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5427 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№201810101900/6243 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6245  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ФОП Влад В.В. (№201810252009/6441 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» № 201812112385/8416  від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7857  від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «Будстрой Чернівці» № 201812282556/10015 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/11481 від 20.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252686/13028  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252688/13019 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252690/13016 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212752/13017 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212754/13022  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ФОП Попович П.І. № 20196103812/13492 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТОВ «ПАРІ» №: 20195163624/13932 від 29.07.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік – Тарасівці» №: 20195273719/14421 від 12.08.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля  ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20196113830/14654 від 16.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4266 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№2018426683/4305 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№20186261107/4425 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік – Тарасівці» №: 20195273719/14422 від 12.08.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» № 2018413558/4485 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4574 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4575 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4672 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4753 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4778 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» № 20188281577/5083 від 12.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович Павло Іванович № 20189111658/5379 від 24.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» № 20189131695/5428 від 29.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/6242  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/6244  від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля  ФОП Влад В.В. (№ 201810252009/6442 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Інгазко» № 201812122395/7858 від 23.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Цегельник» № 201812112385/8418 від 12.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Будстрой Чернівці» № 201812282556/10014 від 08.04.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «КУПА БЮЛД» 2019453330/11482 № від 20.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212754/13023 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 2019212752/13018 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252690/13014 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252688/13024 від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Чернівціводоканал» №: 20191252686/13028  від 03.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП Попович П.І. №: 20196103812/13493 від 17.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ПАРІ» №: 20195163624/13933 від 29.07.2019 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» № 20196113830/14655 від 16.08.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№  20188221557/6760 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6862 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6982 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7366   від 02.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101900/7562 від 11.01.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7835 від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.»  (№201810252009/7835 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9904 від 20.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності КП «Цегельник» (№  201812112385/11024  від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт про громадське обговорення планованої діяльності ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/13067 від 04.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка та гірничотехнічна рекультивація Котелевського родовища глин у Новоселицькому районі Чернівецької області» ПП «Котелево-цегла» (№ 2018323393/4164 від 06.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Нова Гра» (№  20187171258/5663 від 02.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/6251 від 22.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Прайм-тек-Буковина» (№2018881426/6295 від 26.11.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ фірми «Граніт» (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Попович П.І. (№20189111658/6486 від 03.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Надія» (№20188221557/6761 від 07.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «Бренд-М» (№ 20188211545/6863 від 10.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «АГРОБУДНАЛАДКА» (№ 20188281577/6983 від 17.12.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/7367  від 02.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№  201810101900/7565  від 11.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Влад В.В. (№201810252009/7836  від 18.01.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» (№ 201810101901/8404 від 06.02.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Інгазко» (№ 201812122395/9905 від 27.03.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КП «Цегельник» (№ 201812112385/11025 від 06.05.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля ПП «Будстрой-Чернівці» № 201812282556/12478 від 12.06.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «КУПА БЮЛД» № 2019453330/13068 від 04.07.19 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Нормативно-правова база

 • Акти Верховної Ради України
 • Постанови КМУ
 • Укази Президента України

Конституція України

Земельний кодекс України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про Червону книгу України»

Закон України «Про екологічну мережу України»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Закон України «Про запобігання корупції»

Кодекс України про надра

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Методичні рекомендації доЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (завантажити).

Зміни до Методичних рекомендаційЗакон України «Про стратегічну екологічну оцінку»(завантажити)

 

Постанова КМУ деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»

Постанова КМУ «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Колегія

 • Склад колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
 • Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології та

природних ресурсів Чернівецької

обласної державної адміністрації

26 лютого 2018 р. № 12

Склад колегії управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

1

Білоконь

Микола Васильович

Начальник управління  екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (голова колегії)

Члени колегії:

3

Заячук

Мирослав Дмитрович

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації

4

Стецевич

Олег Іванович

Керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації

5

Савчук

Андрій Іванович

Заступник начальника управління-начальник відділу господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

6

Білокучма

Микола Васильович

Начальник відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

7

Каменецький

Василь Миколайович

Заступник начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

8

Робулець

Сергій Васильович

Начальник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області

9

Сахнюк

Віктор Анатолійович

Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

10

Ватаманюк

Юрій Петрович

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області

11

Левченко

Олександр Анатолійович

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації

12

Кавуля

Андрій Васильович

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет

13

Варжевський

Олександр Зіфрідович

Директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

14

Колотило

Михайло Петрович

Директор НПП «Вижницький»

15

Мельник

Василь Іванович

Директор НПП «Черемоський»

16

Доманчук

Андрій Григорович

Директор НПП «Хотинський»

17

Устименко

Вікторія Володимирівна

 

Начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області

18

Коржик

Віталій Павлович

Голова громадської ради при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

19

Фурдига

Володимир Михайлович

Начальник відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ управління екології

                                                                          та природних ресурсів Чернівецької

                                                                          обласної державної адміністрації

                                                                          26.02.2018  № 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами  управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління)  та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає начальник управління.

ІІ. Функції колегії

         Колегія управління:

1) обговорює та приймає рішення щодо планів та перспективних програм діяльності управління;

2) аналізує стан роботи управління;

3) розглядає пропозиції щодо:

підготовки пропозицій з метою удосконалення законодавства;

заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області;

формування, збереження та використання екологічної мережі Чернівецької області;

4) розглядає питання:

стану додержання законодавства з питань державної служби;

організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

інших питань, віднесених до повноважень управління.

 ІІІ. Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), керівники структурних підрозділів управління (за посадою). У разі потреби – керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

         Персональний склад колегії затверджується наказом начальника управління.

ІV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи управління, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії.

2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі.

План засідань колегії готує відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи, який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад.

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за 8 днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

9. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

10. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою колегії. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

11. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління.

 2. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення.

10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

11. Після засідання колегії відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії.

12. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

13. Засідання колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим  на  засіданні та секретарем колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства.

17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених наказами управління, покладається на керівників структурних підрозділів управління, відповідальних за підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

Координацію та контроль здійснюють заступники начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

          3. Відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи подає узагальнену інформацію про виконання прийнятих рішень колегії, що затверджені наказами управління, на розгляд начальнику управління (голові колегії).

4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Секретар колегії                                                                                       М. Аврам

 

Зв'язки з громадськістю

 • Контакти
 • Графік прийому громадян
 • Правила звернень

Повна назва: Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35

Телефон, факс: (0372) 52-22-23


E-mailecology@bukoda.gov.ua

E-mail: eco_du_cv@ukr.net

Сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua

Понеділок-четвер: 9.00-18.00

П’ятниця : 9.00-16.45

Обідня перерва: 13.00-13.45

Гаряча телефонна лінія

З метою дотримання принципів відкритості та прозорості діяльності влади та сприяння населенню у вирішенні нагальних проблем природоохоронної галузі в режимі реального часу в управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації відкрита «гаряча лінія». Жителі краю можуть звертатися за інформацією щодо гострих екологічних проблем та з метою обговорення діяльності управління за номером 52-22-23.

Працівники Громадської приймальні управління екології та природних ресурсів ведуть облік звернень громадян, надають усні консультації та залучають до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

За результатами розгляду телефонних звернень громадяни інформуються по телефону та письмово.

Робота гарячої лінії перебуває на особистому контролі у в.о. начальника управління.

 

телефон: (044) 246-34-11

безкоштовна телефонна лінія:

0-800-503-200

Національне антикорупційне бюро України

телефон: (0372) 52-68-35

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

телефон-факс : (0372) 55-93-21

«телефон довіри » : (0372) 57-23-06

Прокуратура Чернівецької області

телефон (0372) 55-26-43

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької  ОДА

телефон:  (0372) 52-22-23

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької  ОДА

Графік роботи Громадської приймальні

В приміщенні управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації організовано постійну роботу Громадської приймальні та Гарячої телефонної лінії (м.Чернівці, вул. Маяковського, буд. 35, приймальня).

Громадська приймальня працює в двох режимах:

- безпосередній прийом громадян;

- телефонний зв’язок за номером телефону - (0372) 52-22-23;

В Громадській приймальні ведеться облік звернень громадян, надаються усні консультації та залучаються до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

Гаряча телефонна лінія управління працює щоденно з 9:00 до 18:00 години. На Гарячу телефонну лінію можна звернутися за номером телефону Громадської приймальні - (0372) 52-22-23.

 

Графіки особистого прийому громадян

Представники в місті Чернівці

Посада Прізвище, ім`я, по батькові День прийому громадян Час прийому громадян
Начальник управління Білоконь Микола Васильович Вівторок 10:00 – 17:00
Заступник начальника управління Савчук Андрій Іванович Середа 10:00 – 17:00
       

 

Представники в районних центрах області та м. Чернівці

 

АДРЕСИ

центрів надання адміністративних послуг

 

.58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7

Багатоканальний телефон: (0372) 50-90-90

59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 6

Тел. 03737 31978

60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 27

Тел. 03732 2-05-98, 2-04-40

60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 37

Тел. 03733 2-09-66

60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва» буд. 1-В, каб.6

Тел. 03741 3-32-89

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевчена, 9

Тел. 03740 2-21-74

59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька , 6А

Тел. 03735 2-58-22

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Михайла Грушевського, 6А

Тел. 03739 2-26-31

60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Незалежності, 40

Тел. 03731 2-18-07

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3

Тел. 03739 2-20-35

59100, Чернівецька обл., смт. Путила, вул. Українська, 180

Тел. 03738 2-26-11

60400, Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Грушевського, 2А

Тел. 03734 2-43-79

59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 88а

Тел. 03730 2-13-67

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Порядок розгляду звернень громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 19 Закону України „Про звернення громадян” органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом  управління є відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

Розгляд письмових звернень громадян в управлінні екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації доручається начальником управління керівникам окремих структурних підрозділів та безпосереднім виконавцям.

Термін розгляду звернення

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Порядок оскарження бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

Про управління

 • Мета діяльності
 • Структура

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища Чернівецької області, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та, у межах своєї компетенції, радіаційної безпеки відповідно на території області. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

- забезпечення економічного механізму охорони навколишнього природного середовища шляхом фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки;

- здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Управління екології та природних ресурсів

Адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

тел. (0372) 52-22-23 E-mail: ecology@bukoda.gov.ua
eco_du_cv@ukr.net

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Робочий телефон

 

1.

 

Білоконь Микола

Васильович

начальник  управління

52-22-23

2.

Савчук Андрій

Іванович

 

заступник начальника управління-начальник відділу фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства

52-22-23

Відділ економіки, інформаційно–організаційного забезпечення та природно–заповідної справи

3.

Костишин  Ігор Михайлович

заступник начальника відділу

55-05-65

 

4.

Калашникова Неллі Олександрівна

головний спеціаліст

52-22-23

5.

 

Гандабура Мар΄яна Вадимівна

головний спеціаліст

55-05-65

6.

 

Степанов Василь Георгійович

головний спеціаліст

55-05-65

 

7.

 

Продан Аліна Костянтинівна

 

головний спеціаліст

 

55-05-65

Відділ  координації  природоохоронної роботи, регулювання  використання природних ресурсів та погоджень

 

8.

 

Білокучма  Микола Васильович

начальник відділу

52-47-94

9.

 

Каменецький  Василь Миколайович

заступник начальника відділу

52-47-94

10.

 

Апетроаєй  Олександр Валерійович

головний спеціаліст

52-47-94

11.

 

Євдокімова Світлана Іванівна

головний спеціаліст

52-47-94

12.

Харлашко Олеся Миколаївна

головний спеціаліст

52-47-94

Відділ фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства

 

13.

 

Рупишева Алла

Іванівна

 

в. о. заступника начальника відділу-головний бухгалтер

52-47-94

 

14.

 

Пелехата  Марина Дмитрівна

 

головний спеціаліст

 

52-22-23

15.

Колопельна Наталія Михайлівна

 

головний спеціаліст з питань

персоналу

52-22-23

16.

Кухарчук  Ніна Володимирівна

провідний спеціаліст

52-22-23

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

17.

 

Дудуца Вікторія Олександрівна

 

головний спеціаліст – юрисконсульт

 

52-22-23

Сектор оцінки впливу на довкілля

18.

Бегін Алла Василівна

 

в. о. завідувача сектору

52-22-23

19.

Олійник Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст

52-22-23

 

 

ПЕРЕЛІК адміністративних послуг управління, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

2. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

3. Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

4. Декларація про відходи;

 

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

5. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка

Технологічна картка

 

6. Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

Інформаційна картка 

Технологічна картка 

 

7. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка 
Технологічна картка 

Стратегічна екологічна оцінка

 • Повідомлення про оприлюднення детального плану розширення території Новодністровського міського кладовища та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території забудови щодо розміщення будівель по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Проекту внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної та Незалежності м. Заставна та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Генерального плану села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території для будівництва гідротехнічної захисної споруди Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку щодоі розміщення храму території Іванковецької сільської ради Кіцманського району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку на території Нелиповецької сільської ради Кельменецького району
 • Повідомлення про оприлюднення проекту для реконструкції будівлі комори міндобрив під житловий будинок  в с. Мілієве, вул. Шевченка, 2-п, Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4, Чернівецька область
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну оцінку території для розміщення об’єктів для виконання функціональних завдань НПП «Вижницький»
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану території по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про СЕО деревообробного цеху на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про СЕО забудови земельної ділянки площею 0,0902 га в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту та звіту про СЕО на території виробничо-складського використання на вул. Головній с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області
 • Повідомлення про оприлюднення проекту будівництва столярної майстерні по вул. Польова в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області» звіту про СЕО
 • Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО  проекту території для будівництва об’єктів рекреаційного призначення в с.Мигове, вул. Центральна, 153, Вижницького району Чернівецької області

Повна назва документа державного планування: Проект Детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с. Ломачинці.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Новодністровської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Новодністровської міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до 28 лютого 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту Детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з проектом Детального плану та звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (за посиланням).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

- в Центрі надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», буд. 1-В каб. №6;

-  в приміщені Новодністровської міської ради (для юридичних осіб) м. Новодністровськ мікрорайон «Діброва», міська рада каб. №16;

- до відділу архітектури та містобудування Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради за адресою: 60236, м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», приміщення Новодністровської міської ради, каб. №17 за тел.: (03741) 3-11-40 або на E-mail: radadncv@ukr.net.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 28 лютого 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення Детального плану частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

 

Повна назва документа державного планування: Детальний план частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Боянчуцька сільська рада Новоселицького району Чернівецької області (60321, с. Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Боянчуцької сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  20 червня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом частини території по вул. Монастирській в с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Боянчуцька сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

-          в приміщені Боянчуцької сільської ради Новоселицького району, Чернівецької області.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  20 червня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області

 

1)Повна назва документа державного планування:

 

Детальний план території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул. Шевченка,216щ в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Територія площею 0,1603га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північній околиці с.Мамаївці Кіцманського району і має такі межі:

-північного сходу – смуга відводу залізниці;

-сходу  - територія підприємства комерційного призначення;

-північного заходу – городні дорізки;

-південного заходу – вул.Шевченка - автодорога Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці-Порубне.

Основна мета проекту:

- уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення об’єкту технічного обслуговування транспортних засобів;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців села-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-часткової зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:500;

-схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:1000.

В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво станції технічного обслуговування технічних засобів, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,1603 га;

-проектована забудова – 0,0699га;

-озеленення – 0,0146га;

-замощення – 0,0758га.

 

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

 

Мамаївська  сільська рада.

 

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

 

а)дата початку та строки здійснення процедури:

 

громадське обговорення  Детального плану  території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 27 травня  2019 року і триватиме до  26 червня 2019 року.

 

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

 

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

 

 

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 

Ознайомитися з Детальним планом території громадської забудови щодо розміщення будівель комерційного призначення по вул.Шевченка,216щ  в с.Мамаївці Кіцманського району та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Мамаївській сільській раді за адресою:с.Мамаївці Кіцманського  район, Чернівецька область з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Мамаївської сільської ради.

 

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

 

Виконком Мамаївської сільської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343.

Електронна адреса:   sekretarmamaj@gmail.com

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 27.05.2019р. по

26.06. 2019 року.

 

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 

Виконком Мамаївської  сільської ради.

вул.Шевченка,156, с.Мамаївці, Кіцманський  район, Чернівецька область, 59343.

 

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

 

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Проект внесення змін до детального плану території в межах вулиць Спортивної-Незалежності в м.Заставна.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: виконавчий комітет Заставнівської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Заставнівської  міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  16 квітня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Проекту внесення змін до детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Проектом внесення змін до детального плану та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна (в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5)

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

-в приміщені Заставнівської міської ради (для юридичних осіб): 59400,

м. Заставна,вул.Гагаріна,9, відділ земельного  устрою та містобудування  Заставнівської міської ради каб.№5;

- за тел.(03737)21242  або  E-mail: rada@zmr.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  16 квітня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 10 квітня цього року в приміщенні Заставнівської міської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території щодо реконструкції  житлового будинку з мансардою та господарського комплексу по вул. Шевченка, 109 і 109а в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Мамаївська сільська рада.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мамаївської сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  7 травня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території щодо реконструкції житлового будинку з мансардою та господарського комплексу для розміщення  кардіологічного центру по вул. Шевченка, 109 і 109а в с.Мамаївці та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування (http://gromady.cv.ua/km/rada/139/document_drafts).

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна:

 • район в приміщені Мамаївської сільської ради: вул. Шевченка, 156,          с. Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  7 травня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 6 травня цього року в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повна назва документа державного планування: Генеральний план  села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Дубівецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області (59334, вул. Шевченка, 6 с. Дубівці, Кіцманський район, Чернівецька область.)

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Генерального плану села та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Дубівецької сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  07 липня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Генерального плану села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Генеральним планом села Дубівці Кіцманського району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: вул. Шевченка,6 с. Дубівці  Кіцманського району Чернівецької області, Дубівецька  сільська рада.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді та в електронному можна:

 •  в  Дубівецьку сільську раду - вул. Шевченка,6 с. Дубівці  Кіцманського району, Чернівецької області;
 • E-mail: dubivci@ukr.net.

Відповідальна особа: Секретар сільської ради - Савюк О.В.

Контактні телефони – (03736) 31-1-53

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до 07 липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту Детального плану території для житлової забудови на вул. Українська, з № 7 по № 15 в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області”.

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території розміщення житлової забудови площею 0,1600 га знаходиться в західній частині с. Ошихліби по вул. Українська, 7. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

            Ошихлібська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

 1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  23 травня  2019  року  і  триває  до 21 червня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

        Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

         Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

         Громадські слухання відбудуться 14.06.2019 о 10:00 в Будинку культури с. Ошихліби за адресою вул. Незалежності, 90 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений  для  проведення  процедури  громадського  обговорення,  але  не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

        Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та    розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища»,  який  розробляється у   складі   проекту   містобудівної   документації  та  одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі  Ошихлібської сільської ради за адресою: , с. Ошихліби, вул. Незалежності-90 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті сільської ради -  http://gromady.cv.ua/km/rada/142/news 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Ошихлібської сільської ради.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  59322, Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ошихліби, вул. Незалежності-90, e-mail: oshyhliby.sr@ukr.net. Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 23.05.2019 по 21.06.2019р.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території для будівництва гідротехнічної захисної споруди правого берега р.Дністер в адміністративних межах Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Сокирянська районна державна адміністрація, Волошківська сільська рада.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті відповідної сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триває не менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Процедура громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту «Детального плану території для будівництва гідротехнічної захисної споруди правого берега р.Дністер в адміністративних межах Волошківської сільської ради Сокирянського району Чернівецької області» відбувалась з 12.10.2018 р. по 12.11.2018 р. Презентація проекту відбулась 30.10.2018 р. об 11 годині в приміщенні бібліотеки с.Волошкове. Під час проведення процедури, зауважень та пропозицій до проекту не було.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право:  

 • ознайомитися із Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;
 • подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна до  Волошківської сільської ради.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів, тобто до  «24» липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

Повна назва документа державного планування: Детальний план території земельної ділянки площею 0.4048 га для будівництва будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна, 50 в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Мамаївська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Мамаївської сільської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до  20 серпня  2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території земельної ділянки площею 0.4048 га для будівництва будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна, 50 в смт. Лужани та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщенні Мамаївської сільської ради та за посиланням http://dev.gromady.cv.ua/km/rada/139/document_drafts.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна: в приміщені Мамаївської сільської ради: вул. Шевченка, 156, с. Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецька область, 59343

         Зауваження та пропозицій подаються до 20 серпня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 20 серпня цього року в приміщенні Мамаївської сільської ради.

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Повна назва документа державного планування:

Детальний план території щодо можливості розміщення храму та інших будівель релігійного призначення на території Іванковецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області, с.Гаврилівці, урочище «Біля ставу» ( за межами населеного пункту).

Територія площею 0,5000га, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами населеного пункту, на північний схід від с.Гаврилівці і прилягає до автодороги Іванківці-Гаврилівці-Ставчани.

 

Територія проектованої забудови обмежена:

 

-з півночі - землі сільськогосподарського призначення;

 

- південного сходу та сходу-землі загального користування - автодорога Іванківці-Гавршіівці-Ставчани;

 

- заходу — ставок.

 

Рельєф проектованої території має ухил 20 в західному напрямку. Абсолютні відмітки 214,56 — 219,88мм.

 

Правовий режим проектованої території - землі державної власності сільськогосподарського призначення, (орієнтовною загальною площею 0,5000га.

 

Основна мета проекту;

 

- визначення територіальних ресурсів щодо можливості розміщення храму Святого великомученика і цілителя Пантелеймона з іншими будівлями релігійного призначення;

 

- визначення архітектурно-планувальних та природоохоронних можливих варіантів формування їх забудови для подальшої проектної розробки оптимальних рішень;

 

- поліпшення екологічної ситуації;

 

- формування повноцінного високоякісного соціального середовища;

- створення комфортних умов для перебування прихожан на території храмового комплексу-забезпечення нормативними місцями тимчасового та постійного зберігання автомобілів, нормативним озелененням;

 

- зміни цільового призначення земельної ділянки;

 

- узгодження рішень щодо розміщення об’єкта з відповідними архітектурними, інженерними та природоохоронними службами.

 

Проект детального плану складається з текстової та графічної частин, а також рішень органів місцевого самоврядування, матеріалів проведених досліджень території, виконаних спеціалізованими організаціями.

До складу графічної частини входить:

 

- схема існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень;

 

- проектний план з проектними планувальними обмеженнями зі схемами вертикального планування та інженерно! підготовки території, інженерних мереж та споруд в МІ :500;

 

- схема руху транспорту та пішоходів М 1:500.

 

В основному кресленні - проектному плані проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво будівлі церковного причту та господарської будівлі на суміжній з існуючим храмом території , очисних споруд повної біологічної очистки типу «ВІОТАL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.

 

Пояснювальна записка відповідає графічним матеріалам та надає опис природних умов, оцінку існуючої ситуації, пропозиції щодо встановлення режиму забудови, містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища та реалізації детального плану території.

 

Техніко-економічні показники:

 

- територія в межах детального плану, в т.ч.: - 0,5000 га;

- існуюча забудова - 0.0487га;

- проектована забудова - 0,0437га;

- озеленення—0,2249га;

- замощення - 0,1827га.

 

Орган , що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

 

Кіцманська районна державна адміністрація.

 

Передбачувана процедура громадського обговорення:

 

1) дата початку та строки здійснення процедури:

 

Громадське обговорення Детального плану території щодо можливості розміщення храму та інших будівель релігійного призначення на території Іванковецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області, с.Гаврилівці, урочище «Біля ставу» ( за межами населеного пункту) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочнеться з 15 липня 2019 року і триватиме до 13 липня 2019 року.

 

Громадські слухання відбудуться 13 серпня 2019 року об 11-00 годині в приміщенні Кіцманської районної державної адмінісірації за адресою: вул.Незалежності,83, м.Кіцмань, Чернівецька область,5 9300.

 

2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень пропозицій, громадські слухання тощо):

 

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території щодо можливості розміщеннях храму та інших будівель релігійного призначення на території Іванковецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області, с. Гаврилівці, урочище «Біля ставу» ( за межами населеного пункту) та Звіту цю стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції,  подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

3) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з проектом Детального плану території щодо можливості розміщення храму та інших будівель релігійного призначення на території Іванковецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області, с.Гавралівці, урочище «Біля ставу» ( за межами населеного пункту) та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування можна в Кіцманській районній держaвнiй адміністрації за адресою: вул.Незалежності,83, м.Кіцмань, Чернівецька область, 59300. з 10-00 до 18-00 год. щоденно, окрім суботи та неділі.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайті Кіцманської районної державної  адміністрації — kitsman_rda@bukoda.gov.ua

 

4) оргаy, до якого подається зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозиції

 

Кіцманська районна державна адміністрація

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

вул.Незалежності,83, м.Кіцмань, Чернівецька область,59300.

Електронна адреса: kitsman_rda@bukoda.gov.ua

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 15 липня по 13 серпня 2019р.

 

5) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Кіцманська районна державна адміністрація вул.Незалежності,83, м.Кіцмань, Чернівецька обласгь,59300

6)необхідиість проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств орієнтовною площею 20 га на території Нелиповецькоїсільської ради (за межами населеного пункту) Кельменецького району Чернівецької області

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Кельменецька районна державна адміністрація Чернівецької області

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

1) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  04.07.2019  року  і  триває  до 2.08.2019 року.

2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 26.07.2019р. о 10:00 в приміщенні Кельменецької РДА за адресою смт. Кельменці, пл. Центральна, 2.

4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  розділом «Охорона      навколишнього  природного  середовища» можна у Кельменецькій РДА щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на WEB-сайт: kelmentsi.bukoda.gov.ua

5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Кельменецька районна державна адміністрація . Адреса для   подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 2, e-mail:kelm_rda@ukr.net Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 4.07.2019 по 2.08.2019р.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

“Детальний план території для реконструкції будівлі комори міндобрив під житловий будинок та будівництво господарських будівель та споруд в с. Мілієве, вул. Шевченка, 2-п, Вижницького району Чернівецької області”.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Виконавчий комітет  Вижницької міської ради.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  14.06.2019 до 13.07.2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 17.07.2019 року  о  14.00  год. за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве (приміщення старостату).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища» можна в старостаті с. Мілієве за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве:  понеділок – п’ятниця   з 9.00 до 17.00 год.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичнихосіб приймаються з 14.06.2019 до 13.07.2019 року за адресою: вул. Шевченка, 8 с. Мілієве  (приміщення старостату).

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.

1)Повна назва документа державного планування: 

Детальний план території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4, Чернівецька область.

Територія площею 0,6260 га, на яку  розробляється детальний план, знаходиться на північно-західній частині м.Герца і має такі межі:

-північного сходу – мала АЗС, садибна житлова забудова,  вул.Центральна ;

-південного сходу  - територія приватного підприємства;

-північного та південного  заходу – землі загального користування – зелені насадження;

Основна мета проекту:

 - уточнення  територіальних  ресурсів  щодо можливості розміщення будівель торгівлі;

-визначення  архітектурно-планувальних  та природоохоронних,  можливих  варіантів  формування   їх  забудови    для  подальшої  проектної  розробки  оптимальних рішень;

-поліпшення екологічної ситуації;

-формування повноцінного високоякісного життєвого середовища;

-створення комфортних умов  для  проживання  мешканців міста-забезпечення  нормативним соціально-гарантованим рівнем установ обслуговування, місцями тимчасового та постійного  зберігання  автомобілів, нормативним озелененням;

-формування  принципів планувальної організації території;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-зміни цільового призначення земельної ділянки;

-узгодження  рішень щодо розміщення  об’єкта з  відповідними  архітектурними, інженерними та природоохоронними  службами.

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності.

Проект детального плану  складається  з  текстової та графічної  частин, а також  рішень  органів   місцевого  самоврядування,   матеріалів проведених  досліджень  території,  виконаних спеціалізованими  організаціями.

         До  складу графічної частини  детального  плану  входить:

-схема існуючого  використання  території  зі  схемою  існуючих планувальних обмежень;

-проектний план з проектними планувальними обмеженнями  зі  схемами   вертикального планування  та  інженерної підготовки території, інженерних мереж та споруд в М1:500;

-схема організації руху транспорту та пішоходів М 1:1000.

         В основному кресленні – проектному плані  проаналізовано містобудівну ситуацію та запропоновано будівництво торгівельного комплексу, автомийки самообслуговування, очисних споруд повної біологічної  очистки типу «BIOTAL», влаштування тимчасової стоянки для зберігання автомобілів.  

         Пояснювальна записка  відповідає  графічним матеріалам  та  надає  опис  природних  умов,  оцінку  існуючої ситуації, пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови, містобудівні  заходи  щодо  поліпшення  стану  навколишнього  середовища  та   реалізації детального  плану території.

         Техніко-економічні показники:

-територія  в межах детального плану, в т.ч.: – 0,6260 га;

-проектована забудова – 0,1524га;

-озеленення – 0,2749га;

-замощення – 0,1987га.

2)Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Герцаївська міська рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення:

а)дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення  Детального плану  території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається  з 22 липня 2019 року і триватиме до  20 серпня 2019 року.

б)способи участі громадськості (надання  письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до ст.12 Законну України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядається.

в)орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та  екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитися з Детальним планом території під будівництво та обслуговування будівель торгівлі у м.Герца по вул. Центральній, 4  та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна в Герцаївській міській раді за адресою: 60500, Чернівецька область, м.Герца, вул.Г.Асакі, 9   щоденно  з 10-00 до 18-00 год., окрім суботи та неділі.

Матеріали  проекту детального плану території також розміщені на сайті Герцаївської міської ради.

Громадські слухання щодо врахування  громадських інтересів  під час розроблення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться  об 11-00годині  16 серпня цього року в приміщенні  Герцаївської міської ради

г)орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

         Виконком Герцаївської міської ради.

Адреса подання зауважень і пропозицій у письмовій формі:

Вул.Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

Електронна адреса:  gertsamrada@ukr.net

Зауваження і пропозиції  приймаються у строк з 22.07.2019р. по  

 20.08. 2019 року.

д)місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Виконком Герцаївської міської  ради.

Вул.Г.Асакі,9, м.Герца, Чернівецька область, 60500.

4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території розміщення об’єктів для виконання функціональних завдань національного природного парку “Вижницький” площею 1,0 га знаходиться в в смт. Берегомет по вул. Центральній, 27-А. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для розміщення об’єктів по виконанню функціональних завдань НПП “Вижницький”.

Основна мета проекту вгоначення функціонального прюначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієшчними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

 1. Орган, що прийматіше рішення про затвердження документа державного

планування:

Берегометська селищна рада Вижницького району Чернівецької області

 1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з 13 червня 2019 року і триває до 12 липня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в)  дата, час і місце проведення: запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 08.07.2019 о 10:00 в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою вул. Центральна, 20 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г)    орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі Берегометської селищної ради за адресою: смт. Берегомет, вул. Центральна, 20 щовівторка з 14.00 до 17.00

та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті сільської ради -http://gromady.cv.ua/vn/rada/275/document_drafts

t) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Берегометської селищної ради. Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 59233, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 20. Тел.;(03730) 3-61-68. Контактний e-mail (сайту): beregomet_rada@meta.ua Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 13.06.2019 по 12.07.2019р.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування: Детальний план території для реконструкції нежитлової будівлі під об’єкт комерційного призначення по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:  Вижницька міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення  Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочинається з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Вижницької міської ради, в друкованих засобах масової інформації та триватиме до 24 серпня 2019 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до Детального плану територіїта Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Ознайомитися з Детальним планом території для реконструкції нежитлової будівлі під об’єкт комерційного призначення по вул. Українська, 2 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у старостаті с. Черешенька та на офіційному веб-сайті міської ради http://www.vnmiscrada.gov.ua.

Подати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді можна за адресою: вул. Українська, 16 с. Черешенька (приміщення старостату).

         Зауваження та пропозицій подаються до 24 серпня 2019 року.

Презентація проекту відбудеться 27 серпня цього року о 12.00 год. за адресою: вул. Українська, 16 с. Черешенька (приміщення старостату).

Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад йогозмісту:

Детальний план території розміщення деревообробного цехута допоміжних будівельплощею 0,6717 га знаходиться в с. Ошихліби по вул. Незалежності, 2в (бувший склад мінеральних добрив) і має такі межі:

-        з північної та східної сторони – землі с/г призначення;

-        зпівденної сторони– ґрунтова дорога;

-        із західної – автомобільною дорогою загального користування місцевого значення, (вулиця Незалежності).

Основна мета проекту уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості; встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території. 

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державногопланування:

Кіцманська районна державна адміністрація Кіцманського району Чернівецької області

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у томучислі: а) дата початку та строки здійсненняпроцедури:

громадське обговорення починається з  12-го  серпня  2019  року  і  триватиме  до 12-го вересня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 10.09.2019 о 10:00 в приміщенні РДА за адресою м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений  для  проведення  процедури  громадського  обговорення,  але нераніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом «Детального плану території щодо можливості розміщення деревообробного цеху (реконструкція будівлі складу мінеральних добрив) та допоміжних будівель на вул. Незалежності, 2в в с. Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області (за межами населеного пункту)та   розділом«Охорона         навколишнього  природного  середовища», який розробляєтьсяу     складі   проекту   містобудівної   документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у Кіцманській райдержадміністрації Чернівецької областіза адресом: м. Кіцмань,  вул.Незалежності, 83 , з понеділка по четвер -з 10.00  год. до 17.00 годин, у п’ятницю з 10.00 год. до16.00 год. Матеріали проекту детального плану території також розміщені на веб-сайті Кіцманської райдержадміністрації - https://kitsman.bukoda.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Кіцманська райдержадміністрація Чернівецької області.

Адресадля поданнязауваженьта пропозицій уписьмовійформі: 59300, м. Кіцмань,  вул. Незалежності, 83 ,  E-mail: kitsman_rda@bukoda.gov.ua.Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 12.08.2019 по 12.09.2019.

4.      Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державногопланування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Детальний план території для громадської забудови земельної ділянки площею 0,0902 га знаходиться в с. Лукавці. Проектом передбачається відведення земельної ділянки для громадської забудови.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; відведення земельної ділянки.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Лукавецька сільська рада Вижницького району Чернівецької області

Відповідно до статті 1  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Матеріали проекту детального план території також розміщені на веб-сайті сільської ради - http://grom.ady.cv.ua/vii/rada/275/document drafts

Ознайомитись з проектом детального плану території громадської забудови та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у приміщені Лукавецької сільської ради за адресою: с. Лукавці, вул. Головна, 164 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території виробничо-складського використання площею 1,5 га знаходиться в с. Борівці по вул. Головній (бувша територія тракторної бригади) і має такі межі:

із південного заходу - асфальтована дорога і далі територія приватного

домоволодіння;

з інших сторін - землі сільськогосподарського призначення.

Основна мета проекту є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; зміни цільового призначення земельної ділянки із земель «Для індивідуального житлового будівництва» в зв’язку з обмеженнями, що виникають по причині її знаходження в СЗЗ корівника; уточнення меж земельних ділянок для обслуговування об’єктів нерухомості; встановлення переважних, супутніх та допустимих видів використання території.

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню якості життя населення і міста в цілому та спрямована на підвищення показників зайнятості населення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету за рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств та довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню комплексного багатофункціонального району.

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Борівецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 08-го серпня 2019 року і триває до 06-го вересня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в)      дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 03 вересня 2019 о 10:00 в Будинку культури с. Борівці адресою вул. Головна, 32 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

г)       орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов ’язаною зі здоров 'ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану території виробничо-складського використання по вул. Головній та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна у виконкомі Борівецької сільської ради за адресою: с. Борівці, вул. Головна, 70 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Матеріали проекту детального плану території та Звіту CEO також розміщені на сайті с/ради http://gromady. cv. ua/km/rada/126/document drafts

r) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Виконавчий комітет Борівецької сільської ради.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: с. Борівці, вул, Головна, 70. Тел.: (03736) 2-86-39. Контактний e-mail (сайту): 01526738@mail.gov.uaЗауваження і пропозиції приймаються у строк з 08.08.2019 по 06.09.2019р.

4.      Необхідність проведення транскордонних; консультацій щодо проекту документа державного планування.

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: Детальний план території площею 0.2200 га для будівництва столярної майстерні по вул. Польова в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області.

Основна мета проекту: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Берегометська селищна рада

Передбачувана процедура громадського обговорення: громадське обговорення починається з 16.08.2019 р. і триватиме до 16.09.2019 р.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до детального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 16.09.2019 о 11:00 год. в приміщенні Берегометської селищної ради за адресою: смт. Берегомет, вул. Центральна, 20.

Ознайомитись з детальним планом території та звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна в приміщенні Берегометської селищної ради та за посиланням: http://dev.gromady.cv.ua/vn/rada/275/document_drafts.

Подати свої зауваження та пропозиції у письмовій формі можна за адресою: 59233,

смт. Берегомет, вул. Центральна, 20. E-mail: beregomet_rada@meta.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 16.08.2019 р. по 16.09.2019 р.

1.      Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території для будівництва об’єктів рекреаційного призначення в с. Мигове, вул. Центральна, 153, Вижницького району Чернівецької області.

Основна мета проекту визначення функціонального призначення та параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень.

2.      Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Мигівська сільська рада, Вижницького району Чернівецької області.

3.      Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з  16.08.2019  року  і  триває  до 16.09.2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та  Звітом про СЕО розділом «Охорона навколишнього  природного  середовища» можна у  Мигівській сільській раді за адресою: 59236, Чернівецька область, Вижницького району, с. Мигове, вул. Центральна, 153. Електр. адреса: mygove@i.ua; dmbkzv@ukr.net.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Мигівській сільській раді. Адреса для   подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:  59236, Чернівецька область, Вижницького району, с. Мигове, вул. Центральна, 153. Електр. адреса: mygove@i.ua; dmbkzv@ukr.net.

4.      Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Проведення транскордонних консультацій не потребує.