Положення про управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРІГ

Чернівецької обласної державної адміністрації

                                    

1. Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Управління) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації.


2. Управління підпорядковане голові Чернівецької обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерству енергетики України, Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору).


3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.


4. Управління є юридичною особою публічного права.


5. Основними завданнями Управління є:
1) забезпечення реалізації державної політики з енергозбереження в електроенергетичному і нафтогазовому комплексах (далі – паливно-енергетичний комплекс), галузях транспорту та дорожнього господарства;
2) управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на території області;
3) виконання функції замовника із будівництва, реконструкції, капітального та дрібного поточного ремонту на об’єктах дорожнього господарства області, визначених розпорядженнями обласної державної адміністрації;

4) участь у реалізації державної політики щодо покращення інвестиційного та інноваційного клімату області у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту та дорожнього господарства;

5) організація роботи щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузі транспорту та споживачами послуг;

6) організація роботи з надання пропозицій для розроблення державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту та дорожнього господарства;

7) підготовка пропозицій щодо реформування і розвитку паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту, спрямованих на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

8) здійснення підготовки пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

9) організація моніторингу споживання природного газу та електричної енергії в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області;

10) забезпечення контролю за своєчасністю розрахунків за спожиті природний газ та електричну енергію;

11) організація роботи щодо погашення заборгованості за енергоносії минулих періодів, спрямована на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу;

12) сприяння розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

13) сприяння розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

14) забезпечення розробки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

15) здійснення організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів згідно з переліками об’єктів та обсягами бюджетних коштів, передбачених відповідними бюджетами;

16) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення.


6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі функції:
1) забезпечує дотримання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших 
 
центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією; 
2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку паливно-енергетичного комплексу, галузі транспорту на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;
7) вносить пропозиції щодо проєктів державного та обласного бюджетів;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
10) розробляє проєкти розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації, рішень Чернівецької обласної ради, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Чернівецької обласної державної адміністрації;
13) бере участь у підготовці звітів голови Чернівецької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернівецької обласної ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для надання голові Чернівецької обласної державної адміністрації;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) розробляє (бере участь у розробці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує оброблення та захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законодавством галузеві повноваження;

29) координує роботу підприємств транспорту та паливно-енергетичного комплексу області;

30) бере участь у здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток паливно-енергетичного комплексу, транспорту;

31) вивчає проблемні питання на основі аналізу роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, сприяє їх вирішенню;

 • 32) забезпечує виконання покладених на Управління завдань щодо державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької
  діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства,
  нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів;

33) надає пропозиції щодо вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області;

34) забезпечує організацію та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області;

35) забезпечує підписання договорів між обласною державною адміністрацією та перевізниками всіх форм власності на виконання ними пасажирських перевезень на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області;

36) забезпечує організацію рейдів з контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що здійснюють пасажирські перевезення, вимог чинного законодавства. Аналізує результати рейдів та вносить у встановленому порядку пропозиції з усунення виявлених порушень;

37) забезпечує затвердження розкладів руху, паспортів та мережі міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;

38) забезпечує погодження розкладів руху автобусних маршрутів загального користування, які курсують через територію Чернівецької області;

39) організовує встановлення тарифів на суспільно важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах;

40) розробляє та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;

41) організовує погодження проведення спортивних та інших масових заходів на воді;

42) у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:

організовує відкриття баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден, здійснює їх огляди, оприлюднює інформацію про такі бази на своїх офіційних веб-сайтах;

організовує контроль за дотримання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден;

забезпечує організацію перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом.

43) надає пропозиції обласній державній адміністрації щодо закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів;

44) організовує погодження тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні; 
45) сприяє впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при виробництві продукції та наданні послуг;

46) контролює здійснення заходів щодо відновлення постачання енергоресурсів внаслідок виникнення аварійних відключень;

47) забезпечує реалізацію проєктів у сфері енергоефективності;

48) забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення моніторингу за дотриманням законодавства у паливно-енергетичному комплексі;

49) розробляє пропозиції щодо перспективного розвитку 
і використання нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, малої гідро- та теплоенергетики;
50) організовує контроль за дотриманням спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

51) забезпечує організацію робіт з проведення енергетичних обстежень, розроблення проєктів з енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами та організаціями області;

52) організовує контроль за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу області в осінньо-зимовий період, а також проводить моніторинг підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період;

53) забезпечує організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах області, проводить аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції та надання послуг, надає рекомендації підприємствам щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

54) здійснює узагальнення, аналіз та підготовку інформаційних матеріалів щодо:

стану розрахунків за спожиті природний газ та електричну енергію,
а також погашення заборгованості минулих періодів;

використання енергоресурсів в області, за результатами якого розробляє рекомендації щодо їх раціонального споживання;

55) забезпечує контроль та узгоджує довідки про обсяги та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні спеціалізованими газопостачальними підприємствами, які здійснюють постачання скрапленого газу для побутових потреб населення;

