Віктор Подорожний оприлюднив результати дослідження визначення цілей Smart-спеціалізації економіки Чернівецької області

Віктор Подорожний оприлюднив результати дослідження визначення цілей Smart-спеціалізації економіки області

Віктор Подорожний оприлюднив результати дослідження визначення цілей Smart-спеціалізації економіки області

Стратегія розвитку області - це узагальнююча концепція дій, модель досягнення цілей, яка визначає пріоритети і основні напрями діяльності галузей області, а також інструмент узгодження державних, територіальних і галузевих інтересів та планів. Мета стратегічного документу - створення умов сталого розвитку регіону та підвищення його конкурентоспроможності.

Під час розробки проекту Стратегії розвитку на період до 2027 року застосовуються нові підходи, в першу чергу, це методика Smart-спецалізації, основний принцип якої полягає у фокусуванні знань та їх поєднанні з обмеженою кількістю пріоритетних видів економічної діяльності, створенні унікальних ресурсів та можливостей на основі унікальних промислових, галузевих структур та відповідної бази знань. Тобто, мова йде про синергію можливостей  - державних інвестицій, людських та фінансових ресурсів, інноваційних технологій, ефективного залучення бізнес-сектору.

На засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2021-2027 рр. директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Віктор Подорожний оприлюднив результати дослідження визначення цілей Smart-спеціалізації економіки Чернівецької області.

Smart-спеціалізацію розглядають як інструмент врахування регіональних особливостей. Фахівці здійснили оцінку існуючих активів регіону, визначили його сильні та слабкі сторони, виявили обмежуючі фактори та "вразливі місця" інноваційної системи, визначили ключові проблеми економіки та суспільства. Крім того, однією з головних особливостей підходу смарт-спеціалізації є те, що регіон приймає стратегічні рішення, беручи до уваги свою позицію відносно інших регіонів.

До основних критеріїв, які використовуються для визначення сфер смарт-спеціалізації, слід віднести наявність ресурсів, включаючи фінансовий, природно-ресурсний, виробничий, науковий, інноваційний та кадровий потенціал, потенційну здатність до диверсифікації галузей економіки за рахунок розробки конкурентоспроможних кластерів, розвитку міжгалузевих зв’язків або інших видів економічної діяльності, наявність або прогнозовану спроможність досягти високої концентрації підприємств у регіоні, в тому числі, шляхом створення інноваційних систем колективних зусиль на основі державно-приватного партнерства.

З результатами дослідження визначення цілей смарт-спеціалізації економіки області можна ознайомитись нижче.