Чернівецька область, підприємництво, малий і середній бізнес, відшкодування відсоткових ставок

Оголошення! Суб’єкти малого і середнього підприємництва області запрошуються до участі у конкурсному відборі проектів для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

Оголошення!  Суб’єкти малого і середнього підприємництва області запрошуються до участі у конкурсному відборі проектів для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

Обласна державна адміністрація спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернівецькій області розпочинає реалізацію програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області, на що в обласному бюджеті на 2018 рік  передбачено 450 тис. грн.

Так, у рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2017-2018 роки затвердженої рішенням XII сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 24.03.2017 №8-12/17 (із змінами) оголошується конкурсний відбір проектів з метою часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області.

Компенсація надається на конкурсних засадах суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України та залучили протягом поточного або минулого бюджетного року, кредити у банківських установах терміном до трьох років у національній валюті на реалізацію проектів у пріоритетних напрямках розвитку області.

Компенсація надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, яка діяла на 1 січня поточного бюджетного року, але не більше 50 тисяч гривень одному суб'єкту підприємництва протягом одного бюджетного року.

Детальні умови проведення конкурсного відбору викладені у Порядку використання коштів передбачених Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2017-2018 роки на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області, який затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 17 серпня 2018 року №825-р зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області 28 серпня 2018 року за №58/2579, що додається.

Організаційне забезпечення конкурсного відбору та прийом документів здійснюється Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернівецькій області:

- адреса: 58002, м. Чернівці, вул. Українська, 13

- телефон: 050-373-25-17

- e-mail: [email protected]

- веб-сайт: <rfpp.cv.ua>

Початок прийому документів для участі в конкурсі з 02 жовтня 2018 року, кінцевий термін подання документів – 02 листопада 2018 року.

Довідки за телефонами: 050-373-25-17, 55-31-52

Документи, які подаються для участі у конкурсному відборі:

1) заявка на участь у конкурсному відборі;

2) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних   осіб – підприємців та громадських формувань;

3) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту, який повинен містити інформацію про:

- назву, мету, вартість та джерела фінансування проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

- фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань до бюджету, досягнутий рівень рентабельності, термін окупності);

- створення нових робочих місць, зокрема, за умови збереження наявного

персоналу;

- рівень заробітної плати працівників, які будуть працевлаштовані на нові робочі місця;

- впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

4) копію кредитного договору, завірену банківською установою, яка надала кредит;

5) довідку банківської установи із зазначенням загальної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період та розрахункової суми відсотків, що підлягає відшкодуванню за рахунок компенсації;

6) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з виплати заробітної плати;

7) копію фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період;

8) копію паспорту, ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців);

9) копію статуту, завіреного суб’єктом господарювання (для юридичних осіб);

10) довідку про те, що суб’єкт господарювання не є банкрутом та щодо нього не порушено справу про банкрутство;

11) інформацію про будь-яку державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в поданих документах покладається на суб’єктів підприємництва.

Додаток:

Департамент регіонального розвитку Чернівецької ОДА

розробник Програми тел. (0372) 55-31-52