Позитивна динаміка економічного зростання Чернівецької області у 2018 році


 • 05/02/2019
Позитивна динаміка економічного зростання Чернівецької області у 2018 році

Зусилля органів виконавчої влади спрямовувались на вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку, наповнення місцевих бюджетів, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, вчасне виконання зобов’язань соціального характеру тощо.

Реалізація цих заходів майже у всіх галузях та сферах життєдіяльності області дозволила покращити загальну макроекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання та продовжити позитивну динаміку економічного зростання:

 • На 5,5% зріс (по Україні – на 1,1%), за попередніми даними, індекс виробництва промислової продукції у січні – грудні
  2018 року.
 • На 47,9% зріс обсяг реалізованої промислової продукції у
  січні – листопаді 2018 року і склав 13578,1 млн. грн.
 • На 5,4% зріс (по Україні – на 7,8%), за попередніми даними, обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за попередніми даними у 2018 році і за попередніми даними становив 4754,9 млн. грн.
 • На 5,1% зріс (по Україні – на 6,1%) оборот роздрібної торгівлі у 2018 році і склав 15151,8 млн. грн.
 • На 13,2% збільшився обсяг вантажообороту автомобільного транспорту у 2018 році і становив 1258,2 млн.ткм., на 14,3% – обсяг пасажирообороту автомобільного транспорту і становив 838,3 млн.пас.км.
 • На 12,1% більше, надійшло доходів (без трансфертів) до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області у 2018 році, загальна сума надхожень становить 3494,9 млн. грн.
 • На 44,7% скоротився податковий борг з платежів до зведеного бюджету і станом на 01.01.2019 складає 226,0 млн. грн.
 • На 40,4% (по Україні – на 9,9%) зріс обсяг експорту товарів у січні –листопаді 2018 року і становив 180,2 млн.дол. США,
 • На 22,0% збільшився обсяг імпорту товарів (по Україні – на 16,7%) і становив 124,7 млн.дол. США.
 • Сальдо зовнішньоторговельного балансу було позитивним і становило 55,5 млн.дол. США.
 • В 13,3 рази зменшилась заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області порівняно з 01.01.2018 і станом на 01.01.2019 склала 139,0 тис. грн.
 • На 24,4% (по Україні – на 24,8%) зросла середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2018 році та становила 6991 грн.

Поряд з цим, у 2018 році спостерігається зменшення обсягу виконаних будівельних робіт на 8,3%, за рахунок скорочення обсягу виконаних робіт з будівництва житлових будівель на 26,3%.

Коментарі