• Про управління
 • Діяльність
 • Керівництво
 • Положення про підрозділи
 • Дозвільно-ліценційна діяльність
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Нормативно-правова база
 • Колегія
 • Кадрові питання
 • Зв'язки з громадськістю
 • «Повідом про корупцію»

Про управління

 • Мета діяльності
 • Структура

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища Чернівецької області, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та, у межах своєї компетенції, радіаційної безпеки відповідно на території області. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

- забезпечення економічного механізму охорони навколишнього природного середовища шляхом фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки;

- здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Управління екології та природних ресурсів

Адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

тел. (0372) 52-22-23 E-mail: ecology@bukoda.gov.ua
eco_du_cv@ukr.net

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Робочий телефон

 

1.

 

Білоконь Микола

Васильович

начальник  управління

52-22-23

2.

Аврам Михайло

Михайлович

 

заступник начальника управління-начальник відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи

52-22-23

3.

Савчук Андрій

Іванович

 

заступник начальника управління-начальник відділу господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства

52-22-23

Відділ економіки, інформаційно–організаційного забезпечення та природно–заповідної справи

4.

Костишин  Ігор Михайлович

заступник начальника відділу

52-22-23

 

5.

Калашникова Неллі Олександрівна

головний спеціаліст

52-22-23

6.

 

Гандабура Мар΄яна Вадимівна

головний спеціаліст

52-22-23

7.

 

Олійник ТетянаАнатоліївна

головний спеціаліст

55-05-65

 

8.

 

Продан Аліна Костянтинівна

 

головний спеціаліст

 

52-22-23

Відділ  координації  природоохоронної роботи, регулювання  використання природних ресурсів та погоджень

 

9.

 

Білокучма  Микола Васильович

начальник відділу

52-47-94

10.

 

Каменецький  Василь Миколайович

заступник начальника відділу

52-47-94

11.

 

Апетроаєй  Олександр Валерійович

головний спеціаліст

52-47-94

12.

 

Євдокімова Світлана Іванівна

головний спеціаліст

52-47-94

13.

Харлашко Олеся Миколаївна

головний спеціаліст

52-47-94

 

14

 

Степанов Василь Георгійович

головний спеціаліст

52-47-94

Відділ господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства

 

15.

 

 

 

заступник начальника відділу-головний бухгалтер

52-47-94

 

16.

 

Рупишева Алла

Іванівна

 

в. о. заступника начальника відділу-головний бухгалтер

52-47-94

 

17.

 

Пелехата  Марина Дмитрівна

 

головний спеціаліст

 

52-22-23

18.

Колопельна Наталія Михайлівна

 

головний спеціаліст з питань

персоналу

52-22-23

19.

Кухарчук  Ніна Володимирівна

провідний спеціаліст

52-22-23

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

20.

 

Дудуца Вікторія Олександрівна

 

головний спеціаліст – юрисконсульт

 

52-22-23

Сектор оцінки впливу на довкілля

21.

Юзик  Ірина Олександрівна

завідувач сектору

52-22-23

2.

Бегін Алла Василівна

головний спеціаліст

52-22-23

 

 

Діяльність

 • Міжнародна діяльність
 • Стратегія розвитку галузі

Згідно рішення Ради Єврорегіону «Верхній Прут» від 29 травня 2010 р. «Про фінансування діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» у 2010-2011 роках» в області проводиться відповідна робота щодо реалізації трьох великомасштабних українсько-румунсько-молдовських проектів , впровадження яких схвалено рядом галузевих міністерств, зокрема Держкомлісгоспом, Держводгоспом, Міністерством з питань житлово-комунальнго господарства, Мінприроди.

- «Транскордонна співпраця із запровадження ефективної системи поводження з промисловими і муніципальними відходами на основі їх сортування та застосування ВАТ (кращих доступних технологій)».

Мета проекту: забезпечення послідовної мінімізації відходів та більш ефективного використання ресурсів, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

В основу проекту закладено добудову і оснащення сміттєсортувального заводу в м. Чернівці ТОВ «Еко Баланс Сервіс», будівництво якого призупинено. (стан готовності заводу в попередній період в таблиці додатку). Ці пропозиції включено до Позиційного документу України щодо Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а даний проект також відібрано для представлення українською стороною для представлення українською стороною до Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» за рішенням наради в Мінекономіки 26.07.2010. Погоджений проект фінансуватиметься коштами зазначеної програми ЄС (90% вартості). Співфінансування з українського боку погоджене листами Держводгоспу і МЖКГ України.

Ці напрацювання започатковують системне застосування можливостей Дунайської стратегії та Східного партнерства ЄС на 2007-2013 роки і обґрунтування наступних інноваційно-інвестиційних проектів. Йдеться про забезпечення сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки в Карпатсько-Дунайській зоні з подальшим поширенням на басейн Дністра у 2014-2020 роках із застосуванням трансферу кращих доступних технологій (ВАТ) згідно з ІЗЗС Директивою та сучасних кластер них підходів ЄС.

- «Попередження повеней, захист від шкідливої дії вод і аварійних забруднень у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».

Мета проекту: забезпечення послідовного моніторингу стану та управління водними ресурсами, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та наближення до стандартів ЄС.

- «Формування пілотного транскордонного лісо-деревообробного кластеру на базі співробітництва Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні».

Мета проекту: створення якісно нової системної та інфраструктурної основи для розвитку лісо-деревообробної галузі Буковини за кластерно-інноваційним підходом на базі Карпатсько-Альпійського співробітництва регіонів і країн у Дунайському басейні, як ключового чинника покращення стану довкілля і техногенно-екологічної безпеки, інноваційно-інвестиційної привабливості та конкурентоздатності у загальному контексті потреб сталого регіонального розвитку та послідовного наближення до стандартів ЄС.

Орієнтовна вартість кожного з проектів становить від 3 до 10 млн. €, фінансування 90% вартості проектів передбачається за рахунок СОП «Румунія-Україна-Молдова» та «Румунія-Україна».

Держуправлінням спільно з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії проводиться спільний моніторинг якості води в прикордонних річках Прут і Сірет в рамках Міжнародної декларації з питань водогосподарського використання Дунаю і охорони ріки від забруднення. Щомісяця проводиться відбір проб води згідно графіка та робляться аналізи на вміст забруднюючих речовин, здійснюється обмін інформацією.

25 січня представник області брав участь у Консультативній робочій зустрічі «Рух до Карпатської стратегії – запровадження Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в Карпатському просторі» на запрошення Секретаріату Карпатської конвенції в м. Брюсселі. Було презентовано послідовну політику України, яка дозволила включити до пріоритетних проектних напрямків EUSDR не тільки українську частину Дунайської дельти в Єврорегіоні «Нижній Дунай», але й карпатських басейнів Тиси, Прута і Сірету (Єврорегіони «Карпатський» і «Верхній Прут»).

7-9 лютого відбувся семінар Спільної операційної програми ЄС «Румунія-Україна-Молдова» у м. Яси (Румунія) з підготовки великомасштабного проекту зі створення системи протидії повеням та покращення управління водними ресурсами у верхніх частинах басейнів Прута і Сірету на основі автоматизованих станцій, в ході якого відбулись консультації з партнерами – Мінприроди Румунії та його регіональних інституцій, а також – з Республіки Молдова. 15 лютого представник області брав участь у підсумковому обговоренні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 років (НПД), в ході яких відбулись консультації і були передані матеріали першого заступника Міністра М.І. Романову щодо участі України у Дунайській стратегії ЄС та використання для цього напрацювань Екоєврорегіону в складі пілотного Єврорегіону «Верхній Прут». Щодо НПД були внесені пропозиції про його доповнення планом реалізації у національному законодавстві, за основними цілями НПД та у регіональній політиці України принципів інтегрованого попередження і контролю забруднень як ключового засобу для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та застосування кращих доступних технологій (ВАТ), зокрема як основи подальшого здійснення ОВНС та втілення інноваційно-інвестиційної політики.

У відповідності до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” та Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року управлінням забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Стратегічними напрямками в галузі екології на території області, беручи до уваги затверджену Чернівецькою облрадою Комплексну програму з охорони навколишнього природного середовища “Екологія” у Чернівецькій області на 2016-2018 роки є:

- продовження робіт з будівництва та реконструкції очисних споруд і каналізаційних мереж в м. Чернівці, в райцентрах області: Вижниця, Глибока, Новоселиця, Заставна, смт. Берегомет Вижницького району;

-впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства, сміттєзвалищ, впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних виробництв, налагодження використання відходів як вторинної сировини;

- розширення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, в тому числі здійснення науково-дослідних робіт по розширенню національних природних парків;

- впровадження природозберігаючих технологій на лісосічних роботах в лісах Карпатського регіону, зокрема канатно-повітряних установок, колісних тракторів при трелюванні деревини;

- недопущення несанкціонованого використання природних ресурсів та неорганізованого розміщення промислових і побутових відходів;

- збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування;

-забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля;

- розробка, реалізація та контроль за виконанням державних та місцевих програм охорони довкілля тощо.

