Облдержадміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році

Облдержадміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році

Обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році за наступними завданнями:

Розвиток підприємництва на інноваційній основі,  як основа сталого економічного розвитку (Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку МСП; Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу; Формування  бренду області; Залучення інвестицій в економіку регіону; Розвиток логістично-транспортного потенціалу області, покращення стану автомобільних доріг; Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення якості комунальних послуг; Розвиток різних видів туризму, розширення асортименту туристичної продукції).

Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища (Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів; Підвищення ефективності зв’язку в системі наука-бізнес-влада; Розвиток системи освіти впродовж життя; Покращення матеріально-технічної бази та впровадження інформаційних технологій; Розвиток системи соціального захисту населення; Розвиток системи охорони здоров'я).

Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища (Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; Розвиток нетрадиційних джерел енергії, альтернативної енергетики; Підтримка цінних заповідних територій та екосистем; Підвищення екологічної свідомості та культури населення; Посилення відповідальності за порушення екологічного законодавства).

Розвиток спортивної інфраструктури (будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів області, покращення матеріальної бази спортивних комплексів у навчальних закладах області; розширення мережі спортивних клубів та центрів фізичного здоров’я населення).

Енергоефективність державних та комунальних навчальних та медичних закладів (Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; застосування енергоефективних технологій на комунальних підприємствах та в бюджетних установах територіальних громад).

Для участі у конкурсному відборі заявникам необхідно впродовж 30 (тридцяти) днів з дня розміщення на сайті цього оголошення, подати у двох примірниках  регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку обласної державної адміністрації  документи  за переліком та формою, встановленими наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №80 (зі змінами), підписані і завірені в установленому порядку, з обов’язковим наданням копій рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування проекту з місцевого бюджету на рівні 10% заявленої вартості на 2019 рік, інформації щодо створення проекту регіонального розвитку на он-лайн платформі Державного фонду регіонального розвитку за встановленою формою (сайт http://dfrr.minregion.gov.ua/), переліком відповідної документації (для проектів будівництва, реконструкції або капітального ремонту - зведений кошторисний розрахунок; звіт за результатами експертизи проектів будівництва; акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації, виготовлені в цінах, не пізніше 2018 року, документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів).

Інвестиційні програми (проекти) повинні відповідати умовам, визначеним пунктами 4-7 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 (зі змінами).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів ДБН В.2.6-31:2016 і забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Підготовлені в установленому порядку документи із супровідним листом до них подаються у двох примірниках у письмовому вигляді та їх копія в електронному вигляді (e-mail: [email protected]).

Місце прийому документів: м. Чернівці, вул.Грушевського,1, каб. 305, обласна державна адміністрація.

Телефони для довідок та роз’яснень: (0372)552675, Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації.