Успіхи об’єднаних територіальних громад Чернівецької області

Успіхи об’єднаних територіальних громад Чернівецької області

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, децентралізації владних повноважень  проводиться в Україні з 2014 року. Вона спрямована на формування ефективної системи місцевого самоврядування, здатного вирішувати всі питання місцевого значення. Чернівецька область однією із перших долучилася до впровадження цієї реформи, результатом чого стало утворення вже у 2015 році 10 об’єднаних територіальних громад.

На цей час в області створено 33 ОТГ, до складу яких увійшли 121 територіальна громада (45% від загальної кількості) та 182 населені пункти області  (44% від загальної кількості). На території 33 ОТГ проживає 336 847 осіб (37,1% від загальної чисельності населення області).  Площа ОТГ складає 3536,6 км2 (44 % від загальної площі області).

Держава стимулює процес добровільного об’єднання громад шляхом фінансової підтримки формування необхідної інфраструктури для ОТГ. Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, для виконання делегованих державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо).

33 об’єднані територіальні громади області перебувають на прямих міжбюджетних відносинах з Державним бюджетом України, отримали повноваження і ресурси, як у міст обласного значення та державну фінансову підтримку.

Керівники ОТГ Чернівецької області розуміють свою відповідальність за майбутнє громади, тому намагаються не лише «латати діри», а підходити до розвитку своїх територій стратегічно, дбаючи про наповнення власних бюджетів.

 Нарощення власних доходів громади забезпечують виходячи з особливостей своєї території, на якій немає можливості будувати великі заводи та підприємства, але можна ефективно використовувати такі компоненти, як земля, туризм, історія, традиції, сільське господарство, кооперативний рух тощо.

Одним із прикладів такої діяльності є реалізація спільного проекту "Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад «яблуневої» агломерації Хотинського району в сфері переробки плодоовочевої продукції".

Учасниками проекту є Недобоївська, Клішковецька та Хотинська ОТГ.

Основною метою проекту є диверсифікація сільськогосподарського виробництва, збільшення ланцюжків доданої вартості економічної діяльності у сільській місцевості шляхом створення виробничих потужностей із переробки плодоовочевої продукції.  Проект реалізується з 01 січня 2019 року, сума проекту – 12 млн. грн.

Він дозволить забезпечити значне покращення якості та доступності послуг для більш, ніж 40 тис. громадян; сприятиме підтримці вітчизняного виробника та експорту продукції, підтримці дрібних товаровиробників, логістичному супроводу реалізації своєї продукції та розширенню ринків збуту плодоягідної продукції.

У 10-ти об’єднаних територіальних громадах Чернівецької області проводиться робота щодо створення кооперативів з різними умовами для економічного зростання.

Отримавши у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, Вижницька ОТГ розробляє низку проектів щодо їх ефективного використання.

Завдяки тому, що село Чорногузи, яке входить до складу Вижницької ОТГ, має новий Генеральний план, стало можливим реалізувати задум зі створення сонячної електростанції. Вже передано в користування земельну ділянку площею близько 9 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Детальніше про успіхи об’єднаних територіальних громад Чернівецької області можна ознайомитись за посиланням.