Положення про підрозділи

Дозвільно-ліценційна діяльність

Оцінка впливу на довкілля

 • Повідомлення про плановану діяльність
 • Звіт з оцінки впливу на довкілля
 • Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
 • Висновок з оцінки впливу на довкілля
 • Платні послуги

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФОП Попович П.І. (№ 20189111658/4269 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля МПП «Брусницька земля 1» (№ 20189131695/4356 від 14.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПАТ «Укрнафта», нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» (№20189211771/4635 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Скорпіон-15», № 20189281816/4780 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «АГРО ФІНАНС ГРУП», № 20181021833/4847 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТзОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр», № 20181021830/4844 від 04.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4270 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№ 2018426683/4304 від 13.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№ 20186261107/4424 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Звіт з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» №2018413558/4486 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4622 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4619 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4671 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4754 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4779 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Нова Гра» (№ 20187171258/4266 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ «АМК СЕРВІС ПЛЮС» (№2018426683/4305 від 11.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «БУДСТРОЙ ЧЕРНІВЦІ» (№20186261107/4425 від 17.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля КП «Прикордонник» № 2018413558/4485 від 18.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Прайм-ТЕК-Буковина» № 2018881426/4574 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Пантіон-А» № 20188141473/4575 від 20.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Граніт» № 20188161509/4672 від 24.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ТзОВ «Надія» № 20188221557/4753 від 28.09.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля ПП «Бренд - М» № 20188211545/4778 від 01.10.18 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

Нормативно-правова база

 • Акти Верховної Ради України
 • Постанови КМУ

Конституція України

Земельний кодекс України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про Червону книгу України»

Закон України «Про екологічну мережу України»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Кодекс України про надра

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Закон України «Про запобігання корупції»

Постанова КМУ деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»

Постанова КМУ «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

Колегія

 • Склад колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
 • Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології та

природних ресурсів Чернівецької

обласної державної адміністрації

26 лютого 2018 р. № 12

Склад колегії управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

1

Білоконь

Микола Васильович

Начальник управління  екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (голова колегії)

2

Аврам

Михайло Михайлович

Заступник  начальника управління -начальник відділу економіки, інформаційно- організаційного забезпечення та природно - заповідної справи управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (секретар колегії)

Члени колегії:

3

Заячук

Мирослав Дмитрович

Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації

4

Стецевич

Олег Іванович

Керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації

5

Савчук

Андрій Іванович

Заступник начальника управління-начальник відділу господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

6

Білокучма

Микола Васильович

Начальник відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

7

Каменецький

Василь Миколайович

Заступник начальника відділу координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

8

Робулець

Сергій Васильович

Начальник Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області

9

Сахнюк

Віктор Анатолійович

Начальник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

10

Ватаманюк

Юрій Петрович

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області

11

Левченко

Олександр Анатолійович

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації

12

Кавуля

Андрій Васильович

Начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет

13

Варжевський

Олександр Зіфрідович

Директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

14

Колотило

Михайло Петрович

Директор НПП «Вижницький»

15

Мельник

Василь Іванович

Директор НПП «Черемоський»

16

Доманчук

Андрій Григорович

Директор НПП «Хотинський»

17

Устименко

Вікторія Володимирівна

 

Начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області

18

Коржик

Віталій Павлович

Голова громадської ради при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

19

Фурдига

Володимир Михайлович

Начальник відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ управління екології

                                                                          та природних ресурсів Чернівецької

                                                                          обласної державної адміністрації

                                                                          26.02.2018  № 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами  управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління)  та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає начальник управління.

ІІ. Функції колегії

         Колегія управління:

1) обговорює та приймає рішення щодо планів та перспективних програм діяльності управління;

2) аналізує стан роботи управління;

3) розглядає пропозиції щодо:

підготовки пропозицій з метою удосконалення законодавства;

заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області;

формування, збереження та використання екологічної мережі Чернівецької області;

4) розглядає питання:

стану додержання законодавства з питань державної служби;

організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

інших питань, віднесених до повноважень управління.

 ІІІ. Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), керівники структурних підрозділів управління (за посадою). У разі потреби – керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

         Персональний склад колегії затверджується наказом начальника управління.

ІV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи управління, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії.

2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі.

План засідань колегії готує відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи, який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад.

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за 8 днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

9. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

10. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою колегії. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

11. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління.

 2. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення.

10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

11. Після засідання колегії відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії.

12. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

13. Засідання колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим  на  засіданні та секретарем колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства.

