Обласна експертна рада з питань підтримки книговидання

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

Положення
Про обласну експертну раду з питань підтримки книговидання
(зі змінами згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації
від 04.11.2005 № 515-р)

1. Обласна експертна рада з питань підтримки книговидання (далі – Рада) є консультативно-дорадчим, постійно діючим колегіальним органом при обласній державній адміністрації, який утворюється на громадських засадах з метою оцінки значущості видань і визначення доцільності їх випуску за фінансової підтримки з обласного бюджету.

2. Рада утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації з представників обласної державної адміністрації, видавництв, поліграфічних і книготорговельних підприємств, наукових установ, творчих спілок, громадських організацій.

3. В своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

4. Повноваження Ради:
- вивчення, аналіз, підготовка висновків, рекомендацій стосовно актуальності, тематичної спрямованості, змісту та якості видавничих проектів і окремих видань, запропонованих заявниками до переліку видань, на випуск яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету;
- внесення пропозицій щодо вартості, тиражів та розподілу бюджетних коштів для фінансування видань;
- аналіз стану виконання замовлення на випуск літератури, якій надається фінансова підтримка з обласного бюджету;

5. Засідання Ради проводиться двічі на рік. Засідання веде голова або заступник за його дорученням. Засідання Ради є правомочним за присутності 2/3 її складу. Рішення приймається абсолютною більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом за підписом голови і секретаря Ради.
Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради, ведення документації здійснює секретар Ради.

6. Порядок денний засідання Ради формується відповідно до пропозицій управління з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації та членів експертної ради.

7. Рада має право залучати до участі в роботі консультантів та рецензентів для додаткового аналізу і рецензування поданих заявниками пропозицій на випуск літератури.

8. Матеріально – технічне забезпечення роботи Ради здійснює управління з питань внутрішньої  та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

9. Затверджений Радою список випуску літератури в рамках обласної програми підтримки книговидання подається для затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

10. Автор-заявник, який входить до складу Ради, при визначенні переліку видань, яким надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету, не бере участі в голосуванні за свою книгу.
  
                
Заступник керівника апарату
обласної державної адміністрації                            Г.Купчанко 

 

Склад обласної експертної ради з питань підтримки книговидання.

-