У Чернівецькій ОДА розробили проєкт Стратегії розвитку області до 2027 року

У Чернівецькій ОДА розробили проєкт Стратегії розвитку області до 2027 року

Обласною державною адміністрацією розроблено проєкт Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та  направлено на розгляд обласної ради для схвалення.

Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме: узгодження регіональних програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, визначеними Стратегією.

Зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги та суб’єктів господарювання дозволить забезпечити досягнення цілей та реалізації планів визначених Стратегією.

Чернівецька область в розробленому проєкті Стратегії постає як регіон можливостей для сталого розвитку та забезпечення якісно нового рівня життя.

Стратегія визначає 4 основних стратегічні цілі, що є підґрунтям ефективного розвитку області:

– підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму (SMART-спеціалізація);

–   просторове планування та розвиток інфраструктури області;

–   створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області;

–   розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного зростання.

SMART-спеціалізація базується на ретельному аналізі регіональної економіки, суспільства та структури інноваційної діяльності. Метою аналізу є оцінка вже існуючих ресурсів регіону та перспектив щодо його подальшого розвитку.

 

Критеріями, які використані для визначення сфер SMART-спеціалізації, є:

• наявність ресурсів (активів), включаючи: фінансовий, природний, виробничий, науковий, інноваційний та кадровий потенціали;

• потенційна здатність до диверсифікації галузей економіки за рахунок розробки конкурентоспроможних кластерів, розвитку міжгалузевих зв’язків або інших видів економічної діяльності;

• наявність або прогнозована спроможність досягти високої концентрації підприємств у регіоні, у тому числі шляхом створення інноваційних систем колективних зусиль на основі державно-приватного партнерства.

 

Проєкт Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року - ПРЕЗЕНТАЦІЯ