Підсумували результати роботи Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації за 2018 рік та визначили пріоритетні завдання на 2019 рік

Підсумували результати роботи Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації за 2018 рік та визначили пріоритетні завдання на 2019 рік

Підсумували результати роботи Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації за 2018 рік та визначили пріоритетні завдання на 2019 рік

За дорученням в.о. голови обласної державної адміністрації Михайла Павлюка відбулась розширена галузева нарада про підсумки роботи Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації за 2018 рік та пріоритетні завдання на 2019 рік. Нараду проведено  під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Богатирця.

У заході взяли участь представники профільних структурних підрозділів районних державних адміністрацій, ЧВП установи "Центр розвитку місцевого самоврядування".

Учасники наради обговорили здійснену роботу в напрямку соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, окремим інформаційним блоком було обговорення впровадження реформи децентралізації влади на території Чернівецької області.

Департаментом регіонального розвитку відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 20 липня 2018 р. №732-р протягом 2018 року забезпечено фахове виконання відповідних завдань в повному обсязі та у визначені терміни.

У напрямку соціально-економічного розвитку Чернівецької області Департамент забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року та виконання показників Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області. Зокрема, оцінка соціально-економічного розвитку районів була здійснена за 11 показниками, які охоплюють 4 напрями діяльності: економічна ефективність, інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, фінансова самодостатність, розвиток інфраструктури. За результатами оцінки, лідируючі позиції зайняли м. Чернівці (1 місце), Глибоцький (2 місце), Сторожинецький та Новоселицький (3 місце) райони.

Другий рік поспіль в області забезпечено зростання обсягів промислового виробництва. Так, у 2017 році обсяги промислової продукції зросли на 6,7% (8 місце серед регіонів України), у 2018 році – на 5,5% (в загальному по Україні – на 1,1%). За індексом промислової продукції за 2018 рік область посіла 3 місце серед регіонів України.

Департаментом у межах компетенції вживались заходи щодо створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. Реалізація державної політики сприяння розвитку підприємництва здійснювалась також шляхом виконання Регіональної, районних та міських програм розвитку малого і середнього підприємництва.

Наслідком проведеної роботи щодо підтримки розвитку підприємництва стало те, що у 2018 році, вперше за останні три роки, відмічається позитивна тенденція щодо збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва, які перебувають на податковому обліку.

У напрямку покращення інвестиційного клімату та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Департаментом проводилися організаційні заходи щодо оновлення Інвестиційного паспорта Чернівецької області,  забезпечення попереднього конкурсного відбору проектів і програм регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

У 2018 році налагоджено співпрацю з Державною установою - промоційним офісом при Кабінеті Міністрів України Ukraine Invest, з метою подальшого співробітництва та збільшення обсягу залучених інвестицій.

У Чернівецькій області створено сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб’єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в області, користується попитом та реалізовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єкти підприємницької діяльності області здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами зі 102 країнами світу, послугами – зі 76.

У напрямку впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади,  а також відповідних завдань Уряду, Департаментом розроблено проект перспективного плану формування територій громад Чернівецької  області в новій редакції, який схвалено рішенням сесії та  затверджено розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України.

На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Департаментом регіонального розвитку впродовж 2018 року забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи процесу добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до ОТГ, зокрема, здійснено  понад  190 робочих поїздок,  з  них  13  робочих зустрічей – на базі районних державних адміністрацій за участю народних депутатів України, депутатів обласної ради,  голів районних державних адміністрацій, районних рад,  ОТГ, сільських, селищних, міських рад, 15 робочих зустрічей в ОТГ області, з метою надання методичної допомоги та організаційної підтримки.

З метою забезпечення розвитку органів місцевого самоврядування, які перейшли на прямі міжбюджетні відносини, проведено моніторинг показників розвитку, наявної ресурсної бази об’єднаних територіальних громад, реальних потреб та можливостей щодо формування спроможних громад та на основі отриманих даних 26 об’єднаних територіальних громад Чернівецької області станом на 2018 рік, за результатами якого сформовано інвестиційні паспорти 26 ОТГ Чернівецької області.

Департаментом взаємодіє з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами області щодо розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення мешканців області якісними адміністративними послугами. Зокрема, фахівцями Департаменту було проведено інформаційні сесії щодо участі у Програмі «U-LEAD з Європою» представників органів місцевого самоврядування, в частині створення/модернізації Центрів надання адміністративних послуг.

У ході наради було представлено також пріоритетні завдання у роботі Департаменту регіонального розвитку на 2019 рік. Серед них - розробка та подання на розгляд обласної ради проекту регіональної стратегії розвитку на період  2021-2027 років, підготовленої відповідно до засад європейської методології смарт-спеціалізації, завершення підготовки Плану перспективного розвитку Чернівецької області на період 2019-2021, який буде розглянуто на засіданні Ради регіонального розвитку області у березні 2019 року, завершення розробки перспективного плану формування територій громад Чернівецької області, який охоплюватиме 100 % території та розробка пропозицій щодо проекту адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня відповідно до положень Методики формування спроможних територіальних громад.
Крім цього, спеціалісти Департаменту здійснватимуть постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій (проектів) суб’єктів господарської діяльності області, реєстрів вільних виробничих приміщень та земельних ділянок, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів господарської діяльності області,  реалізація яких потребує залучення коштів інвесторів, у тому числі, із застосуванням механізму державно-приватного партнерства, моніторинг розвитку торговельно-економічних відносин суб’єктів підприємницької діяльності області з партнерами з різних країн світу, в тому числі з  ЄС та організація заходів щодо активізації зовнішньоекономічних зв’язків і виходу на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та організацій.