Інформація до уваги надавачів державної допомоги! Змінено форми та спосіб подання повідомлень про державну допомогу


  • 15/03/2019
Інформація до уваги надавачів державної допомоги! Змінено форми та спосіб подання повідомлень про державну допомогу

Відповідно до розпоряджень Антимонопольного комітету України від 19.07.2018 №15-рп  «Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання» (https://zakon.rada.gov.ua /rada/show/ru/z0942-18/sp:max100) та від 13.09.2018 №18-рп «Про затвердження Змін до Порядку надання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1337-18), змінено форми та спосіб подання повідомлень про державну допомогу, зокрема зазначена інформація  подається Антимонопольному комітету України в електронному вигляді за новими формами.

Необхідно зазначити, що інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася подається щороку до 1 квітня Антимонопольному комітету України.

Повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги подає на Портал державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України, у формі оригіналу електронного документа з накладанням на електронний документ кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»  та  «Про електронні довірчі послуги», а інформацію з обмеженим доступом надавач державної допомоги може подавати в паперовій формі окремо в опечатаному конверті.

Технічна підтримка надавачів державної допомоги щодо подання повідомлень в електронному вигляді за новими формами здійснюється фахівцями Антимонопольного комітету України за телефоном (044) 594-68-07.

Коментарі