Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік

ЗВЕДЕНИЙ  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

на 2021 рік

 Чернівецької обласної державної адміністрації

 

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Чернівецької обласної державної адміністрації  на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання зведеного Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Чернівецької обласної державної адміністрації  на 2019 – 2021 роки (зі змінами), затвердженого головою обласної державної адміністрації С.Осачуком 29.09.2020

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту 

Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/підприємст-ва/організації, в якій проводиться внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі сектору внутрішнього аудиту)

1.

Управління бюджетними

коштами.

Організація внутрішнього контролю в рамках дослідженої теми.


1. Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог законодавства з окремих питань фінансово-господарської діяльності.

2. Надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю за результатами внутрішнього аудиту.


Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань обліку, стану збереження активів та управління майном.

1. Департамент фінансів обласної державної адміністрації

2019-2020 роки та звітний період 2021 року

І-ше півріччя 2021 року

2.

Виконання бюджетних програм.


Проведення  внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності та якості планування і виконання бюджетних програм.

Надання оцінки щодо ефективності та якості виконання регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки 

2. Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації

2017-2020 роки та завершений період 2021 року

ІІ-ге півріччя 2021 року

3.

Організація внутрішнього контролю

Надання рекомендацій щодо покращення функціонування системи внутрішнього контролю.


Надання  оцінки  ефективності функціонування системи   внутрішнього контролю в установі.

3.1  Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації

2019-2020 роки та завершений період 2021 року

І-ше півріччя 2021 року

3.2 Департамент комунікацій  обласної державної адміністрації

2020 рік та завершений період 2021 року

ІІ-ге півріччя 2021 року

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі підпорядкованої комунальної установи)

4.

Управління бюджетними коштами.

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань  надання послуг, тощо.

Проведення внутрішніх аудитів в підвідомчих Департаменту установах   щодо оцінки їх фінансово-господарської діяльності  та якості надання соціальних послуг соціально-незахищеним верствам населення

Надання оцінки діяльності установи щодо достовірності  фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтер-ського обліку, нарахування і виплати зарплати, цільового і ефективного використання коштів  та майна, дотримання  актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань якості надання соціальних послуг

4.1  Центр  по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

2018-2020 та завершений звітний період 2021

І півріччя 2021 року

 

 

4.2 Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги

4.3 ОКУ «Магальський дитячий будинок-інтернат для дітей  з інвалідністю

2019-2020  та завершений звітний період 2021 року




ІІ півріччя 2021 року

4.4  Черешський  психоневрологічний будинок-інтернат

2018-2020 та завершений звітний період 2021 року

 5.

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань  соціальних виплат  тощо

Проведення аудитів відповідності з питань дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо

Оцінка діяльності установи  щодо 

 дотримання актів законодавства з питань правильності призначення та  виплати державних допомог, компенсацій, субсидій та пільг

5.1  Управління  праці та соціального захисту населення Заставнівської   РДА

2018-2020 та завершений звітний період 2021 року

І півріччя 2021 року

Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань функціонування та утримання  підсобного  господарства

5.2 Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат

ІІ півріччя 2021 року

6

Організація внутрішнього контролю

Надання рекомендацій щодо  покращення  функціонування  системи внутрішнього контролю

Надання оцінки ефективності  функціонування  системи внутрішнього  контролю установи

6.1 Департамент  соціального  захисту населення  ОДА

2019-2020 та завершений звітний період 2021 року

ІІ півріччя 2021 року

 

ІІЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

1

2

3

4

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

 

 


1.Здійснення методологічної роботи в структурних підрозділах, що здійснюють внутрішній аудит




2.Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту




3. Забезпечення процесів планування та звітування сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації.




4. Підвищення якості діяльності

внутрішнього аудиту.




1.

Підготовка та проведення семінару-наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань удосконалення системи внутрішнього контролю та  управління ризиками, що виникають в їх діяльності (в разі відсутності обмежувальних карантинних заходів).  

ІІ півріччя

2.

Надання консультацій та допомоги з питань  діяльності  внутрішнього аудиту та удосконалення системи внутрішнього контролю в системі облдержадміністрації

 В разі потреби постійно

3.

Участь працівників внутрішнього аудиту у семінарах, тренінгах з питань внутрішнього аудиту

Відповідно до Плану заходів МФУ

4.

Складання власних планів діяльності, внесення до них змін та консолідація планів з урахуванням структурних підрозділів облдержадміністрації, що здійснюють аудиторську діяльність.

Грудень місяць

5.

Складання власних звітів щодо результатів діяльності сектору внутрішнього аудиту та консолідація  зведеної з урахуванням поданої структурними  підрозділами, що здійснюють аудиторську діяльність аналогічної звітності.

Відповідно до терміну, визначеного МФУ

6.

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту та формування зведеної бази даних (внутрішнього простору аудиту).

Впродовж року

7.

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів

щомісячно

8.

Здійснення внутрішньої оцінки якості діяльності внутрішнього аудиту в облдержадміністрації.

І квартал за попередній рік

9.

Згідно  результатів внутрішньої оцінки якості - формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

Формування- І квартал, виконання – ІІ-ІУ квартал

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі підпорядкованої комунальної установи)

1. Професійний  розвиток працівників які  проводять внутрішній  аудит



2.Забезпечення процесів планування та звітування  сектору внутрішнього аудиту  облдержадміністрації



3. Підвищення якості внутрішнього аудиту.

1.

Участь  працівників  внутрішнього аудиту  у семінарах, нарадах  з питань удосконалення системи внутрішнього контролю.   

у визначені  терміни

2.

Складання планів діяльності, внесення до них змін.

Листопад, в міру необхідності

3.

Складання звітів щодо діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

Відповідно  до терміну, визначеного ОДА

4.

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту .

І квартал

5.

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів.

щомісячно

6.

Ініціювання в підпорядкованих установах  визначення ризикових напрямків діяльності та проведення їх оцінки

Впродовж року

7.

Формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту


Формування  І квартал, виконання -  впродовж року

8.

Здійснення внутрішньої оцінки якості

І квартал

ІІІОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Загальна кількість робочих днів на рік

Кількість посад (за фактом)

Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні 

Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні

Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на планові внутрішні аудити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі сектору внутрішнього аудиту)

1

Завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації

250

1

205

0,6

123

120


82


2

Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації

250

1

215

0,8

172


120

43

Всього:

х

2

420

 

295

240

125

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації  (в особі підпорядкованої комунальної установи)

1

Заступник начальника

250

1

226

0,6

136

136

90

2

Головний фахівець

250

2

452

0,8

362

362

90

Всього:

х

3

678

х

498

498

180


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux