Відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області


  • 15/03/2019
Відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області

Вчора, 14 березня, за участі заступника голови обласної державної адміністрації Василя Гостюка відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області, під час якого розглянуто підсумки роботи архівних установ області у 2018 ріці та пріоритетні завдання на 2019 рік.

У заході взяли участь керівники структурних підрозділів Державного архіву Чернівецької області, керівники архівних відділів і секторів районних державних адміністрацій, архівних відділів Чернівецької та Новодністровської міських рад і трудових архівів.

У вітальному слові Василь Гостюк відзначив, що архівна галузь є важливою складовою інформаційної та культурної сфер життєдіяльності суспільства та запропонував активізувати роботу архівних закладів шляхом участі у міжнародних програмах та проектах. Особливу увагу було звернуто на необхідності популяризації архівних документів шляхом інформування громадськості, в тому числі підготовки виставок, інформаційних видань і залучення до цієї роботи науковців.

Директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр поінформував про те, що основним завданням архівних установ області у 2018 році  було забезпечення збереженості архівних документів, що входять до складу Національного архівного фонду та  створення належних умов їх зберігання тощо.

З метою покращення та удосконалення ведення архівної справи розроблена та затверджена Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2018-2020 роки.

Вжито заходів для поліпшення роботи із зверненнями громадян. Зокрема, запроваджено прийом громадян у центральному корпусі держархіву, введено друковані номерні бланки для видачі архівних довідок тощо.

З метою збереження документів Національного архівного фонду забезпечено виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки. Перевірено наявність та стан 166 381 одиниць зберігання документів, відреставровано 840 аркушів документів з паперовою основою, відремонтовано 14 127 аркушів, оправлено та підшито 5 480 одиниць зберігання.

Архівними установами прийнято 8592 одиниць зберігання управлінської документації; 547 фонодокументів; 120 відеодокументів; 30 фотодокументів.

У 2018 році архівними установами області виконано 274 тематичних запити; 10 генеалогічних запитів; 21 біографічний запит; 3042 майнових запитів; 12 674 запитів соціально-правового характеру. На особистому прийомі розглянуто 6779 звернень громадян.

За документами архіву підготовлено 34 виставки архівних документів та 6 онлайн-виставок, організовано та проведено 8 тематичних екскурсій. Протягом 2018 року організовано роботу 487 користувачів у читальних залах архівів.        

Особливу увагу звернуто на пріоритетні напрямки роботи архівних установ області у 2019 році і першочергові заходи щодо їх виконання. Зокрема, виконання завдань, передбачених Планом розвитку архівної справи в Чернівецькій області на 2019 рік; оцифрування та переведення в електронний вигляд архівних документів;  проведення роботи над підготовкою описових статей, покажчиків до ІІ тому Путівника по фондах Державного архіву Чернівецької області (радянського періоду та періоду незалежності України).

Коментарі