Експорт товарів з Чернівецької області перевищує імпорт на 15 млн. дол. США

Експорт товарів з Чернівецької області перевищує імпорт на 15 млн. дол. США

Експорт товарів з Чернівецької області перевищує  імпорт на 15 млн. дол. США

У січні-квітні 2019 року обсяг експорту товарів становив 75,9 млн. дол. США і зріс на 14,2% порівняно з відповідним періодом 2018 року (по Україні – зростання на 6%); імпорту – 60,9 млн. дол. США і зріс на 54,6% (по Україні – зростання на 9,3%). Сальдо зовнішньоторговельного балансу було позитивним і становило 15 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами з 82 країн світу, основними з яких є Румунія, Польща, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Греція, Франція, Китай, Литва, Болгарія, Італія, Республіка Молдова.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 55,3 млн. дол. США (72,8% від загального експорту області) та зріс, порівняно з січнем-квітнем 2018 року, на 8,1% (по Україні – зростання на 4,8%). Питома вага експорту до інших країн склала 27,2%, обсяг експорту складав 20,6 млн. дол. США.

Найвищі обсяги експортних поставок здійснювалися до Румунії (34,7% від загального обсягу експорту), Польщі (6,4%), Німеччини (6,2%), Туреччини (6,1%), Білорусі (6,1%), Греції (4,6%), Франції (3,5%), Республіки Молдова (3%), Італії (3%).

Серед найбільших країн-партнерів відбулося зростання експорту товарів до Франції (у 4,7 рази), Чехії (у 3 рази), Туреччини (у 2,3 рази), Великої Британії (у 1,7 рази), Болгарії (у 1,6 рази), Білорусі (у 1,6 рази), Литви (на 42,5%), Польщі (на 25%), Італії (на 19,5%), Румунії (на 11,9%), Республіки Молдова (на 6,9%), Греції (на 4,8%). Одночасно експорт скоротився до Нідерландів (на 50,5%) та Німеччини (на 37,2%).

У товарній структурі експорту переважали: продукти рослинного походження (27,1 млн. дол. США або 35,6% від загального експорту), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (15,3 млн. дол. США або 20,1%), деревина і вироби з деревини (13,7 млн. дол. США або 18,1%), текстильні матеріали та текстильні вироби (9,2 млн. дол. США або 12,1%), різні промислові товари (4,5 млн. дол. США або 6%), готові харчові продукти (3,4 млн. дол. США або 4,5%), недорогоцінні метали та вироби з них (0,8 млн. дол. США або 1%).

Збільшилися експортні поставки недорогоцінних металів та виробів з них на 539,7 тис. дол. США (у 3,3 рази), продуктів рослинного походження – на 9,7 млн. дол. США (у 2 рази), полімерних матеріалі, пластмас та виробів з них – на 110,3 тис. дол. США (на 38,3%), мінеральних продуктів – на 8 тис. дол. США (на 38,3%), засобів наземного транспорту – на 10,9 тис. дол. США (на 21,8%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 1,5 млн. дол. США (на 20,3%), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 2,1 млн. дол. США (на 15%).

Обсяг імпортних операцій товарами з країнами Євросоюзу становив 39,2 млн. дол. США (64,3% від загального імпорту області), що у 1,7 рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Імпорт товарів з інших країн склав 21,7 млн. дол. США або 35,7%.

Найбільше продукції надійшло в область з Румунії (15,9% від загального імпорту), Німеччини (14,7%), Польщі (12,4%), Туреччини (10,9%), Китаю (7,9%), Литви (5,8%), Болгарії (3,3%), Італії (3,3%), США (2,2%).

У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Литви (у 15,1 рази), Болгарії (у 4,9 рази), Німеччини (у 1,7 рази), Польщі (у 1,7 рази), США (у 1,7 рази), Туреччини (у 1,6 рази), Румунії (на 41,7%), Китаю (на 4,8%); скоротився – з Білорусі (на 36,9%) та Італії (на 16,8%).

Основні статті товарної структури імпорту: засоби наземного транспорту (15,6 млн. дол. США або 25,6% від загального обсягу імпорту), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (13,2 млн. дол. США або 21,6%), текстильні матеріали та текстильні вироби (11,6 млн. дол. США або 19%), недорогоцінні метали та вироби з них (3,6 млн. дол. США або 6%), мінеральні продукти (3,2 млн. дол. США або 5,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (3,1 млн. дол. США або 5%), деревина і вироби з деревини (1,9 млн. дол. США або 3,1%), готові харчові продукти (1,3 млн. дол. США або 2,1%), різні промислові товари (0,6 млн. дол. США або 1%).

Збільшились обсяги імпорту продуктів рослинного походження – на 259,4 тис. дол. США (у 16,8 рази), мінеральних продуктів – на 2,9 млн. дол. США (у 9,7 рази), засобів наземного транспорту – на 12 млн. дол. США (у 4,8 рази), готових харчових продуктів – на 467,7 тис. дол. США (у 1,6 рази), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 702 тис. дол. США (на 38,3%), деревини і виробів з деревини – на 460,2 тис. дол. США (на 31,6%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання – на 3 млн. дол. США (на 29,7%), різних промислових товарів – 53,3 тис. дол. США (на 19,3%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 52 тис. дол. США (на 0,8%). Відбулось зменшення імпорту в область недорогоцінних металів та виробів з них – на 442,6 тис. дол. США (на 8,8%).