56) організовує належне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що обліковуються на його балансі та підтримання безпечних та безперебійних умов руху на них;

57) здійснює заходи з підвищення техніко-експлуатаційних параметрів і економічних характеристик автомобільних доріг місцевого значення, створення їх мережі, що відповідає сучасним вимогам учасників транспортного руху;

58) виконує функції замовника із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання об’єктів дорожнього господарства, визначених розпорядженнями обласної державної адміністрації;

59) забезпечує організацію утримання в належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів, штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них;

60) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам і державним будівельним нормам, забезпечення технічного нагляду за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них;

61) складає переліки проєктів будов, титульних списків будов та проєктно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

62) укладає з будівельними організаціями угоди відповідно до чинних нормативно-правових актів;

63) здійснює розрахунок з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

64) проводить на регіональному рівні аналіз інформації про стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеку дорожнього руху, організовує проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробляє і реалізує заходи щодо поліпшення їх якості;

65) здійснює взаємодію з уповноваженими підрозділами Національної поліції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

66) забезпечує розроблення перспективних планів роботи дорожнього господарства області;

67) здійснює розроблення пропозицій до програми дорожніх робіт у області на черговий рік для затвердження в установленому порядку і забезпечення її виконання;

68) забезпечує належне маршрутне орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

69) забезпечує озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

70) здійснює ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

71) здійснює контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

72) забезпечує функціонування та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

73) організовує і проводить публічні закупівлі та розміщує замовлення на виконання робіт та надання послуг щодо будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з цих питань;

74) забезпечує приймання та контроль якості виконаних робіт
з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд згідно з встановленими нормативами;

75) забезпечує організацію виконання положень Закону України «Про дорожній рух» та інших нормативно-правових актів у частині охорони автодоріг, мостів та інших штучних споруд;

76) організовує проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха
в регіоні;

77) надає статистичну та іншу звітність до відповідних органів;

78) взаємодіє з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг місцевого значення у регіоні;

79) координує роботу щодо розвитку дорожнього господарства області;

80) забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

81) забезпечує дорожнє огородження та утримання дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;

82) забезпечує доступність дорожньої інфраструктури для осіб
з інвалідністю шляхом пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів, зупинок для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями;

83) здійснює заходи з організації мобілізації коштів на фінансування дорожніх робіт відповідно до чинного законодавства;

84) організовує дотриманням правил користування автомобільними дорогами, ведення обліку автомобільних доріг згідно з нормативними документами;

85) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.


7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право: 
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чернівецької обласної державної адміністрації у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту та дорожнього господарства;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;
6) представляти обласну державну адміністрацію за дорученням її керівництва у розгляді питань, що належать до компетенції Управління;
7) обґрунтовувати доцільність та ініціювати створення державних чи комунальних підприємств з різних видів діяльності у сфері дорожнього господарства відповідно до чинного законодавства;
8) розпоряджатися коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису на виконання основних завдань та функцій замовника;
9)    брати участь, у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, а також проводити службові розслідування;
10)   вимагати дотримання законодавчих та нормативних актів з питань дорожнього руху, міжнародних угод і видавати відповідні накази для забезпечення їх виконання;
11)   порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод для безпечного руху на автомобільних дорогах).

8. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Чернівецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством енергетики України.


10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) надає для затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує Положення про відділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;

11) видає, у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України;

12) надає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Управління, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового та трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.


11. Начальник Управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні.


12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернівецької обласної державної адміністрації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством енергетики України.

 
13. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.
У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує один із заступників, який несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.
 
14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Управління утримується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служби замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ (крім відділу енергоефективності, відділу транспорту та зв’язку, які є структурними підрозділами Управління і утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету).

Розмір коштів, що передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, визначається згідно з нормативами, що встановлюються чинним законодавством.


15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова Чернівецької обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами).
 
16. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління може утворюватися колегія в складі начальника Управління (голова колегії), його заступників, інших працівників Управління.
До складу колегії можуть входити представники інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).
Склад колегії, Положення про колегію та рішення колегії затверджуються наказами начальника Управління. 


17. Начальник Управління за дорученням і на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації може здійснювати представництво інтересів Чернівецької обласної державної адміністрації у судових органах із спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Управління.

За дорученням начальника Управління підлеглі працівники на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації можуть здійснювати аналогічні представницькі функції. У посадових інструкціях таких працівників (в обов’язковому порядку щодо штатних працівників – головних спеціалістів-юрисконсультів) зазначається про можливість такого представництва.

Працівники Управління можуть здійснювати представництво інтересів Управління у судових органах зі спорів, які спрямовані на реалізацію повноважень і завдань Управління, без додаткового уповноваження, з внесенням у посадові інструкції таких працівників інформації про можливість самопредставництва.


18. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та своїм найменуванням, власні бланки. Скорочена назва – Управління ІКБ та ЕД ЧОДА.

 

 19. Управління є бюджетною неприбутковою установою.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux