Змінено підходи до стратегічного планування


  • 19/11/2018
Змінено підходи до стратегічного планування

Одним із важливих напрямів реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також економічної інтеграції із загальним ринком ЄС. Застосування цього новітнього підходу визначається як ключовий компонент співпраці в рамках Європейської політики добросусідства щодо можливості використання європейських структурних та інвестиційних фондів.

Тому, 14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову під № 959, відповідно до якої внесено зміни до порядків розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затверджених урядовими постановами від 11 листопада 2015 року № 931 і №932, які передбачають запровадження підходів європейської методології смарт-спеціалізацій до процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

Зокрема, Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, доповнено такими поняттями як інноваційний потенціал регіону, смарт-спеціалізація, стратегічне бачення розвитку регіону,  суб’єкти регіонального розвитку, SWOT-аналіз регіонального розвитку.

Таким чином, смарт-спеціалізація - підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні.

Крім того, визначено мету, принципи впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування розвитку регіонів, порядок розробки проектів регіональних стратегій їх структуру тощо.

Результатом реалізації прийнятих змін повинно стати підвищення ефективності стратегічного планування регіонального розвитку та управління інноваційними процесами у регіонах; розвиток інновацій  в певних галузях економіки; зростання рівня інноваційної й інвестиційної  активності регіонів та інвестиційної привабливості регіонів.

Коментарі