Положення про управління житлово-комунального господарства

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Управління) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації, є її структурним підрозділом, в межах Чернівецької області забезпечує виконання покладених на нього завдань та є правонаступником прав і обов’язків управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації відповідно до актів прийому-передачі.

2. Управління підпорядковане голові Чернівецької обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству розвитку громад та територій України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, а також Положенням про управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Положення).

4. Основним завданням Управління є:

забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства зокрема, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання теплової енергії, енергоефективності та енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарствата та житлового фонду, економіки та тарифної політики, житлової політики, благоустрою населених пунктів.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства Чернівецької області, вживає заходів щодо усунення їх недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально- економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно- територіальної одиниці Чернівецької області;

6) готує, у межах компетенції, пропозиції до проєктів місцевих бюджетів;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проєкти розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату Чернівецької обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Чернівецької обласної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови Чернівецької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернівецької обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому чинним законодавством України порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

20) здійснює контроль за делегованими повноваженнями органам місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення визначених чинним законодавством України повноважень органів виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) організовує створення, наповнення та резервування бази даних, у т.ч. наповнення геопросторової інформації;

24) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до вимог чинного законодавства України колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження;

29) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проєктів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

30) бере участь у реалізації державної політики щодо покращення інвестиційного та інноваційного клімату області у сфері житлово-комунального господарства;

31) забезпечує організацію робіт із надання пропозицій для розроблення державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у житлово-комунальному господарстві;

32) у сфері житлово-комунального господарства здійснює передбачені законодавством повноваження, а саме:

 а) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

 • забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;
 • розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;
 • взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень;
 • проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;
 • надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово- комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;
 • реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;
 • розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;
 • організовує контроль за здійсненням заходів по виконанню планових робіт щодо перевірки димових і вентиляційних каналів житлового фонду Чернівецької області;
 • організовує контроль за здійсненням заходів з експлуатації внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду Чернівецької області;
 • реалізує державну політику з питань створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження нових форм управління житловим фондом;
 • реалізує державну політику з питань реалізації співвласниками права визначення форми управління багатоквартирним будинком, проводить аналіз проведеної органами місцевого самоврядування роботи в зазначеному напрямку;
 • здійснює аналіз стану ліфтового господарства житлового фонду Чернівецької області;
 • здійснює аналіз наявності аварійних та ветхих житлових будинків та завчасного планування заходів для попередження надзвичайних подій, пов’язаних із зростанням їх кількості;

б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

 • розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;
 • здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
 • організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює аналіз підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 • погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 • забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
 • забезпечує, в межах компетенції, реалізацію заходів з енергозбереження відповідно до затвердженої регіональної програми;
 • вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду вузлами комерційного обліку теплової енергії та централізованого водопостапчання згідно з вимогами чинного законодавства;

в) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення:

 • бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональної програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведеня;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;
 • порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 • забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
 • здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 • контролює дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення;
 • бере участь у розробленні і реалізації проєктів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами;

г) у сферах поводження з побутовими відходами, поховання:

 • забезпечує своєчасне реагування на електронні звернення громадян сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»;
 • здійснює аналіз стану сфери поводження з побутовими відходами, поховання;
 • надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 • надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах Чернівецької області;
 • надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення на території Чернівецької області державного контролю за додержанням державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання.

 д) у сфері благоустрою населених пунктів:

 • бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 • бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений  пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";
 • здійснює аналіз стану сфери благоустрою населених пунктів;
 • організовує проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха в регіоні;
 • забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому чинним законодавством порядку від інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чернівецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління, в установленому чинним законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратами Чернівецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чернівецької обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органах та інших комісіях Чернівецької обласної державної адміністрації;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями – за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;

11) видає, у межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції;

12) подає голові Чернівецької обласної державної адміністрації на затвердження проєкти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) скасовує накази начальників відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій, що суперечать законодавству та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавчої дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України;

20) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10. Начальник Управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідним міністерством.

12. Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації. У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник.

13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова Чернівецької обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства в Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступника начальника Управління за посадою, а також інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та громадських організацій. Склад колегії затверджується наказом начальника Управління. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Управління.

17. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства Чернівецької області і вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватись науково-технічні та економічні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.

18. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, власним найменуванням – управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації, ідентифікаційним кодом та має скорочену назву – Управління ЖКГ ОДА.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux