Представлено проект SWOT-аналіз до проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

Представлено проект SWOT-аналізу до проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

Представлено проект SWOT-аналізу до  проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

30 липня 2019 року відбулось засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2021-2027 років та плану заходів з її реалізації у 2021 – 2024 роках, на якому представлено проект SWOT-аналізу сильних й слабких сторін, а також можливостей й загроз розвитку на визначений період.

У зв’язку із завершенням терміну реалізації Стратегії розвитку Чернівецької області  на період до 2020 року, зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів протягом останніх років, виникла необхідність підготовки нового стратегічного документу розвитку регіону на засадах смарт-спеціалізації та Плану заходів, розробленого відповідно до європейських стандартів.

Основою для розроблення Стратегії регіонального розвитку Чернівецької області до 2027 року є Закон України «Про засади державної регіональної політики», постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

SWOT-аналіз Чернівецької області проведено з урахуванням стану тенденцій розвитку регіону, актуальних проблемних  питань га соціальної сфери, соціально-економічного аналізу розвитку області за попередні роки, а також пропозицій, наданих до проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року фахівцями різних галузей, експертами, науковцями, представниками влади, громадських організацій.

Чернівецька обласна державна адміністрація продовжує здійснювати роботу над проектом Стратегії розвитку області. Впродовж 15-19 липня 2019 року проведено низку обговорень у фокус-групах та оприлюднено висновки за результатами оцінки розвитку підпорядкованих сфер діяльності.

На основі зібраної і сконцентрованої в аналітичній довідці інформації створено та представлено проект узагальненого SWOT-аналізу області, який використовується для виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх факторів, що мають значення для розвитку.

З матеріалами щодо розробки Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2021 – 2027 років можна ознайомитись на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, в якій висвітлюється хід розроблення  проекту Стратегії та плану за посиланням https://bukoda.gov.ua/ 

Матеріали проекту SWOT-аналізу (ТУТ)