Оголошено конкурс на посади керівників обласних комунальних установ

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на посади керівників обласних комунальних установ:

 

-         директора Чернівецької обласної бібліотеки для дітей (вул.Т.Шевченка, 29,  м.Чернівці );

-         директора Чернівецького обласного художнього музею (площа Центральна,10, м.Чернівці);

-         директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею (вул.О.Кобилянської, 28,  м.Чернівці);

-         директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка (вул.В.Маяковського,40,  м.Чернівці);

-         директора Учбово-методичного центру культури Буковини (вул.Й.Главки, 1-а, м.Чернівці)

-         директора – художнього керівника Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської (площа Театральна, 4, м.Чернівці);

-         директора Чернівецького обласного комунального підприємства «Кіновідеопрокат» (вул. Паризької комунии,1, м.Чернівці);

-         директора Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини (вул.Руська,20, м.Чернівці)

 

 1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

 

Документи на участь у конкурсі приймаються з 19.01.2018 року по 17.02. 2018 року.

 

2. Початок формування конкурсної комісії

 

       Управління культури обласної державної адміністрації (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 19 січня 2018 року.

3. Умови проведення конкурсу

 

      Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість та публічність.

 

      Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку  установ  на один і п’ять років.

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

-  визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

-  мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

 

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

 

-   заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 

-  автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

 

-   копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

 

-  два рекомендаційні листи довільної форми;

 

-  мотиваційний лист довільної форми.

 

       Зазначені документи надсилаються на поштову (м.Чернівці, вул. М.Грушевського,1, управління культури Чернівецької обласної  державної адміністрації)  та електронну  (uprkult11@kr.net)адреси з позначкою «Документи на конкурс».

        Відповідальна особа - Шарагова Тетяна Михайлівна, контактний телефон: (0372) 52-75-76   

     

       Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

 

       Публічні презентації проектів програм розвитку установ на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

 

  Проект програми розвитку закладу культури на один рік має містити*

 

-       загальні положення;

-       аналіз поточного стану діяльності закладу культури з визначенням нагальних проблем, на розв’язання яких направлена програма;   

-       мета та першочергові завдання програми;

-       детальний план розвитку закладу культури на один рік, в т.ч. пропозиції щодо виконання закладом культури результативних показників фінансово-господарської діяльності та їх поліпшення у порівнянні з попереднім роком;

-       фінансове забезпечення програми;

-       очікувані результати виконання програми. 

 

 

Проект програми розвитку закладу культури на п’ять років має містити*

 

-       загальні положення;

-       аналіз поточного стану діяльності закладу культури, визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма;

-       визначення мети та завдань програми;

-       фінансове забезпечення програми, в т.ч. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу культури та щодо очікуваної динаміки поліпшення результативних показників фінансово-господарської діяльності закладу культури тощо;

-       обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, з аналізом можливих ризиків, з визначенням обсягів та джерел фінансування; строки та етапи  виконання програми;

-       перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності;

-       очікувані результати виконання програми.

 

    Також проект програми розвитку закладу культури на п’ять років може містити:

 

-       план реформування закладу культури;

-       шляхи інтеграції закладу культури в світовий культурний простір;

-       додатки

 

*На розсуд кандидата розділи програм розвитку закладу культури можуть змінюватися або доповнюватися.

 

4. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір починається 19.01.2018 року та закінчується не пізніше 19.03.2019 року.

 

5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

-  вища освіта;

-  стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

-  володіння державною мовою;

-  досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

-   здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

 

-