Стан зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва Чернівецької області за 9 місяців 2019 року

Стан зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва Чернівецької області за 9 місяців 2019 року

Стан зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів підприємництва Чернівецької області  за 9 місяців 2019 року

У січні-вересні 2019 року обсяг експорту товарів становив 150,0 млн.дол.США і зріс на 8,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (по Україні – зростання на 7,4%); імпорту162,6 млн.дол. США і збільшився в 1,7 рази (по Україні – зростання на 7,5%). Сальдо зовнішньоторговельного балансу було негативним і становило 12,6 млн. дол.США.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами з 96 країн світу, основними з яких є Румунія, Польща, Німеччина, Білорусь, Туреччина, Республіка Молдова, Греція, Італія, Франція, Китай, Литва, США, Велика Британія, Болгарія.

Експортно-імпортні операції товарами здійснювали 792 суб’єкти підприємництва області, в тому числі 437 юридичних осіб та 355 фізичних осіб-підприємців, з них:

  • експортні операції – 508 суб’єктів підприємництва області, в т.ч. юридичних осіб  – 233 та фізичних осіб-підприємців – 275;
  • імпортні операції – 355 суб’єктів підприємництва області, в т.ч. юридичних осіб  – 270 та фізичних осіб-підприємців – 85.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 113,8 млн. дол. США (питома вага – 75,9% від загального експорту області) та зріс у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 10,9% (по Україні – зростання на 6,8%). Питома вага експорту до інших країн становила 24,1%, обсяг експорту – 36,2 млн. дол. США.

Найвищі обсяги експортних поставок здійснювалися до Румунії (60,0 млн. дол. США або 40,0% від загального обсягу експорту), Польщі   (11,8 млн. дол. США або 7,9%), Німеччини (9,7 млн. дол. США або 6,5%), Білорусі (8,6 млн. дол. США або 5,7%), Туреччини (6,0 млн. дол. США або 4,0%), Республіки Молдова (5,2 млн. дол. США або 3,5%), Греції (4,4 млн. дол. США або 2,9%), Італії (4,1 млн. дол. США або 2,7 %), Франції (2,9 млн. дол. США або 2,0%).

Серед країн-партнерів відбулося зростання експорту товарів до Чехії (у 2,5 рази), США (у 1,9 рази), Туреччини (у 1,8 рази), Австрії (у 1,8 рази), Франції (у 1,7 рази), Литви (у 1,6 рази), Великої Британії (у 1,5 рази), Польщі (на 37,2%), Болгарії (на 19,1%), Румунії (на 14,9%), Білорусі (на 10,9%). Одночасно експорт скоротився до Нідерландів (на 47,1 %), Німеччини (на 14,2%), Республіки Молдова (10,3 %), Італії (на 10,0%) та Греції (на 2,4%).

У товарній структурі експорту переважали: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (37,8 млн.дол.США або 25,2% від загального експорту), продукти рослинного походження (35,9 млн. дол. США або 23,9%), деревина і вироби з деревини (30,6 млн.дол.США або 20,4%), текстильні матеріали та текстильні вироби (20,4 млн.дол.США або 13,6 %), меблі  (9,6 млн. дол. США або 6,4 %), готові харчові продукти  (7,3 млн. дол. США або 4,9%).

Збільшилися експортні поставки продуктів рослинного походження – на 14,7 млн.дол.США  (у 1,7 рази), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 719,8 тис.дол.США (у 1,7 рази), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 8,4 млн.дол.США (на 28,4%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 1,4 млн.дол.США (на 7,5 %); зменшилися – деревини і виробів з деревини на 6,1 млн.дол.США (на 17,5%), готових харчових продуктів – на 1,4 млн.дол.США (на 16,0 %), меблів – на 594 тис.дол.США (на 5,8 %), недорогоцінних металів та виробів з них – на 14,7 тис.дол.США (на 0,6%).

Обсяг імпортних операцій товарами з країнами Євросоюзу становив 86,5 млн.дол.США (53,2% від загального імпорту області), що на 42,6% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Імпорт товарів з інших країн склав 76,1 млн.дол.США або 46,8 % від загального імпорту.

Найбільше продукції надійшло в область з Китаю (30,6 млн. дол. США або 18,8% від загального імпорту), Німеччини (21,0 млн. дол. США або 12,9%), Румунії (20,8 млн. дол. США або 12,8%), Польщі (19,7 млн. дол. США або 12,1%), Туреччини (16,4 млн. дол. США або 10,1%), Італії (5,0 млн. дол. США або 3,1%), Литви (4,3 млн. дол. США або 2,7%), США (3,3 млн. дол. США або 2,0%), Білорусі (3,2 млн. дол. США або 2,0%).

У порівнянні з січнем-вереснем минулого року серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Литви (у 7,7 рази), Китаю (у 3,4 рази), США (у 1,8 рази), Туреччини (у 1,8 рази), Польщі (у 1,5 рази), Німеччини (на 43,5%), Румунії (на 26,8%), Італії (на 4,9 %); скоротився – з Білорусі (на 28,4%).

Основні статті товарної структури імпорту: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (51,9 млн.дол.США або 31,9% від загального обсягу імпорту), текстильні матеріали та текстильні вироби (28,0 млн. дол. США або 17,2%), засоби наземного транспорту (24,0 млн. дол. США або 14,8%), недорогоцінні метали та вироби з них (12,3 млн. дол. США або 7,6%), мінеральні продукти (10,0 млн. дол.США або 6,2%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,0 млн. дол. США або 4,9%), деревина і вироби з деревини (6,0 млн.дол.США або 3,7%), готові харчові продукти (3,5 млн. дол. США або 2,2%).

Підвищилися обсяги імпорту мінеральних продуктів – на 8,8 млн.дол. США (у 8,4 рази), засобів наземного транспорту – на 15,0 млн.дол.США (у 2,9 рази), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання   - на 27,2 млн.дол.США  (у 2,1 рази), готових харчових продуктів – на 1,1 млн.дол. США (на 50,6%), деревини і виробів з деревини – на 1,8 млн.дол.США (на 41,6%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 1,7 млн.дол. США (на 25,4%), недорогоцінних металів та виробів з них – на 2,4 млн. дол. США (на 23,8%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 3,5 млн. дол.США (на 14,4%).

У січні-вересні поточного року суб’єкти підприємництва області здійснювали експортно-імпортні операції послугами з компаніями з 77 країн світу. Обсяг наданих послуг склав 30,3 млн.дол.США, отриманих – 2,2 млн. дол.США. У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігалося зростання експорту на 3,2 %, імпортуна 25,9 %. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 28,1 млн.дол.США.

Найбільше послуг було надано країнам ЄС на суму 20,6 млн.дол.США (питома вага - 67,9 % до загального обсягу експорту області).Частка імпорту послуг склала 81,6 % до загального обсягу імпорту (1,8 млн.дол.США).

Основними країнами, до яких здійснювався експорт послуг, були Румунія (12,7 млн. дол. США або 42,0% від загального експорту області), Індія (4,8 млн. дол. США або 16,0%), Нідерланди (4,8 млн. дол. США або 15,9%), Канада (2,3 млн. дол. США або 7,6%), Польща (1,0 млн.дол.США або 3,5%), США (0,8 млн.дол.США або 2,6 %).

Серед основних країн відбулося зростання експорту послуг до Нідерландів (на 20,9 %), Канади (на 17,9%), Румунії (на 10,5 %), Індії (на 8,4%); скорочення – до Польщі (на 15,8%), США (на 2,6 %).  

У структурі експорту послуг переважали послуги з переробки матеріальних ресурсів (12,6 млн.дол.США або 41,5%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,4 млн.дол.США або 24,5%), послуги, пов’язані з подорожами (6,0 млн.дол.США або 19,9%), транспортні послуги (3,9 млн.дол.США або 13,0%).

Спостерігалося зростання обсягу наданих послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (на 17,0%), послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 12,8 %), послуг, пов’язаних з подорожами (на 10,7%); зменшення – транспортних послуг (на 25,5 %).

Найбільше отримано послуг з Польщі (687,5 тис.дол.США або 31,0 %), Німеччини (337,9 тис.дол.США або 15,2%). З цих країн збільшився обсяг імпорту відповідно на 20,4% і у 3,3 рази.

Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше отримано ділових послуг на суму 1,0 млн.дол.США (43,8% від загального обсягу імпорту) та транспортних послуг – 600,9 тис.дол.США (27,1%).

Зовнішня торгівляЧернівецької області за січень-вересень 2019 року