Стан зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва Чернівецької області за січень 2020 рік

У січні Буковина експортувала до країн Європейського Союзу обладнання, деревину та текстиль

У січні Буковина експортувала до країн Європейського Союзу обладнання, деревину та текстиль

У січні 2020 року обсяг експорту товарів суб’єктів підприємництва Чернівецької області становив 14,6 мільйона доларів і зменшився на 22,7% порівняно з відповідним періодом 2019 року (в Україні – зростання на 2,3%); імпорту – 12,5 мільйона доларів і зменшився на 17,6% (в Україні – зменшення на 1,4%). Сальдо зовнішньоторговельного балансу було позитивним і становило 2,1 мільйона доларів.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 65 країн світу, основними з яких є Румунія, Польща, Німеччина, Китай, Туреччина, Франція,  Велика Британія, Італія, Нідерланди.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 11,8 мільйона доларів (питома вага – 80,9% від загального експорту області) та зменшився порівняно з відповідним періодом 2019 року на 19,3% (в Україні – зменшення на 9%). Питома вага експорту до інших країн становила 19,1%, обсяг експорту –  2,8 мільйона доларів.

Найвищі обсяги експортних поставок здійснювалися до Румунії (6573,6 тис. дол. або 44,9% від загального обсягу експорту), Польщі (1253,4 тис. дол. або 8,6%), Німеччини (995,3 тис. дол. або 6,8%), Франції (512,4 тис. дол. або 3,5%), Туреччини (494,1 тис. дол. або 3,4%), Великої Британії (423,7 тис. дол. або 2,9%), Нідерландів (409,1 тис. дол. або 2,8%), Італії (363,6 тис. дол. США або 2,5%).

Серед країн-партнерів відбулося зростання експорту товарів до Нідерландів (у 2,2 рази), Австрії (у 1,7 рази), Великої Британії (у 1,6 рази), США (на 32%), Польщі (на 20,5%). Одночасно скоротився експорт до Туреччини (44,6%), Франції (на 44%), Молдови (на 41,5%), Італії (на 30,3%), Німеччини (на 29,7%), Румунії (на 6,8%).

У товарній структурі експорту переважали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (4,6 млн. дол. або 31,1% від загального експорту), деревина і вироби з деревини (2,7 млн. дол. або 18,4%), продукти рослинного походження (2,3 млн. дол. або 15,6%), текстильні матеріали та текстильні вироби (2,1 млн. дол. або 14,3 %),  меблі (1,1 млн. дол. або 7,2%), готові харчові продукти (0,9 млн. дол. або 6%), жири та олії тваринного або рослинного походження (0,3 млн. дол. або 1,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (0,2 млн. дол. або 1,4%).

У січні 2020 року збільшилися експортні поставки жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 0,3 млн. дол. (у 12 раз), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 40,7 млн. дол. (в 6 рази), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 20,8 млн. дол. (на 35,3%), готових харчових продуктів – на 0,2 млн. дол. (на 32,8%), недорогоцінних металів та виробів з них – на 37,1 млн. дол. (на 24,4%), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 0,6 млн. дол. (на 18,2%); зменшилися – живих тварин; продуктів тваринного походження – на 0,1 млн. дол. (на 80,6%), продуктів рослинного походження – на 4,9 млн. дол. (на 68,2%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 0,5 млн. дол. (на 17,9%), деревини і виробів з деревини – на 0,3 млн. дол. (на 7,1%).

Обсяг імпорту товарів з країн Євросоюзу становив 7,2 млн. дол. (57,4% від загального імпорту області), що на 34,6% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Імпорт товарів з інших країн склав 5,3 млн. дол. або 42,6% від загального імпорту.

Найбільше продукції надійшло в область з Румунії (3,4 млн. дол. або 27,6% від загального імпорту), Німеччини (1,7 млн. дол. або 14%), Китаю (1 млн. дол. або 8,4%), Туреччини (1 млн. дол. або 7,7%), Польщі 0,9 млн. дол. або 7,3%), США (0,4 млн. дол. або 2,9%), Білорусі (0,3 млн. дол. або 2,3%), Франції (0,2 млн. дол. або 1,6%), Чехії (0,2 млн. дол. або 1,2%).

Серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів зріс з Білорусі (у 2,5 рази), Великої Британії (у 2,1 рази), США (у 1,8 рази), Чехії (на 46,8%), Туреччини (на 27,2%), Румунії (на 26,2%), Франції (на 13%); скоротився – з Італії (на 74,9%), Польщі (на 49,8%), Німеччини (на 9,6%), Китаю (на 7,5%).

Основні статті товарної структури імпорту: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (3,3 млн. дол. або 26,4% від загального обсягу імпорту), текстильні матеріали та текстильні вироби (2,5 млн. дол. або 20%), засоби наземного транспорту (1,6 млн. дол. США або 12,7%), деревина і вироби з деревини (0,7 млн. дол. або 5,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (0,6 млн. дол. або 4,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (0,4 млн. дол. або 3%), готові харчові продукти (0,4 млн. дол. США або 2,8%), живi тварини; продукти тваринного походження (0,2 млн. дол. або 1,9%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (0,2 млн. дол. або 1,9%), різні промислові товари (0,2 млн. дол. або 1,4%).

Збільшилися обсяги імпорту живих тварин; продуктів тваринного походження  – на 120,8 тис. дол. США (у 2 рази),  готових харчових продуктів – на 140,1 тис. дол. (у 1,7 рази), деревини і виробів з деревини – на 259,3 тис. дол. (на 64,2%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання – на 802,3 тис. дол. США (на 32,4 %), різних промислових товарів – на 12,4 тис. дол. (на 13,3%), продуктів рослинного походження – на 2,1 тис. дол. (на 2,7%).