• Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративних послуг в управлінні житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.07.2018
  • Технологічні та інформаційні картки адмінпослуг
  • Протоколи засідань на 2017 рік
  • Протоколи засідань на 2018 рік

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративних послуг в управлінні житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.07.2018

  • Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративних послуг в управлінні житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації станом на 01.07.2018

1. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
2. Закон України від 22.09.2016 №1540-УІІІ «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
3. Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15
4. Закон України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання  та водовідведення»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
5. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17;
6. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
7. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
8. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-п
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких .постанов Кабінету Міністрів України»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-п
11. Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-17
12. Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання». http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17

Технологічні та інформаційні картки адмінпослуг

  • Ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами
  • Ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії
  • Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
  • Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Технологічна картка про порядок надання адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги  щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Оригінал інформаційної картки

Заява

Протоколи засідань на 2017 рік

Протоколи засідань на 2018 рік