17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених наказами управління, покладається на керівників структурних підрозділів управління, відповідальних за підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

Координацію та контроль здійснюють заступники начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

          3. Відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи подає узагальнену інформацію про виконання прийнятих рішень колегії, що затверджені наказами управління, на розгляд начальнику управління (голові колегії).

4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Секретар колегії                                                                                       М. Аврам

 

Зв'язки з громадськістю

 • Контакти
 • Графік прийому громадян
 • Громадська рада
 • Правила звернень

Повна назва: Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35

Телефон, факс: (0372) 52-22-23


E-mailecology@bukoda.gov.ua

E-mail: eco_du_cv@ukr.net

Сайт: http://www.eco-bukovina.com.ua

Понеділок-четвер: 9.00-18.00

П’ятниця : 9.00-16.45

Обідня перерва: 13.00-13.45

Гаряча телефонна лінія

З метою дотримання принципів відкритості та прозорості діяльності влади та сприяння населенню у вирішенні нагальних проблем природоохоронної галузі в режимі реального часу в управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації відкрита «гаряча лінія». Жителі краю можуть звертатися за інформацією щодо гострих екологічних проблем та з метою обговорення діяльності управління за номером 52-22-23.

Працівники Громадської приймальні управління екології та природних ресурсів ведуть облік звернень громадян, надають усні консультації та залучають до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

За результатами розгляду телефонних звернень громадяни інформуються по телефону та письмово.

Робота гарячої лінії перебуває на особистому контролі у в.о. начальника управління.

 

телефон: (044) 246-34-11

безкоштовна телефонна лінія:

0-800-503-200

Національне антикорупційне бюро України

телефон: (0372) 52-68-35

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

телефон-факс : (0372) 55-93-21

«телефон довіри » : (0372) 57-23-06

Прокуратура Чернівецької області

телефон (0372) 55-26-43

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької  ОДА

телефон:  (0372) 52-22-23

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької  ОДА

Графік роботи Громадської приймальні

В приміщенні управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації організовано постійну роботу Громадської приймальні та Гарячої телефонної лінії (м.Чернівці, вул. Маяковського, буд. 35, приймальня).

Громадська приймальня працює в двох режимах:

- безпосередній прийом громадян;

- телефонний зв’язок за номером телефону - (0372) 52-22-23;

В Громадській приймальні ведеться облік звернень громадян, надаються усні консультації та залучаються до вирішення питань структурні підрозділи відповідно до їх компетенції.

Гаряча телефонна лінія управління працює щоденно з 9:00 до 18:00 години. На Гарячу телефонну лінію можна звернутися за номером телефону Громадської приймальні - (0372) 52-22-23.

 

Графіки особистого прийому громадян

Представники в місті Чернівці

Посада Прізвище, ім`я, по батькові День прийому громадян Час прийому громадян
Начальник управління Білоконь Микола Васильович Вівторок 10:00 – 17:00
Заступник начальника управління Аврам Михайло Михайлович Четвер 10:00 – 17:00
Заступник начальника управління Савчук Андрій Іванович Середа 10:00 – 17:00
       

 

Представники в районних центрах області та м. Чернівці

 

АДРЕСИ

центрів надання адміністративних послуг

 

.58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7

Багатоканальний телефон: (0372) 50-90-90

59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 6

Тел. 03737 31978

60100, смт. Кельменці, пл. Центральна, 27

Тел. 03732 2-05-98, 2-04-40

60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 37

Тел. 03733 2-09-66

60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва» буд. 1-В, каб.6

Тел. 03741 3-32-89

60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Шевчена, 9

Тел. 03740 2-21-74

59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька , 6А

Тел. 03735 2-58-22

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Михайла Грушевського, 6А

Тел. 03739 2-26-31

60000, Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Незалежності, 40

Тел. 03731 2-18-07

60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3

Тел. 03739 2-20-35

59100, Чернівецька обл., смт. Путила, вул. Українська, 180

Тел. 03738 2-26-11

60400, Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Грушевського, 2А

Тел. 03734 2-43-79

59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 88а

Тел. 03730 2-13-67

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Порядок розгляду звернень громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 19 Закону України „Про звернення громадян” органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом  управління є відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

Розгляд письмових звернень громадян в управлінні екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації доручається начальником управління керівникам окремих структурних підрозділів та безпосереднім виконавцям.

Термін розгляду звернення

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Порядок оскарження бездіяльності органів державної влади та їх посадових осіб

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

«Повідом про корупцію»

 • «Повідом про корупцію»

З метою забезпечення дотримання законодавчої норми повідомляємо, що відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції – Дудуца Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст - юристконсульт, контактний телефон 52 22 23, електронна пошта: ecology@bukoda.sov.ua.